W Cieniu Jupiterów Mielec
Dentysta Mielec
EsteticDent Dentysta Mielec
fratelli
Image default
Informacje

Już niedługo w Woli Mieleckiej powstanie rondo

Powiat Mielecki ogłosił przetarg na rozbudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 984 z drogą powiatową Nr 1 152R w miejscowości Wola Mielecka

Przetarg został ogłoszony w formule zaprojektuj i wybuduj. Zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia wykonawca zaprojektuje i wykona między innymi następujące roboty budowlane:

 • rozbiórkę istniejących nawierzchni drogowych oraz pozostałych elementów korpusu drogowego,
 • budowę nowych konstrukcji nawierzchni,
 • przebudowę i budowę przepustów,
 • rozbudowę skrzyżowania na rondo wraz z nową organizacją ruchu,
 • przebudowę i budowę chodników w zakresie wynikającym z bezpiecznego kształtowania ruchu pieszego w obrębie drogi,
 • budowę ciągów pieszo-rowerowych,
 • przebudowę i budowę kanalizacji deszczowej,
 • wykonanie przebudowy i budowy zjazdów,
 • wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
 • wycinkę i karczowanie drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,
 • wykonanie nasadzeń kompensacyjnych,
 • instalację oświetlenia ulicznego z uwzględnieniem przejść dla pieszych,,
 • wyplantowanie terenu i obsianie trawą,

Szacunkowy całkowity koszt wykonania zadania stanowiącego przedmiot trójstronnego porozumienia wynosi ponad 2 000 000 zł i obejmuje on koszty wykonania dokumentacji projektowej, robót budowlanych, koszty nadzorów oraz wykupu gruntów.

W finansowaniu zadania uczestniczyć będzie Gmina Mielec, która w 2022 r. przekaże Powiatowi Mieleckiemu pomoc finansową w formie dotacji celowej na realizację zadania w wysokości 650 000 zł oraz Województwo Podkarpackie razem z Powiatem Mieleckim które po uwzględnieniu dotacji celowej Gminy Mielec, solidarnie sfinansują pozostałą brakującą do realizacji zadania kwotę w łącznej wysokości 1 450 000,00 zł.

Zadanie będzie realizowane w 2022 roku.

Oferty na wykonanie zadania można składać do 11 maja 2022 roku do godz. 10:00.

e-leclerc-mielec
Navi

Zobacz też...

Zostaw komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa