Slider

Rady i porady

– Filip, mężczyzna powinien być nie tylko silny i dobrze zbudowany, ale także sprawny fizycznie. Niestety, typowe treningi kulturystyczne zmniejszają sprawność fizyczną, dlaczego tak się dzieje? Jaki trening byłby wstanie temu zaradzić?

– Trening Funkcjonalny! Wszystkie osoby ciężko pracujące na treningach nad dopracowaniem formy swoich mięśni namawiam, aby nie ograniczali treningów tylko do masy i siły, ale żeby również włączyli do nich ćwiczenia poprawiające sprawność fizyczną.


Marcin Mazur- trener personalny Calypso Fitness Club w galerii Navigator radzi jaki trening jest najlepszy i najskuteczniejszy:

FBW- Full Body Workout (trening całego ciała) – jest treningiem angażującym wszystkie partie ciała na jednym treningu, wykorzystywane są do tego w większości ćwiczenia wielostawowe (ćwiczenia podczas których pracuje wiele grup mięśniowych np. przysiad lub martwy ciąg) i raczej nie wykonuje się ćwiczeń izolowanych. Dzięki temu wytwarzamy bardzo duży potencjał anaboliczny dając doskonałe warunki do wzrostu mięśni.


Aby zdarzenie można było uznać za wypadek przy pracy muszą zachodzić warunki określone w ustawie z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1242, dalej: ustawa o ubezpieczeniu społecznym).

 

Definicję wypadku przy pracy określa art. 3 ust. 1 wymienionej ustawy, który wskazuje, że pracownik doznał wypadku przy pracy, gdy doszło do nagłego zdarzenia wywołanego przyczyną zewnętrzną powodującą uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą, tj.:


Zgodnie z art. 152 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, dalej: KP) pracownikowi przysługuje niezbywalne prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. W pierwszym roku zatrudnienia rozpoczynający pracę uzyskuje prawo do cząstkowego wypoczynku z upływem każdego miesiąca pracy.

 

Musimy jednak pamiętać, że powyższe uprawnienie przysługuje zgodnie z art. 2 kodeksu pracy jedynie osobom posiadającym status pracownika, w więc zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

 


Nabywca samochodu używanego zakupionego na terytorium Polski ma obowiązek odprowadzić podatek od czynności cywilnoprawnych, który wynosi 2% jego wartości. Warunkami koniecznymi do powstania obowiązku podatkowego w tym przypadku są:

  • zawarcie umowy sprzedaży samochodu w Polsce oraz
  • posiadanie przez nabywcę miejsca zamieszkania na terytorium kraju.

Dlatego też samochód zakupiony za granicą (przez osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Polski) jeśli tam zostanie podpisana umowa sprzedaży, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w Polsce.Slider
Slider
Slider