W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Informacje

Informacje w sprawie głosowania korespondencyjnego w II turze wyborów – 12 lipca

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego zarówno w kraju jak i za granicą złożone przed pierwszą turą wyborów dotyczy również ewentualnego ponownego głosowania.

Oznacza to, że 12 lipca 2020 r. w ponownym głosowaniu pakiet wyborczy zostanie wysłany na adres wskazany w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego dokonanym przed pierwszym głosowaniem.

Wyborca, który nie zgłosił zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem, może po dniu pierwszego głosowania zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w kraju w ponownym głosowaniu (II turze) za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Mielcu najpóźniej do dnia 30 czerwca br. (tj. wtorek).

Wzór wniosku – Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju – plik do pobrania.

W przypadku wyborcy, który w dniu ponownego głosowania będzie podlegał obowiązkowej kwarantannie, izolacji, lub izolacji w warunkach domowych w kraju, może on zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 7 lipca 2020 r. (wtorek). Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do dnia 10 lipca 2020 r.

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej:

  • ustnie (osobiście) w Urzędzie Miejskim w Mielcu przy ul. Żeromskiego 26, w Biurze Obsługi Mieszkańca (stanowisko nr 1) lub w pokoju nr 6a (parter) lub w pokoju nr 26 (I piętro) w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek od 8.00 do 16.00, od wtorku do piątku w godz. 7:30 do 15:30. Zgłoszenie ustne polega na tym, że wyborca podaje swoje dane w obecności przyjmującego zgłoszenie urzędnika i osobiście to zgłoszenie podpisuje,
  • pisemnie: przesłane pocztą, dostarczone do skrzynki pocztowej znajdującej się przed Urzędem Miejskim, dostarczone przez inną osobę,
  • za pośrednictwem platformy e-PUAP,
  • wykorzystując profil zaufany


Uwaga!

Zgłoszenia nie mogą być składane poprzez e-mail, telefaksem i telefonicznie (za wyjątkiem osób przebywających na kwarantannie).

Informacje ogólne dot. głosowania korespondencyjnego są udzielane pod nr tel. 17 7874091, 177874092, 177874058, 177874054.

DCIM/100MEDIA/DJI_0034.JPG
e-leclerc-mielec
Navi

Zobacz też...

Zostaw komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa