W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Galerie Historia Imprezy masowe i koncerty Materiały video

IX Spotkanie Lotniczych Pokoleń [FOTO, VIDEO]

Poniżej obszerna relacja z przebiegu Spotkania, które miało miejsce w dniu 30 sierpnia 2019 r. w Samorządowym Centrum Kultury w Mielcu.

Po wysłuchaniu Hymnu Lotników prowadzący Spotkanie Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej Janusz Chojecki poprosił o uczczenie chwilą ciszy pamięci Tych  Koleżanek i Kolegów z mieleckiej lotniczej Rodziny,  którzy odeszli od w ciągu ostatniego roku od ubiegłorocznego Spotkania wymieniając   śp. śp. Jana Drewsa, konstruktora w WSK PZL Mielec –członka KŚT; Stefana Węgrzynowicza – współzałożyciela i długoletniego pracownika serwisu lotniczego WSK PZL Mielec w USA;  Elżbietę Ryczaj małżonkę legendarnego dyrektora WSK Mielec Tadeusza Ryczaja, Józefa Kamińskiego – prezesa TMZM na początku lat 90. ub. stulecia, Henryka Noworyty- najstarszego do niedawna b. pracownika WSK PZL Mielec.  

Prowadzący przywitał ciepło Wszystkich Uczestników Spotkania w imieniu Głównego Organizatora- Klubu Miłośników Lotnictwa  TMZM im. Prof. Władysława Szafera w Mielcu, w imieniu Zarządu Towarzystwa, a także w imieniu organizacji i instytucji współpracujących z głównym organizatorem  dzisiejszego lotniczego przedsięwzięcia: FOPPM, SPPL PROMLOT, SIMP Koło przy PZL Mielec, SCK. Zaznaczył następnie iż IX Spotkanie przypada w dwa  dni po święcie Lotnictwa obchodzonego w br.  dniu 28 sierpnia  dla uczczenia rocznicy rewelacyjnego zwycięstwa kpt. pil. Franciszka Żwirki i inż. pil. Stanisława Wigury w największych przedwojennych międzynarodowych zawodach samolotów turystycznych Challenge w 1932 r. w Berlinie. 

Prezes Janusz Chojecki podkreślił, jest to wspólne święto lotnictwa cywilnego, wojskowego oraz przemysłu lotniczego. Centralne uroczystości z okazji Święta Lotnictwa po raz 87 odbyły się  w dniu 28.08. br., a nazajutrz na lotnisku w Jasionce odbędą się Centralne Pokazy Lotnicze w 100-lecie Aeroklubu Polskiego.  Dodał, iż IX Spotkanie Lotniczych Pokoleń wpisuje się także w tegoroczne obchody „ Dni Mielca”, albowiem odbywa się w  kilka dni po nich, a także w obchodzony w tym roku jubileusz 55-lecia TMZM z finałem w m-cu  listopadzie br.

Janusz Chojecki przypomniał Uczestnikom niezmienne motto corocznych lotniczych spotkań pokoleń:  „LOTNICTWO  ŁĄCZY POKOLENIA”. Dostrzec to można było bardzo wyraźnie na wypełnionej Sali Kinowej SCK, gdzie rzucała się w oczy wielopokoleniowość uczestników lotniczych spotkań.  Lotnicza Brać Mielca to jedna wielka Rodzina, chociaż rozsiana po całym kraju i po całym świecie, powiedział Janusz Chojecki.

Prezes Janusz Chojecki przywitał następnie  w imieniu Organizatorów Dostojnych Gości i Uczestników  tegorocznego Spotkania:

 Poinformował, iż europosła Tomasza Porębę reprezentuje pani Joanna Duszkiewicz  dodając, iż Pan Poseł przekazał specjalny adres do organizatorów oraz uczestników Spotkania. Pan Poseł Poręba objął IX Spotkanie patronatem honorowym.

Z uwagi na  posiedzenie Sejmu RP  w Spotkaniu nie wziąć udziału Pani Poseł Krystyna Skowrońska , Pani Poseł przesłała okolicznościowy list gratulacyjny. Oba adresy Prowadzący odczytał w końcowej części  oficjalnego Spotkania.

Janusz Chojecki przywitał  Radnego Sejmiku Podkarpackiego- Pana Jana Tarapatę oraz poinformował, iż Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla na spotkaniu oficjalnie reprezentuje Pan Zbigniew Tymuła. Dodał, iż Pan Marszałek objął Spotkanie patronatem honorowym.

Następnie przywitał  Władze Samorządowe Powiatu Mieleckiego w osobach:

 –  Zastępcy Przewodniczącego Rady Powiatu-Pana Kazimierza Gacka  oraz wszystkich  obecnych Radnych Rady PowiatuDodał , iż Pan Starosta Stanisław Lonczak  przyjął patronat honorowy nad dzisiejszą uroczystością.

Następnie przywitał  Władze Samorządowe Miasta Mielca w osobach:

–  Przewodniczącego Rady Miejskiej – Pana Bogdana Bieńka  oraz obecnych Radnych Rady Miejskiej. 

–  I Zastępcy Prezydenta Miasta Mielca  Pana  Pawła Pazdana, wraz ze wszystkimi towarzyszącymi Mu współpracownikami Urzędu Miasta Mielca.

Dodał, iż Pan Prezydent Jacek Wiśniewski  objął także patronatem honorowym IX Spotkanie. 

Następnie przywitał Zarząd Polskich Zakładów Lotniczych w Mielcu w osobie Członka Zarządu/Dyr. Serwisu i Prób w Locie- Pana Artura Wojtasa dodając, iż Prezes Zarządu PZL Mielec Janusz Zakręcki przyjął  także patronat honorowy nad IX Spotkaniem. Prezes Chojecki podziękował Zarządowi PZL Mielec za aktywną współpracę oraz pomoc na rzecz merytorycznego oraz logistycznego przygotowania IX Spotkania.

– Następnie przywitał  prezesów oraz  przedstawicieli  Aeroklubów w Mielcu oraz w powiecie mieleckim, współpracujących z Towarzystwem Miłośników Ziemi Mieleckiej  Dyrektorów Mieleckich Szkół obecnych na Spotkaniu, Przewodniczącego FOPPM- Pana Józefa Smacznego, który wsparł przygotowanie tegorocznych obchodów Święta Lotnictwa w Mielcu,

Z kolei słowa powitania skierował  do prezesów współpracujących z Klubem Miłośników Lotnictwa TMZM  organizacji pozarządowych, w tym zwłaszcza Prezesa SPPL PROMLOT- mgr inż. Kazimierza Szaniawskiego- postać wybitnie zasłużoną dla mieleckiego i polskiego lotnictwa, Honorowego Prezesa KML- inż. Józefa Roguza, Przewodniczącego Koła SIMP przy PZL Mielec- wybitnego eksperta lotniczego cenionego-  w Polsce oraz w świecie- dr hab. inż. Włodzimierza Adamskiego, Dyrektora SCK w Mielcu – Panią Joannę Kruszyńską,  Prezes MUTW- Panią Elżbietę Kwiatkowską, Przewodniczącą Rady Seniorów- Panią Stanisławę Rzeźnik oraz  innych przedstawicieli  pozarządowych organizacji z Mielca oraz powiatu mieleckiego.

  Prezes Janusz  Chojecki przywitał Wiceprezesa Zarządu TMZM/ Prezesa KML – Głównego Organizatora IX Spotkania- inż. Zbigniewa Wicherskiego dziękując Mu za trudny do przecenienia wkład pracy w przygotowanie  Spotkania oraz imprez około- lotniczych (wystawy, konkursy).

Następnie Prowadzący przywitał  Koleżanki i  Kolegów z Zarządu TMZM  Współpracujących z KML na rzecz zorganizowania  IX Spotkań Lotniczych Pokoleń  wyrażając Im jednocześnie  podziękowania za konstruktywną współpracę w przygotowaniach i organizacji dzisiejszego Spotkania, wszystkich obecnych na Spotkaniu członków TMZM, działających w różnych klubach Towarzystwa, Pana Jerzego Kazanę- byłego, długoletniego, niezwykle zasłużonego, Prezesa TMZM,  Honorowego Członka TMZM.

 W sposób szczególny Prowadzący przywitał  w imieniu   organizatorów  Wszystkich Sponsorów, Reklamodawców, Donatorów, Darczyńców, a także  Instytucje oraz Podmioty wspierające, Lokalne Samorządy, dzięki którym  IX już Spotkanie Lotniczych Pokoleń doszło do skutku.

Witając Wszystkich Zaproszonych Gości nie wymienionych z imienia i nazwiska, Uczestników Tego  Wielopokoleniowego Lotniczego Spotkania, Prezes Chojecki przywitał imiennie jeszcze jedno szczególne nazwisko:  Pana Edwarda Kazimierskiego -Legendę mieleckiego sportu, byłego długoletniego Prezesa Zarządzającego Klubem FKS STAL Mielec, twórcę wspaniałych wyników sportowych Klubu w wielu dyscyplinach sportu, w tym także mistrzostwa Polski w piłce nożnej w latach 1973 oraz 1976. Klub FKS STAL Mielec w tym roku obchodzi jubileusz 80-lecia. Prowadzący wyraził życzenie, iż spełni się marzenie wielu mielczan o powrocie piłkarskiej drużyny PGE FKS STAL Mielec do najwyższej klasy, tj. do ekstraklasy, czego życzył Piłkarzom oraz wszystkim fanom i kibicom.

Prezes Chojecki przywitał także media lokalne i regionalne, zwłaszcza te, które objęły  Spotkanie patronatem medialnym( KORSO, WCJ24, TVP3 Rzeszów, Polskie Radio Rzeszów, Promocja. Mielec, Radio Leliwa Mielec,  Aga Video Janusz Kipa).

Po powitaniu zaprezentowane zostały Uczestnikom Spotkania  Okolicznościowe filmy i prezentacje:

  1. „Innowacyjne Technologie w PZL Mielec „  autorstwa dr inż. Tomasza Gałaczyńskiego z Biura Projektów Rozwojowych PZL Mielec. Pan inż. Tomasz Gałaczyński należy do grona tzw. LM  fellows, tzn. 300 wyróżniających się inżynierów zatrudnionych w całym, największym na świecie, koncernie zbrojeniowym – Lockheed Martin Company, obecnym właścicielu PZL Mielec,
  2.   Film  „Amphora” udostępnionego  przez PZL Mielec, w którym zaprezentowane zostały także najnowsze technologie stosowane we współczesnym przemyśle lotniczym, w tym także w PZL Mielec.

 3.  Film Mielec tu rozwijają się skrzydła” – o  europejskich sukcesach mieleckich modelarzy z Młodzieżowej Akademii Umiejętności Technicznych  „LEONARDO” działającej przy CKP i DN w Mielcu. 

Po ww. prezentacjach i projekcjach bardzo interesujący komentarz wygłosił Członek Zarządu PZL Mielec Pan Artur Wojtas.

W kolejnym punkcie programu  Prowadzący poprosił Sekretarza Kapituły DEDAL-a  dr hab. inż. Włodzimierza Adamskiego o prezentację sylwetki laureata  tegorocznej statuetki DEDALA 2019 i wręczenie statuetki  DEDAL-a Osobie wybitnie zasłużonej dla mieleckiego oraz polskiego lotnictwa. Dr hab. inż. Wlodzimierz Adamski wygłosił laudację na cześć tegorocznego laureata – mgr inż. Kazimierza Szaniawskiego Poinformował także, iż specjalny Dyplom Dedala otrzymali mieleccy modelarze z Młodzieżowej Akademii Umiejętności Technicznych  „LEONARDO” działającej przy CKP i DN w Mielcu, którzy na poprzednich jak też tegorocznych mistrzostwach Europy zdobyli wiele medali, w tym także złotych. O wręczenie Statuetki oraz Dyplomu Dedala poprosił Członka Zarządu PZL Mielec- Artura Wojtasa.  Z uwagi na nieobecność w kraju znakomitej mieleckiej drużyny modelarzy, dyplom w ich imieniu odebrał Dyrektor CKP i DN Pan mgr inż. Zdzisław Nowakowski. Poinformował On, iż za kilkanaście dni dyplom ten zostanie wręczony mistrzowskim modelarzom na specjalnej uroczystości.

W kolejnym punkcie programu miało miejsce wręczenie specjalnych  podziękowań i lotniczych  symboli sponsorom, darczyńcom oraz reklamodawcom, którzy wspierają  Klub Miłośników Lotnictwa oraz inne kluby TMZM w ramach swoich strategii społecznej odpowiedzialności biznesu.  Tegoroczne podziękowania otrzymali:  ANKOL, Sp. z o.o.; EUROTECH, Sp. z o.o., VAN BERDE Sp. z o.o. , Sp. k., RSM(Zakład Maszyn Budowlanych). Podziękowania wręczał obecnym na Spotkaniu  Prezesom Wyróżnionych Firm TMZM Janusz Chojecki w asyście Prezesa KML TMZM Zbigniewa Wicherskiego. Odebrali je: Prezes Zarządu ANKOL, Sp. z o.o. – Pan Czesław Kolisz oraz Prezes  Zarządu VAN BERDE, Sp. z o.o. –Pan Jarosław Zubiel. Nieobecni Prezesi: Janusz Michalcewicz oraz Julian Tokarski odbiorą podziękowania przy najbliższej stosownej okoliczności.

Następnie Prowadzący wręczył specjalne podziękowanie za olbrzymi wkład pracy organizacyjnej  w przygotowanie IX Spotkanie dla Sekretarza TMZM i jednocześnie Sekretarza KML – Pani Anieli Ratusińskiej – Trzpis

W kolejnym punkcie programu nagrody dla  laureatów w tegorocznych konkursach lotniczych:  Ogólnopolski Konkurs Literacki zatytułowany  „ Na skrzydłach Dedala” oraz Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficzno- Plastycznego zatytułowanego  „Samolot w obiektywie i palecie barw” wręczył Prezes KML TMZM Pan Zbigniew Wicherski. Laureatami zostali: 

Ogólnopolski Konkurs Literacki „Na skrzydłach Dedala” Mielec – 2019

1 miejsce  Beata Pleban; 2 miejsce Barbara Bernat, 3 miejsce Małgorzata Mikina.

Wyróżnienia otrzymali: Rafał Bańka, Adam Kopacz, Aleksandra Piguła, Joanna Prejzner, Teresa Pyzik, Justyna Ryczek,  Dawid Rzeszutek

Ogólnopolski Konkurs Fotograficzno-Plastyczny „Samolot w obiektywie i palecie barw”

1 miejsce Tomasz Bernat, 2 miejsce Anna Kowalska, 3 miejsce Michał Krawiec.

W czasie przeznaczonym dla Gości głos zabrali:

– Pan Jan Tarapata, Pan Zbigniew Tymuła,  Pan Paweł Pazdan, Pan Kazimierz Gacek, Pan Teofil Lenartowicz, a wspomniane wcześniej okolicznościowe adresy i gratulacje otrzymane od  Poseł do Sejmu RP Pani Krystyny Skowrońskiej oraz Europosła Pana Tomasza Poręby odczytał Prezes Janusz Chojecki.

Na zakończenie części oficjalnej  Spotkania Prezes Janusz Chojecki złożył w imieniu własnym oraz Organizatorów tegorocznego Spotkania z okazji tegorocznego Święta Lotnictwa Najlepsze Życzenia  Całej Polskiej Wielopokoleniowej Lotniczej Rodzinie, zarówno tej Mieleckiej jak też tej mieszkającej poza Mielcem, w różnych miejscach kraju oraz zagranicą.

W  części  artystycznej wystąpiły w przedstawicielki Grupy Teatralno-kabaretowej „Senior Show” działającej pod patronatem MUTW oraz SCK w Mielcu w reżyserii Pani Magdaleny Betlei: Anna Paprocka, Elżbieta Plata, Cecylia Lipa, Magdalena Betleja. Spektakl wyreżyserowany przez Panią Magdalenę Betleję cieszył się wielkim powodzeniem wśród uczestników Spotkania.

Na zakończenie Prowadzący spotkanie podziękował uczestnikom spotkania  za cierpliwą uwagę podczas trwania części oficjalnej Spotkania oraz życząc  emocjonujących i ciekawych rozmów przy poczęstunku, na który zaprosił Wszystkich Uczestników do Sali Centrum Wystawienniczego SCK na parterze w formie szwedzkiego bufetu, który ufundowały Polskie Zakłady Lotnicze w Mielcu, FOPPM oraz TMZM, a poczęstunek przygotowała  Restauracja ISKIERKA Państwa Iwony i Dariusza ŁAWRUK w Mielcu. W kuluarowych spotkaniach podczas poczęstunku przewijały się bardzo pochlebne opinie na temat przebiegu IX Spotkania Lotniczych Pokoleń oraz nadzieja Jego Uczestników na kontynuację tego pięknego lotniczego wydarzenia kultywującego  lotnicze tradycja Mielca oraz promujące rozwój mieleckiego lotnictwa.

Wg mediów obsługujących IX Spotkanie, udział w nim wzięło blisko 400 osób.

Relację przygotował Janusz Chojecki, Mielec, 01.09.2019

Zobacz też...

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa