W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Historia Informacje

Inspirujące VI Spotkania Lotniczych Pokoleń – Mielec 2016

Spotkanie sympatyków lotnictwa rozpoczęło się  odegraniem Hymnu Lotników, a następnie minutą ciszy uczczono pamięć Koleżanek i Kolegów z Lotniczej Rodziny,  którzy odeszli  w ciągu ostatniego roku po V-tym Spotkaniu Lotniczych Pokoleń.

Lotnicze  Spotkanie Pokoleń w tym roku przypada w przeddzień Święta Lotnictwa obchodzonego w tym roku w dniu 28 sierpnia dla uczczenia rocznicy zwycięstwa kpt. pil. Franciszka Żwirki i inż. pil. Stanisława Wigury w największych przedwojennych międzynarodowych zawodach samolotów turystycznych Challenge w 1932 r. w Berlinie.

 

 

  Jest to wspólne święto lotnictwa cywilnego, wojskowego oraz przemysłu lotniczego. Centralne uroczystości odbędą się w tym roku w Poznaniu z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy i będą powiązane z 10-tą rocznicą  służby samolotów F-16 w Siłach Powietrznych naszego kraju. Nasze spotkanie wpisuje się także tegoroczne  obchody „Dni Mielca”(26-28.08) miasta piękniejącego coraz bardziej z roku na rok.

 

Janusz Chojecki przypomniał motto  lotniczych spotkań pokoleń wypowiedziane przed rokiem: „LOTNICTWO  ŁĄCZY  POKOLENIA”. Dostrzec to można było wyraźnie na wypełnionej  Sali kinowej SCK w Mielcu, gdzie rzucała się w oczy wielopokoleniowość uczestników lotniczych spotkań.  Lotnicza Brać Mielca to jedna wielka Rodzina, chociaż rozsiana po całym kraju i po całym świecie konstatował Prowadzący.

 

Następnie Prezes Janusz Chojecki  przywitał  w imieniu własnym oraz wszystkich  współorganizatorów  Dostojnych Gości i uczestników naszego tegorocznego Spotkania:

– Posła na Sejm RP obecnej kadencji  Krystynę Skowrońską

– Radnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jana Tarapatę

– Posła do Parlamentu Europejskiego Tomasza Porębę reprezentowała Joanna Duszkiewicz z Biura Europoselskiego w Mielcu

– Marszałka Województwa Podkarpackiego –  Władysława Ortyla  reprezentował Szef Biura Prasowego Marszałka Tomasza Leyko.

– Starostę Mieleckiego  Zbigniewa Tymułę,  oraz  Przewodniczącego Rady Powiatu Henryka Niedbałę, Marię Napieracz  Wicestarostę Mieleckiego , a także obecnych na Sali  Wiceprzewodniczących Rady Powiatu, a także Panie i Panów Członków Zarządu Powiatu i Radnych z Rady Powiatu Mieleckiego, witając szczególnie ciepło   Joannę Rębisz – Członka Rady Powiatu, która służy mieleckim organizacjom pozarządowym nieocenioną pomocą,

  –  Zastępcę Prezydenta – Jana Myśliwca oraz  Marka Paprockiego
– Doradcę Prezydenta, a także Annę Karwacką- Kierownika Biura Promocji i Informacji Urzędu Miejskiego.

  –  Przewodniczącego Rady Miasta –  Mariana Kokoszkę, Wiceprzewodniczących Rady  Miasta  oraz Panie i Panów Radnych Miejskich

  –   Wójta Gminy Wiejskiej Mielec –  Józefa Piątka.

  –  Członka Zarządu  Polskich Zakładów Lotniczych w Mielcu i Dyrektora Serwisu oraz Prób w Locie Artura Wojtasa

  –  Przedstawicieli Nauki z Politechniki Rzeszowskiej

  –  Wiceprezesa Doliny Lotniczej –  Marka Bujnego

   – Dyrektora w Urzędzie Marszałkowskim – Piotra Kownasa,

      –  Przedstawiciela   Instytutu Lotnictwa w Warszawie: Doradcę Dyrektora Instytutu  Lotnictwa – dr inż. Wojciecha Potkańskiego

    –   Jerzego Kazanę – b. długoletniego, niezwykle zasłużonego Prezesa TMZM, który wsparł przed laty inicjatywę ówczesnego Prezesa KML- Kol.  Józefa Roguza, o organizacji corocznych spotkań lotniczych pokoleń

     – Prezesów i przedstawicieli  Aeroklubów w Mielcu oraz   w Tuszowie Narodowym i Górkach:  Pawła Świerczyńskiego,  Marka Dykasa  i  Leszka Wójcickiego oraz ich Koleżanki  Kolegów obecnym na spotkaniu, 

     – Przyjaciół z Nadleśnictwa Mielec na czele z  Nadleśniczym – Hubertem Sobiczewskim

     –  Współorganizatorów VI-tych Spotkań Lotniczych Pokoleń:

            – Prezesa Stowarzyszenia Promocji  Polskiego Lotnictwa – Kol.  Kazimierza   Szaniawskiego

           – Dyrektora Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu – Jacka Tejchmę,

           – Zastępcę Dyrektora MBP w Mielcu –  Jolantę Strycharz,

            – Prezesa Klubu Miłośników Lotnictwa przy Towarzystwie Miłośników Ziemi Mieleckiej w Mielcu – Kol. Zbigniewa Wicherskiego,

           – Prezesa Honorowego KML- pomysłodawcę i twórcę SLP – b. długoletniego Dyrektora ZUA –  Kol. Józefa  Roguza,

           – Prezesa Koła Stowarzyszenia Inżynierów i Mechaników Polskich przy PZL Mielec- Kol. dr hab. inż. Włodzimierza Adamskiego,

            – Przewodniczącego Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Mieleckiego– Kol.  Józefa Smacznego

 

           Prezes Chojecki wyraził wielkie podziękowania w/wymienionym Współorganizatorom za poświęcenie i duży wkład pracy w przygotowanie i organizację VI  Spotkania.

         Prowadzący przywitał także wszystkich obecnych na tym spotkaniu przedstawicieli  TMZM działających w różnych klubach Towarzystwa,  przedstawicieli Stowarzyszenia Promocji Polskiego Lotnictwa, Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Prezesem Feliksem Czopem,  i innych  współpracujących organizacji pozarządowych,

         Następnie Prowadzący w imieniu  wszystkich Współorganizatorów przywitał szczególnie    serdecznie  Sponsorów, Reklamodawców, Donatorów i Instytucje oraz Podmioty wspierające, dzięki którym  VI-te już Spotkanie Lotniczych Pokoleń mogło się odbyć. Prezes Chojecki wymienił  wszystkich, albowiem zasługują Oni na szczególne  podziękowania:
 – Poseł  do PE Tomasz Poręba
 – Polskie Zakłady Lotnicze w Mielcu – A Sikorsky & Lockheed Martin  Company
 –  Instytut  Lotnictwa w Warszawie
  –  Urząd Miejski w Mielcu
 – Starostwo Powiatowe w Mielcu
 –  Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu
 –  Miejska Biblioteka Publiczna w Mielcu
 –  Spółki REMOG
 – Spółka KIRCHOFF
  – Grupa Firm ANKOL
   – Firma AEROTECH
  – Grupa Firm Geyer&Hosaja
  –  ARP O/Mielec, SSE EUROPARK w Mielcu
– I  O/ Banku PEKAO w Mielcu
– Firma RSM, Sp. z o.o
– Firma  „GRAWERSTWO” w Mielcu  
– Firma STAMET Sp. z o. o
– Firma Zakład Gazyfikacji Bezprzewodowej
– Grupa  Firm „TARAPATA
– Mieleckiej Rzemieślniczej Spółdzielni Wielobranżowej
– MPGM, Sp. z o.o.
–  MARR SA w Mielcu
– Firma XERIMA w Mielcu
– Firma LASERMET

Następnie Prowadzący przywitał  Wszystkich Zaproszonych i Uczestników Spotkania  nie wymienionych z imienia i nazwiska, nie omieszkał jednak wymienić paru szczególnie zasłużonych nazwisk:

–  Henryka Noworytę, najstarszego uczestnika Spotkania, zasłużonego wieloletniego pracownika WSK PZL Mielec. Henryk rozpoczął pracę w mieleckiej Wytwórni tuż po ukończeniu budowy fabryki w ramach COP, a w  tym roku obchodzimy 80-lecie rozpoczęcia w Polsce budowy COP, o czym w dalszej części spotkania mówił w okolicznościowej prezentacji  dr hab. inż. Włodzimierz Adamski.

 Jana Drewsa– uzdolnionego konstruktora i artystę, który projektował różne formy reklamy mieleckich samolotów i innych wyrobów produkowanych w latach 70. I 80. ub. stulecia w mieleckiej Wytwórni.  W dalszym ciągu aktywnego twórcę działającego w KŚT przy TMZM.

 Edwarda  Kazimierskiego byłego długoletniego Prezesa Zarządzającego klubem fabrycznym „STAL” Mielec, współtwórcę potęgi tego Klubu w latach jego świetności,  w wielu dyscyplinach sportu, a w szczególności w piłce nożnej.

Zenona Książka– wybitnego Trenera piłkarskiego w latach, kiedy mielecka Stal święciła największe triumfy

 Józefa Starzykab. wieloletniego Dyrektora Ekonomicznego WSK PZL Mielec w okresie największej prosperity Wytwórni w latach 70. I 80. ub. stulecia, który nie szczędził pieniędzy na wielodyscyplinarny rozwój potęgi mieleckiego sportu.

 

 

       Prezes przywitał bardzo serdecznie obecnych Sali  grupę byłych pilotów i mechaników lotniczych, którzy dbali o promocję oraz techniczną reputację mieleckich samolotów w kraju oraz na światowych rynkach, a   szczególnie ciepło przywitał  Kol. Teofila Lenartowicza, który przyjechał  z Wrocławia tylko po to, aby być razem z nami na tym spotkaniu.

        W zakończeniu powitania prowadzący raz jeszcze przywitał Wszystkich, licznie zgromadzonych, byłych, obecnych i przyszłych pracowników firm lotniczych w Mielcu, w kraju i poza jego granicami, bardzo, bardzo serdecznie i życzył wielu przyjemnych chwil w czasie Spotkania!

       Okolicznościowe, bardzo interesujące  wystąpienie programowe przygotował i poprowadził  Wiceprezes Stowarzyszenia Promocji Polskiego Lotnictwa PROMLOT oraz Prezes  Koła SIMP przy PZL Mielec- dr hab. inż. Włodzimierz Adamski. Zatytułował je:  „ DROGA ROZWOJU OD COP….”  To wystąpienie wiązało się z 80-tą rocznicą rozpoczęcia prac nad tworzeniem w przedwojennej Polsce Centralnego Okręgu Przemysłowego(COP).

W prezentacji tej Autor pokazał nie tylko genezę i okoliczności powstania COP ale także jego powojenną ewolucję koncentrując się głównie na zmianach jakie dokonały się po zmianie systemu polityczno-ekonomicznego w kraju po roku 1989 do dziś włącznie. Wykazał, iż Mielec i Mielczanie mogą mieć powód do dumy, albowiem powstało blisko 200  nowych, wysoce inteligentnych, innowacyjnych, o wysokim poziomie jakościowym oraz bardzo konkurencyjnych zakładów pracy,  nie tylko w SSE EUROPARK MIELEC, ale także w powiecie mieleckim, dających zatrudnienie blisko 20 tysiącom Mielczan.

 

Autor zilustrował to kilkoma krótkim filmami firm będącymi niezaprzeczalnymi dowodami na zmianę przemysłowego krajobrazu Mielca i jego okolic. Na zakończenie swojej prezentacji Autor pokazał zrealizowany parę tygodni temu krótki film o śmigłowcach „BLACK HAWK”,  marketingowej nadziei PZL MIELEC na zdynamizowanie rozwoju swojej Spółki przejętej niedawno przez największy i najpotężniejszy  międzynarodowy amerykański koncern zbrojeniowo-lotniczy- LOCLHEED MARTIN.

Następnie odbyło się uroczyste wręczenie  laureatom wyróżnień DEDAL.

Laureatów ogłosił Przewodniczący Kapituły tego wyróżnienia – mgr.inż.  Kazimierz Szaniawski, a krótkie dossier laureatów odczytał dr hab.inż. Włodzimierz Adamski – Sekretarz Kapituły.  Tegorocznymi laureatami DEDALA zostali:

Statuetkę DEDALA  2016 otrzymał dr inż. Wojciech Potkański, były wybitny specjalista pracujący przez blisko ćwierć wieku w OBRSK Mielec oraz w WSK PZL Mielec, znakomity wykładowca Politechniki Rzeszowskiej i wychowawca przyszłych specjalistów z zakresu lotnictwa w Mielcu  i innych miastach w kraju i w świecie, były wieloletni  1-szy Zastępca Dyrektora Instytutu Lotnictwa w Warszawie, obecnie Doradca Dyrektora Instytutu Lotnictwa w Warszawie.

 

Statuetkę Dedala Kapituła przyznała dr inż. Wojciechowi Potkańskiemu za współudział w opracowaniu metody i programów obliczeń flatteru samolotów o układzie konwencjonalnym.

Drugim laureatem statuetki DEDAL  2016 został mgr inż. Janusz Michalcewicz– Prezes wysoce innowacyjnej Firmy AEROTECH Sp. z o.o. za opracowanie i produkcję platform bezzałogowych MJ-7 Szogun tworzących system imitatorów celów powietrznych Vermin.

Firma Laureata jest cenionym dostawcą dla wielu znaczących firm w kraju i zagranicą, w tym także dla Polskich Sił Powietrznych.

Tablicę DEDAL 2016 otrzymał Marek Dykas– Prezes dynamicznie rozwijającego się Aeroklubu w Tuszowie Narodowym za wytrwałą działalność społeczną w rozwoju regionalnego lotnictwa.

Tablicę DEDAL 2016 otrzymała także Grupa EPLM Spotters- Mielecki Portal Lotniczy, reprezentowana przez Marka za opracowanie i wykonanie stacjonarnego symulatora lotu dla młodzieży, a także za niezwykle aktywną i skuteczną promocję lokalnego lotnictwa.

Nagrody DEDALA 2016 wręczał Członek Zarządu PZL Mielec/Dyrektor Serwisu i Prób w Locie –  Artur Wojtas oraz I-szy Zastępca Prezydenta Mielca – Jan Myśliwiec.

Kolejnym punktem programu Spotkania było wyróżnienie laureatów w  konkursach o tematyce lotniczej.

Tę część programu poprowadzili: Jolanta Strycharz – Zastępca Dyrektora MBP przy SCK w Mielcu oraz  Zbigniew Wicherski – Prezes  KML przy TMZM w Mielcu.

Laureatami konkursu literackiego „NA SKRZYDŁACH DEDALA ”zostali:

– I miejsce – Beata Pleban z Radomyśla Wielkiego i Janina Toczyńska-Lenart z Żar

– II miejsce- Elżbieta Żuchowska- Pezda z Mielca

Laureatami Konkursu „SAMOLOT W OBIEKTYWIE I PALECIE BARW”  zostali:

– I miejsce –  Janusz Wyzina z Mielca

– II miejsce – Bartosz Kaźmierski z Mielca

– III miejsce – Tomasz Kaźmierski z Mielca

 Wyróżnieniami w tym konkursie nagrodzeni zostali: Janusz Kipa z Mielca, Grzegorz Wicherski z Woli Mieleckiej oraz Karolina Wyzina z Mielca.

 Wręczenia nagród dokonali Starosta Powiatu Mieleckiego –  Zbigniew Tymuła oraz  I- szy Zastępca Prezydenta Miasta  Mielec – Jan Myśliwiec oraz Członek Zarządu Powiatu mieleckiego Joanna Rębisz.

Kolejnym punktem programu spotkania było wyróżnienie Sponsorów Spotkań Lotniczych.

Klub Miłośników Lotnictwa przy TMZM w Mielcu w porozumieniu z Zarządem TMZM, postanowił wyróżnić kilku najbardziej zasłużonych Sponsorów specjalnymi dyplomami. Wyróżnieni zostali:

– PZL MIELEC- A SIKORSKY &LOCKHEED MARTIN CO

    – INSTYTUT LOTNICTWA W

– FIRMA KIRCHHOFF, SP. Z O.O. 

– REMOG, SP. Z O.O. W MIELCU 

– GRUPA FIRM ANKOL  

 –  Specjalnym dyplomem  KML przy TMZM wyróżniona została także Firma  Dziewit i Dziewit,  Sp. Jawna za  społeczne wykonanie olbrzymiego zakresu  prac budowlanych przy  budowie pasa dla Aeroklubu w Tuszowie Narodowym.  

Dyplomy- wyróżnionym sponsorom na ręce Ich Przedstawicieli wręczał Prezes TMZM i Prowadzący Spotkanie –  Janusz Chojecki oraz Zbigniew Wicherski – Prezes KML w Mielcu.  Nagrodę dla Firmy Dziewit i Dziewit wręczył  Prezes Aeroklubu w Tuszowie Narodowym Marek Dykas.

 

W kolejnym punkcie programu spotkania głos zabierali  Dostojni Goście i Uczestnicy:

Głos zabierali w kolejności zgłoszeń:

– Poseł na Sejm RP Krystyna Skowrońska,
– Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jan Tarapata

– Zastępca Prezydenta Miasta Mielca  Jan Myśliwiec

– Starosta Powiatu Mieleckiego  Zbigniew Tymuła

– Reprezentująca Posła do PE Tomasza Porębę – Joanna Duszkiewicz z Biura Europoselskiego w Mielcu, która odczytała okolicznościowy List Posła Tomasza Poręby do Uczestników VI Spotkania Lotniczych Pokoleń.

– Edward Kazimierski – były wieloletni Prezes Zarządzający Klubem FKS Stal Mielec, który wspominał swoją zawodową drogę i potęgę ówczesnego mieleckiego Sportu. Przedstawił także opracowany przez siebie  album o historii sławy mieleckiego sportu i zaapelował do potencjalnych sponsorów o umożliwienie jej wydania.

Wystąpienia w/Wymienionych miały charakter okolicznościowy i zawierały w sobie głównie gratulacje dla Organizatorów za przygotowanie i realizację VI Spotkania Lotniczych Pokoleń.

Na zakończenie Spotkania wystąpił Zespół Pieśni i Tańca przy SCK w Mielcu „ Mali Rzeszowiacy” , którego członkowie mogą stanowić, jak zaznaczył z nadzieją Prowadzący,  potencjalnie najmłodsze lotnicze pokolenie, choreografię występu opracował Mariusz Bożek. Wystąpił także  Chór  Zespołu Pieśni i Tańca „RZESZOWIACY”. Mieleccy artyści  dostarczyli Uczestnikom Spotkania wielu pozytywnych artystycznych wrażeń, a tym samym chwil relaksu i odprężenia.

Po  występie mieleckich artystów prowadzący zaprosił Wszystkich Uczestników Spotkania do Sali Centrum Wystawienniczego SCK na parterze na poczęstunek w formie szwedzkiego bufetu, który ufundowały Polskie Zakłady Lotnicze w Mielcu, a poczęstunek przygotowało   Cafe Piano w Mielcu.

Duża frekwencja na VI Spotkaniu Lotniczych Pokoleń i obecność Dostojnych Gości pokazała potrzebę kontynuowania tej dorocznej imprezy, a jej organizatorzy będą starać się aby scenariusze kolejnych Spotkań Lotniczych Pokoleń były atrakcyjne.

Relacją sporządził Janusz Chojecki- Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej im. W. Szafera w Mielcu, który prowadził VI Spotkanie Lotniczych Pokoleń.

Mielec, 26.08.2016

 

IMG_1644kopia(1)

fot.epml

e-leclerc-mielec
Navi

Zobacz też...

Zostaw komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa