W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Informacje

Kolejne laptopy dla uczniów w Gminie Mielec

Dyrektorzy szkół, dla których jednostką prowadzącą jest Gmina Mielec wzięli udział w spotkaniu  z podinspektorem Grzegorzem Bajdą, Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Mielcu, który udzielił im szczegółowych instrukcji związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w trakcie zbliżających się egzaminów ósmoklasisty. 

Następnie Wójt Gminy Mielec na ręce Dyrektorów szkół przekazał kolejne 33 laptopy, które będą wykorzystywane do nauki zdanej przez uczniów, w tym uczniów z rodzin wielodzietnych.

Laptopy zostały zakupione w ramach projektu pn. „zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: I Osi priorytetowej POPC – Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Przekazane laptopy po zakończeniu nauczania zdalnego będą wykorzystane w działalności edukacyjnej szkół jako pomoce dydaktyczne.

Zobacz też...