20 sierpnia 2019 (wtorek) - 16:40
Kolejny rok akademicki Mieleckiego Uniwersytetu Dziecięcego.
Kolejny rok akademicki Mieleckiego Uniwersytetu Dziecięcego.
Kolejny rok akademicki Mieleckiego Uniwersytetu Dziecięcego.
Kultura i nauka

Kolejny rok akademicki Mieleckiego Uniwersytetu Dziecięcego.

Twórcą i realizatorem przedsięwzięcia jest Samorządowe Centrum Kultury w  Mielcu,  a  działalność Mieleckiego Uniwersytetu Dziecięcego objęta została Honorowym Patronatem Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie i Prezydenta Miasta Mielca.

Celem działania MUD jest rozwijanie i wzbogacanie zainteresowań i umiejętności dzieci przez popularyzację wiedzy z zakresu nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych i  przyrodniczych a także sięganie do światowej skarbnicy kultury i sztuki.

Studentem Uniwersytetu może zostać każde dziecko, które jest uczniem szkoły podstawowej i w roku ogłoszenia rekrutacji ukończyło bądź ukończy 8 lat.

Działalność MUD obejmuje cykl zajęć wzorowanych na wykładach i warsztatach akademickich. Dzieci w trakcie zajęć będą mogły poczuć się jak prawdziwi studenci, gdzie inspirowani do odkrywania nowych obszarów zainteresowań, będą mogły uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Oferta MUD w pełny sposób pozwoli na korzystanie z  wolnego czasu przez dzieci w kontakcie z ludźmi nauki i zapoznaje z uniwersytecką metodą edukacji.

 

Zajęcia MUD odbywają się zwykle w soboty, dwa razy w miesiącu. Harmonogram zajęć, regulamin Uniwersytetu i wysokość opłaty semestralnej podawane są na stronie internetowej www.uniwersytetdzieci.mielec.pl. Rok akademicki MUD jest podzielony na dwa semestry – zimowy i letni.

 

Rekrutacja zostanie przeprowadzona w dniach od 10.09.2015r. (czwartek) od godz. 06:00 do 11.09.2015r. (piątek) do godz. 23:00.

Zgłoszenia dokonuje się poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rekrutacyjnego dostępnego na stronie internetowej MUD: www.uniwersytetdzieci.mielec.pl. i przesłanie go w  podanych wyżej ramach czasowych w wersji elektronicznej na adres e-mail: [email protected]. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu na zajęcia decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o wpisaniu na listę studentów MUD zostanie przesłana pocztą elektroniczną na adres e-mail zgłaszającego.

 

Kolejny rok akademicki Mieleckiego Uniwersytetu Dziecięcego.  Kolejny rok akademicki Mieleckiego Uniwersytetu Dziecięcego.

Kolejny rok akademicki Mieleckiego Uniwersytetu Dziecięcego.
Kolejny rok akademicki Mieleckiego Uniwersytetu Dziecięcego.
Kolejny rok akademicki Mieleckiego Uniwersytetu Dziecięcego.

Zobacz też...

Mielec: Informacje, Relacje, Wiadomości, Wydarzenia, Ogłoszenia, Nowości