W Cieniu Jupiterów Mielec
Dentysta Mielec
EsteticDent Dentysta Mielec
fratelli
Image default
Informacje

Interpelacja radnych w sprawie prowadzenia sprzedaży poza wyznaczonymi Targowiskami Miejskimi

Publikujemy interpelację złożoną do Prezydenta Miasta Mielca przez radnego Radosława Swóła, w imieniu  klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości.

Według radnych sprawa ta powinna być jak najszybciej ponownie przeanalizowana przez urzędników, komisje i powinna trafić pod obrady Rady Miejskiej.

INTERPELACJA

Dotyczy: prowadzenia sprzedaży poza wyznaczonymi Targowiskami Miejskimi.

Z uwagi na sygnały płynące od osób prowadzących sprzedaż własnych produktów rolnych w miejscach poza wyznaczonymi targowiskami miejskimi, często na terenie parkingów przysklepowych oraz dzierżawionych nieruchomościach, a także ze względu na sygnały od mieszkańców miasta Mielca korzystających z tych miejsc sprzedaży, zwracamy się prośbą o podjęcie prac nad zmianą Uchwały XXXIX/407/2021.
Ustalona w § 3, ust. 2 przywołanej powyżej Uchwały, stawka opłaty targowej w wysokości 500,00 zł dziennie de facto uniemożliwia, ze względu na wysokość stawki, prowadzenie sprzedaży własnych produktów rolnych, jak również innych produktów sezonowych (chryzantemy, znicze, świeżo zebrane owoce, kwiaty itp.) poza targowiskami.

Jest to nie tylko ograniczenie możliwości uzyskania dochodu przez sprzedających, ale również ograniczenie możliwości zakupu tego typu produktów przez osoby zamieszkujące oddalone od targowisk obszary miasta Mielca. Należy wziąć tutaj pod uwagę również nierzadko trudności z przemieszczaniem się mieszkańców (brak samochodu, wiek, niepełnosprawności itp.).
Jednocześnie jesteśmy świadomi, że w/w handel nie powinien być prowadzony w miejscach zdecydowanie ku temu niewłaściwych.
W naszym przekonaniu należy, wobec powyższego, ponownie dokonać analizy prowadzenia handlu poza targowiskami oraz określić jego możliwości i zasady, biorąc pod uwagę przywołane powyżej argumenty.

W imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości

Radosław Swół
Przewodniczący Klubu Radnych Miejskich
Prawa i Sprawiedliwości

e-leclerc-mielec
Navi

Zobacz też...

Zostaw komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa