W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Historia

Konkurs „Artystyczne drogi do Niepodległości”

Muzeum Regionalne SCK w Mielcu – Pałacyk Oborskich oraz I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Mielcu zapraszają do udziału w konkursie „Artystyczne drogi do Niepodległości”.

Konkurs skierowany jest do uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych i oraz III klas gimnazjów. Łączy w sobie wiedzę z kilku dziedzin: historii, języka polskiego oraz historii sztuki. Składa się z dwóch etapów: szkolnego oraz powiatowego.


Etap szkolny odbywa się w szkołach w terminie od 2 do 9 listopada. Placówki zobowiązane są zgłosić swój udział do organizatorów konkursu.
Finał powiatowy odbędzie się 14 listopada w Domu Kultury SCK przy al. Niepodległości 7 o godzinie 10.
Wszelkie szczegółowe informacje na temat wymagań można uzyskać pod numerami telefonów: M. Głodzik, tel. 691 881 885, M. Stryczek, tel. 663 320 772.
Regulamin konkursu dostępny jest w załączniku.
Zachęcamy do udziału w konkursie.

Regulamin Konkursu
„Artystyczne Drogi do Niepodległości”
z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości

I. Organizatorzy:
I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Mielcu
Muzeum Regionalne Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu

II. Cele:
Upamiętnienie 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości
Popularyzacja wiedzy o historii Polski
Rozbudzanie zainteresowań sztuką malarską
Kształcenie umiejętności interpretacji tekstów kultury
Budzenie poczucia tożsamości narodowej

III. Warunki uczestnictwa:
Konkurs jest imprezą otwartą, skierowaną do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz uczniów klas III gimnazjów z powiatu mieleckiego.
Konkurs przebiega w dwóch etapach: szkolnym i powiatowym.
Etap szkolny przeprowadza placówka macierzysta w terminie 2 – 9 listopada 2018 r. Ma on formę pisemnego testu, składającego się z pytań otwartych i zamkniętych. Czas pracy z testem wynosi 45 minut. Test, opracowany przez nauczycieli I Licem Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Mielcu wraz z punktacją poszczególnych zadań, zostanie przesłany w formie elektronicznej 29 października 2018 r. na adres mailowy każdej ze szkół. Organizatorzy nie decydują o liczbie uczestników etapu szkolnego.
Każda szkoła może zgłosić do udziału w finale powiatowym konkursu nie więcej niż dwóch uczestników.
Etap powiatowy Konkursu ma formę pisemną i ustną:
część I to test pisemny, składający się z pytań otwartych i zamkniętych,
część II to dłuższa wypowiedź ustna na wylosowane pytanie, dotyczące interpretacji wybranego dzieła ikonograficznego – wykaz w punkcie VII regulaminu.
W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez kilku uczestników organizatorzy przewidują dogrywkę w formie dodatkowych pytań ustnych.
Konkurs zostanie przeprowadzony przez nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego, we współpracy z przedstawicielami Muzeum Regionalnego SCK w Mielcu.
Werdykt Jury konkursowego jest ostateczny.
Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu uczestników na etap powiatowy Konkursu.

IV. Terminy:
Etap szkolny: 2 – 9 listopada 2018 r. Każda szkoła przeprowadza go we własnej siedzibie.
Termin nadsyłania nazwisk laureatów etapu szkolnego (maks. 2 osoby) upływa 12 listopada 2018 r. Prosimy o przesłanie informacji na adres mailowy: [email protected] Zgłoszenia należy dokonać na odpowiednim formularzu protokołu – załącznik nr 3.
Etap powiatowy: 14 listopada 2018 r. (środa), godz. 10.00. Finał odbędzie się w Samorządowym Centrum Kultury w Mielcu, al. Niepodległości 7.
Każdy uczestnik etapu powiatowego zobowiązany jest dostarczyć w dniu finału podpisaną przez siebie kartę zgłoszenia – załącznik nr 1 oraz podpisane przez prawnego opiekuna oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych – załącznik nr 2.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w regulaminie.

V. Nagrody:
Jury przyzna nagrody rzeczowe laureatom konkursu.
Wszyscy uczestnicy finału powiatowego otrzymają pamiątkowe upominki i dyplomy.

VI. Zakres tematyczny i literatura:

Zakres tematyczny konkursu:
1. Powstania narodowe:
kościuszkowskie i listopadowe (etap szkolny, część pisemna),
kościuszkowskie, listopadowe i styczniowe, sprawa polska w I wojnie światowej, odzyskanie niepodległości (etap powiatowy, część pisemna).
2. Znajomość wybranych źródeł (etap szkolny i powiatowy, część pisemna) – załącznik nr 4.
3. Znajomość wybranych utworów poetyckich (etap szkolny i powiatowy, część pisemna) – wykaz w punkcie VII regulaminu.
4. Znajomość wybranej ikonografii (etap powiatowy, część ustna) – wykaz w punkcie VII regulaminu.

Literatura:
1. Paweł Klint, Piotr Galik, Zrozumieć przeszłość. Część 2. Dzieje nowożytne. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony, Nowa Era – wybrane powstania
2. Piotr Galik, Zrozumieć przeszłość. Część 3. Lata 1815-39. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony, Nowa Era – wybrane powstania i sprawa polska w I wojnie światowej

VII. Wykaz dzieł malarskich i poetyckich:

Dzieła malarskie:

Stanisław Kaczor Batowski, Wejście I Kompanii strzelców do Kielc 12 sierpnia 1914:
https://mnki.pl/pl/o_muzeum/zbiory_online/10,malarstwo_i_rzezba/pokaz/3,wejscie_i_kompanii_strzelcow_do_kielc_12_sierpnia_1914_roku,1?s_a=b#lg=1&slide=0
Maksymilian Gierymski, Patrol powstańczy:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Patrol_powsta%C5%84czy_(obraz_Maksymiliana_Gierymskiego)
Artur Grottger, Kucie kos:

Artur Grottger – Kucie kos


Artur Grottger, Pożegnanie powstańca:
https://s.twojahistoria.pl/uploads/2018/03/Pozegnanie-powstanca.jpg
Jacek Malczewski, Na etapie:
Jacek Malczewski Na etapie (Aresztanci) In the Arrest (Prisoners) 1883 MNW Warszawa Warsaw
Jacek Malczewski, Ojczyzna:
http://www.muzeumsecesji.pl/galeria_pliki/malczewski/malczewski4.html

Jan Matejko, Rejtan:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rejtan_(obraz_Jana_Matejki)#/media/File:Rejtan_at_Sejm_of_1773_by_Jan_Matejko,_1866.png
Wojciech Kossak, Bitwa pod Olszynką Grochowską:
https://pnikut.net/historia/wp-content/uploads/2015/07/Wojciech-Kossak-Bitwa-pod-Olszynk%C4%85-Grochowsk%C4%85.jpg
Wojciech Kossak, Śmierć generała Józefa Sowińskiego:
http://www.sppw1944.org/index.html?http://www.sppw1944.org/powstanie/wola_historia.html
Powitanie strzelca na granicy Królestwa (pocztówka):
http://wyborcza.pl/51,75248,14916940.html?i=6
Akt 5 listopada (karykatura) :
https://dziennikpolski24.pl/przedbiegi-polskiej-niepodleglosci/ar/11428305
Józef Piłsudski (pocztówka):
https://stylowydwor.pl/pl/jozef-pilsudski-naczelnik-panstwa-i-naczelny-wodz.html

Teksty poetyckie:

Maria Konopnicka, Rota:
https://poezja.org/wz/Konopnicka_Maria/2291/Rota
Adam Mickiewicz, Śmierć pułkownika:
https://literat.ug.edu.pl/amwiersz/0061.htm
Juliusz Słowacki, Pogrzeb kapitana Meyznera:

Juliusz Słowacki, Jeżeli kiedy w tej mojej krainie:
https://literat.ug.edu.pl/jswiersz/070.htm

 

 

 

e-leclerc-mielec
Navi

Zostaw komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa