W Cieniu Jupiterów Mielec
Dentysta Mielec
fratelli
EsteticDent Dentysta Mielec
Image default
Informacje

Instalacje OZE dla mieszkańców z dofinansowaniem

Zarząd Województwa Podkarpackiego 29 grudnia br. wybrał do dofinansowania kolejne 7 projektów z listy rezerwowej projektów ocenionych w działaniu 3.1 Rozwój OZE konkurs „parasolowy”.

Projekt pn. Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji OZE w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec (zw. potocznie „projektem parasolowym OZE dla mieszkańców”) uzyskał dofinansowanie dzięki przyznaniu dodatkowych środków przez Komisję Europejską w ramach REACT-EU oraz decyzji Zarządu Województwa o przeznaczeniu znacznej części pozyskanych z tego źródła środków na rozwój odnawialnych źródeł energii.

Jak napisano w komunikacie: „Projekty „parasolowe” dotyczące OZE mają kluczowe znaczenie dla osiągnięcia zakładanych celów w obszarze energetyki odnawialnej w ramach unijnej polityki klimatycznej oraz dają wiele korzyści ekonomicznych dla lokalnych społeczności. Projekty te realizują cele Strategii Europa 2020 i europejskiego Zielonego Ładu, w istotny sposób wpływają na poprawę jakości powietrza regionu i dają wymierne oszczędności dla mieszkańców. Dzięki temu przeciwdziałają negatywnym ekonomicznym skutkom epidemii COVID-19 i wzrostowi kosztów ponoszonych na energię.”

W związku z tym, że nasz wniosek o dofinansowanie był składany w 2017 r. musimy ponownie zweryfikować listę osób zainteresowanych udziałem w projekcie.

Projekt realizowany będzie w formule „projektu parasolowego”, co oznacza, że to Gmina  przygotowuje, zleca i koordynuje wykonanie instalacji OZE, z których korzystać będą osoby/podmioty posiadające tytuł prawny do budynku, czyli Mieszkańcy.

Nie ma możliwości finansowania w Projekcie kosztów instalacji zamontowanej we własnym zakresie przez Mieszkańca niezależnie od tego w jakim czasie została lub zostanie ona zamontowana.

Osoby, które były na liście podstawowej nieruchomości zakwalifikowanych do dofinansowania mają pierwszeństwo udziału w projekcie. W najbliższych dniach osoby te otrzymają sms z numeru telefonu:  505 434 529 z informacją o konieczności wizyty w Urzędzie Miejskim w Mielcu w celu złożenia deklaracji potwierdzającej uczestnictwo w Projekcie lub Oświadczenia o rezygnacji z udziału w Projekcie.

W Projekcie mogą pozostać tylko te osoby, które zadeklarują chęć zainstalowania DOKŁADNIE TAKIEJ SAMEJ INSTALACJI OZE na tej samej nieruchomości, której nadal są właścicielami, które były uwzględnione we wniosku o dofinansowanie!

Ilość Mieszkańców zakwalifikowanych do Projektu jest ograniczona ze względu na zakres i wytyczne określone we wniosku o dofinansowanie. W przypadku, gdy w związku z rezygnacją niektórych Mieszkańców z udziału w Projekcie, „uwolnią” się jakieś instalacje OZE i będą wolne miejsca na liście, zostanie ogłoszony nabór uzupełniający. O zakwalifikowaniu do Projektu będzie decydować wtedy KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ, do momentu wyczerpania dostępnych urządzeń oraz mocy określonych we wniosku o dofinansowanie.

Informacja o naborze zostanie opublikowana na stronie www.mielec.pl zakładka Aktualności oraz na FB / Miasto Mielec.

Osoby, które otrzymają sms, zostaną zaproszone do Urzędu w celu wypełnienia

DEKLARACJI POTWIERDZAJĄCEJ UCZESTNICTWO W PROJEKCIE pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji OZE w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec” lub OŚWIADCZENIA O REZYGNACJI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE.

Poniżej wzory dokumentów do zapoznania się przed wizytą w Urzędzie. Dokumenty w wersji papierowej będą dostępne w Urzędzie, ale można też wydrukować te ze strony internetowej:

Deklaracja potwierdzająca uczestnictwo w projekcie

OŚWIADCZENIE o rezygnacji z udziału w projekcie

Załącznik nr 2  oświadczenie o zasiedleniu

Załącznik nr 3 – eternit

Załącznik nr 4 – oświadczenie de minimis

Załącznik nr 5 – oświadczenie o wykorzystaniu energii

Regulamin – nabór uzupełniający

e-leclerc-mielec
Navi

POWIĄZANE POSTY

Mielecki Uniwersytet Dziecięcy zaprasza na rekrutację

Wiadomości Mielec

Policjant z Mielca najlepszym dzielnicowym na Podkarpaciu [FOTO]

Wiadomości Mielec

Ukarany mandatem w wysokości 3 tyś. złotych za nadmierną prędkość

Wiadomości Mielec

Napisz komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa