W Cieniu Jupiterów Mielec
fratelli
Image default
Informacje Przestępstwa, skandale, afery

Informacja radnego w sprawie prześladowania katolickiego kapłana

Informacja nadesłana do naszej redakcji przez radnego sejmiku podkarpackiego Jacka Kotulę.

Stop prześladowaniu katolickiego kapłana przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu !!!

Pani Ewa Leniart -Wojewoda Podkarpacki

Parlamentarzyści Woj. Podkarpackiego

Zwracam się do Pani Wojewody z prośbą o bezzwłoczne skorzystanie ze swych uprawnień i podjęcie kroków na rzecz natychmiastowego odwołania Burka Grzegorza z funkcji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu.

Do Państwa Parlamentarzystów zwracam się z prośbą o poparcie takiego wniosku i spowodowanie, by natychmiast zatrzymać działania Burka Grzegorza skierowane przeciw Kościołowi i katolikom.

Wiele miesięcy temu opublikowano w mediach cały szereg skrajnie antykościelnych materiałów medialnych. Ataki były skierowane przeciw parafii w Borkach Nizińskich a ich celem było pomówienie proboszcza o działalność zagrażającą zdrowiu i życiu ludzi. Była to niewątpliwie zorganizowana agresja medialna, oparta o wypowiedzi również policjantów którzy twierdzili, iż księdzu grozi bardzo wysoka odpowiedzialność karna.

Intencje sprawców tej kampanii rozszyfrowuję jednak jednoznacznie, iż nie byli oni już łaskawi poinformować, gdy prokuratura nawet nie umorzyła postępowania w tej sprawie, a wręcz odmówiła jego wszczęcia ! W zasadzie w tym momencie było już jasne – wszystko było potrzebne tylko po to, by u zwykłych ludzi, nie znających przecież szczegółowych okoliczności, wytworzyć publikacjami medialnymi przekonanie, że kapłani to niebezpieczni przestępcy, a Kościół to zagrożenie społeczne.

Szczegółowe okoliczności polegały na tym, iż ciężką zbrodnią księdza miało być, iż odprawiał Mszę świętą choć był objęty kwarantanną. Problem w tym, że sam kapłan nigdy nie został poinformowany, iż miał być objęty jakąś kwarantanną. Za to tamtejsza policja, w tej i podobnych sprawach wielokrotnie naruszała przepisy, chociażby prowadząc czynności operacyjne w kościołach, czego prawo wprost zabrania.

Obecny niebywały skandal polega na tym, iż po upływie wielu miesięcy po tych manipulacyjnych akcjach, Burek Grzegorz Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu wydaje decyzję PSE.906.2.10.2022 którą nakłada na księdza 5 tys. zł kary, a na dodatek nadaje jej rygor natychmiastowej wykonalności. To już jednoznacznie świadczy o bardzo dużym natężeniu złej woli, nie sposób wytłumaczyć tego wszystkiego inaczej, niż działaniem jawnie antykościelnym.

Jak wiadomo, rygor natychmiastowej wykonalności, zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego można nadać jedynie gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami bądź też ze względu na inny interes społeczny. Która z tych okoliczności miałaby zachodzić obecnie, wiele miesięcy po tym, gdy tzw. pandemia nagle (dość tajemniczo) znikła, wobec innych wydarzeń? Mimo tego Burek Grzegorz nawet obecnie nie waha się podejmować czynności które dalej mają pokazywać kapłana jako groźnego sprawcę bezprawia, naruszającego najważniejsze interesy publiczne. Jeśli to nie jest powód do natychmiastowego odwołania, to co ten człowiek ma jeszcze zrobić?

Uważam, iż Burek Grzegorz musi być natychmiast odwołany i dlatego proszę parlamentarzystów, zwłaszcza katolików, o podjęcie natychmiastowych działań dla sprawienia, by tak właśnie się stało. Oczywiście, oprócz jego odwołania natychmiast uchylona czy unieważniona powinna zostać jego skandaliczna decyzja.

z poważaniem,

Jacek Kotula

radny sejmiku

e-leclerc-mielec
Navi

POWIĄZANE POSTY

Festyn Parafialny – „Rodzinnie u Ducha” [FOTO,VIDEO]

Wiadomości Mielec

II Turniej Akrobatyczny Edu Cup Mielec 2024 [FOTO]

Wiadomości Mielec

Piłkarze Stali Mielec na treningu z mediami [FOTO]

Wiadomości Mielec

Napisz komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa