Historia

ZAPROSZENIE NA UROCZYSTOŚCI ZWIĄZANE Z ROCZNICĄ ŚMIERCI MIELECKICH ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH WOJCIECHA LISA I KONSTANTEGO KĘDZIORA 31 STYCZNIA 2016 ROKU O 16:30
Zapraszamy Państwa serdecznie do wzięcia udziału w organizowanych przez Patriotyczny Mielec obchodach rocznicy zamordowania przez komunistów mieleckich żołnierzy wyklętych – Wojciecha Lisa i Konstantego Kędziora.


  

Rano bez świadków został usunięty kontrowersyjny Pomnik Wdzięczności. Stał od wielu lat przed dawnym Domem Partii a następnie Starostwem Powiatowym.

Mielczanom z pomnikiem wiążą się różne wspomnienia. W latach stanu wojennego pomnik oblany został białą farbą przez dwóch uczniów mieleckich szkół średnich, konsekwencją było ustanowienie kuratora dla nieletnich.  Po parotysięcznej demonstracji w 1989 roku zorganizowanej przez mielecki KPN wszyscy uczniowie, którzy brali w niej udział otrzymali wpis o nieusprawiedliwionej nieobecności w szkołach. Była to prawdopodobnie jedyna konsekwencja jaka spotkała uczestników.


  

  1. W sierpniu 1944 roku w walkach o wyzwolenie Mielca i okolic zginęło ponad dwa tysiące żołnierzy radzieckich. Mało kto wie, że część poległych pochowano na tymczasowym cmentarzu wojennym na rynku miasta. Jednak lokalizacja tego cmentarza nastręczała wiele problemów, w związku z czym władze miejskie postanowiły utworzyć nowy cmentarz wojenny i dokonać ekshumacji grobów z rynku oraz innych miejsc z rejonu Mielca.


  


Slider

Slider
Slider
Slider
Redaguj z nami…
napisz