W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Informacje

Już niedługo głosowanie na MBO 2021

Wielkimi krokami zbliża się termin głosowania na projekty zgłoszone przez mieszkańców naszego miasta w Mieleckim Budżecie Obywatelskim  na rok 2021.

Głosowanie tak jak przed rokiem odbędzie się w dniach 20-30 września. Prawo do udziału w głosowaniu mają wszyscy mieszkańcy Mielca, bez względu na wiek. Każdemu przysługuje prawo oddania od 1 do 3 głosów na projekty ogólnomiejskie  i od 1 do  3 głosów na projekty lokalne, ale – co niezwykle istotnew przypadku projektów lokalnych tylko w jednym wybranym przez siebie obszarze!

Takich obszarów jest na terenie miasta 9. Każdy z obszarów obejmuje po dwa sąsiadujące ze sobą osiedla:

Obszar 1 – Borek, Lotników

Obszar 2 – Cyranka, Mościska

Obszar 3 – Smoczka, Smoczka I

Obszar 4 – Kilińskiego, Kościuszki

Obszar 5 – Kopernika, Kusocińskiego

Obszar 6 – Rzochów, Wojsław

Obszar 7 – Dziubków, Szafera

Obszar 8 – Kazimierza Wielkiego,  Wolności

Obszar 9 – Niepodległości, Żeromskiego

Do rozdysponowania są 2 miliony złotych, z czego 1 mln 100 tys. zł przeznaczona jest na realizację projektów ogólnomiejskich, natomiast na projekty lokalne zarezerwowano po 100 tys. zł w każdym z 9 wyznaczonych obszarów.

Głos uznaje się za nieważny, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:

-głos oddano na innej karcie niż karty dostępne w punktach do głosowania i na innej karcie niż wzór karty, która jest umieszczona na stronie internetowej miasta (do wydrukowania)

-głos oddano na karcie do głosowania, na której brak imienia, nazwiska albo podane dane są błędne lub nieczytelne

-głos odda osoba nie będąca mieszkańcem Mielca

-głos oddano na więcej niż 3 projekty z listy projektów ogólnomiejskich i/lub więcej niż 3 projekty z listy projektów lokalnych

-oddano głosy na projekty lokalne w więcej niż jednym obszarze

Przypominamy, że ostatecznie na liście projektów ogólnomiejskich dopuszczonych do głosowania znalazły się 22. projekty, a na liście propozycji lokalnych – 25. projektów.

Głosowanie w trybie elektronicznym odbędzie się za pomocą formularza elektronicznego umieszczonego na stronie internetowej miasta.

Głosy w formie papierowych kart do głosowania będzie można oddawać w wyznaczonych punktach na terenie miasta. Są to:

-Budynek główny Urzędu Miejskiego (ul. Żeromskiego 26)

-Sklep Wielobranżowy „Pokusa” (Rynek Rzochowski 3)

– Dom Kultury SCK (Aleja Niepodległości 7)

-Miejska Biblioteka Publiczna (główny budynek przy ul. Kusocińskiego)

-Filie Miejskiej Biblioteki Publicznej: nr 1 (ul. Botaniczna), nr 4 (ul. Mickiewicza 2 – Łojczykówka), nr 6 (ul. Tańskiego 4a), nr 7 (ul. Zygmuntowska 14)

Ogłoszenie wyników głosowania nastąpi do dnia 15 października 2020 r.

Zobacz też...