W Cieniu Jupiterów Mielec
Dentysta Mielec
EsteticDent Dentysta Mielec
fratelli
Image default
Galerie Informacje Materiały video

Koniec budowy 6 km wałów. Rok przed czasem [FOTO, VIDEO]

12 października 2020 r. o godzinie 11:00 odbył się uroczysty odbiór zadania inwestycyjnego pn. Budowa wałów przeciwpowodziowych na rzece Wisłoce i potoku Kiełkowskim na terenie gm. Mielec i gm. Przecław.

Zakończone przedsięwzięcie jest kolejnym, trzecim projektem polegającym na budowie nowych obwałowań Wisłoki i jej dopływów, jaki Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zakończyły od 2018 roku – nie licząc pozostałych realizowanych i zakończonych inwestycji związanych z rozbudową obwałowań Wisły, Sanu, Łęgu i Trześniówki.
W wyniku realizacji tego projektu polegającego na budowie niemal 6 km nowego lewostronnego wału Wisłoki i lewostronnego obwałowania potoku Kiełkowskiego ochroną zostało objętych ok. 650 mieszkańców miejscowości Boża Wola w gminie Mielec oraz miejscowości Kiełków w gminie Przecław, zamieszkujących na obszarze ok. 557 ha.
Inwestycja o wartości robót 14,654 mln zł została zrealizowana przez Wody Polskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Roboty budowlane rozpoczęto w październiku 2019 roku, a umowa z Wykonawcą zakładała ich sfinalizowanie we wrześniu 2021 r., jednak dzięki dobrej organizacji przedsięwzięcie zakończono niemal rok przed planowanym terminem.

Podczas spotkania, odbył się briefing prasowy z udziałem: posłów na Sejm RP Fryderyka Kapinosa i Jana Warzechy, zastępcy prezesa Wód Polskich ds. Usług Wodnych Roberta Chciuka, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Małgorzaty Wajdy oraz Wojewody Podkarpackiego Ewy Leniart.

 Zakończony projekt bezpośrednio przyczyni się do zwiększenia stopnia bezpieczeństwa w obszarze zagrożonym powodziami i podtopieniami na terenach gminy Mielec i Przecław – powiedziała wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.

Obwałowania są znacznie odsunięte od koryta Wisłoki, więc trzeba było wykupić 12 „kolidujących” gospodarstw. Całkowita wartość inwestycji, w tym robót budowlanych, odszkodowań i dokumentacji, to 21,7 mln zł, z czego 13 mln zł pochodziło z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Jak poinformował inwestor, czyli Wody Polskie, tego typu inwestycje są odpowiedzią na nasilające się ekstremalne zjawiska, jak gwałtowne wezbrania, powodzie i susze. Napisano, że oddawanie przestrzeni rzekom na określonych odcinkach zintensyfikuje skuteczność działań technicznych w ramach programu „Stop Powodzi!”.

Na inwestycję z niecierpliwością czekali mieszkańcy, zwłaszcza miejscowości Kiełków i Boża Wola, którym mocno dała się we znaki powódź z 2010 roku.

Domostwa i dobytek wielu z nich zostały zalane przez wielką wodę. Dotąd nie było tam żadnych zabezpieczeń przeciwpowodziowych i podczas intensywnych opadów ludzie z niepokojem obserwowali poziom wody w rzekach. Mowa o Wisłoce i Potoku Kiełkowskim – teraz wzdłuż ich lewostronnych brzegów są już wały, które pomogą utrzymać wodę w korycie.

YouTube player
e-leclerc-mielec
Navi

POWIĄZANE POSTY

Mielecka gwiazda sportu u Prezydenta RP

Wiadomości Mielec

Byli komandosi szkolą terytorialsów

Wiadomości Mielec

Rudzianki powalczyły w finale koszykówki

Wiadomości Mielec

Napisz komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa