W Cieniu Jupiterów Mielec
Dentysta Mielec
EsteticDent Dentysta Mielec
fratelli
Image default
Informacje Przestępstwa, skandale, afery

Komunikat Klubu FKS Stal Mielec dotyczący zaległości finansowych

Zarząd Spółki FKS STAL MIELEC S.A. informuje, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Mielcu w ostatnim miesiącu przeprowadził kontrolę u płatnika składek FKS STAL MIELEC (Stowarzyszenie) z siedzibą w Mielcu przy ul. Solskiego 1.

Kontrolą został objęty okres od stycznia 2017 r. do grudnia 2019 r. Przedmiotem kontroli było sprawdzenie prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz sprawdzenie innych składek, do których pobierania zobowiązany jest ZUS.
W wyniku kontroli FKS STAL MIELEC otrzymało decyzję, w której organ stwierdził, że w przypadku 94 zleceniobiorców zostało zastosowane nieprawidłowe zminimalizowanie obowiązku składkowego.

W konsekwencji organ stwierdził, że ww. zleceniobiorcy z tytułu zatrudnienia w ramach umów zleceń, podlegają obowiązkowym składkom emerytalnym, rentowym, wypadkowym, zdrowotnym, oraz składkom na Fundusz Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Zdaniem ZUS – wynagrodzenia otrzymane z tytułu umów zleceń w wielu wykazanych tam przypadkach, nie zostały oskładkowane prawidłowo i nie zostały wykazane prawidło do rozliczeń.

Z wyliczeń wykazanych w Protokole kontrolnym 352021120058PRO001 z dnia 3 marca 2022 r. wynika, że zobowiązanie Klubu wobec ZUS, wyliczone w oparciu o otrzymane decyzje wynosi 165.000 zł, z uwagi na błędnie prowadzone rozliczenia składek z tytułu umów zleceń zawodników i pracowników klubu. Do kwoty tej doliczone będą odsetki, wynoszące na dzień sporządzenia raportu 55.000 zł

Klub zawsze był transparentny i o każdej takiej aktywności będziemy informować społeczność tej organizacji.

Zarząd FKS Stal Mielec S.A.

e-leclerc-mielec
Navi

Zobacz też...

Zostaw komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa