W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Informacje

Konsultacje na temat projektu strategii rozwoju Mielca na lata 2021-2026 z prognozą do roku 2030

Ankiety uliczne oraz te online, warsztaty, debaty społeczne, konsultacje, nabory pomysłów – to tylko część narzędzi, które mielecki magistrat wykorzystał do wypracowania strategii rozwoju miasta Mielca na lata 2021-2026 z prognozą do roku 2030.

Dzięki wielu publikacjom, a także współpracy wszystkich lokalnych mediów, mielecka społeczność bardzo aktywnie włączyła się w prace nad jednym z najważniejszych projektów naszego miasta, jakim jest strategia kierunków rozwoju Mielca w najbliższych lata. Jesteśmy wdzięczni za każdy Państwa głos. By jeszcze więcej osób mogło zauważyć, że toczy się właśnie proces tworzenia kluczowego dokumentu dla miasta z radością informujemy, że konsultacje społeczne zostaną przedłużone i będą trwać do 7 marca 2021 roku. Nadal istnieje możliwość, by zapoznać się z dokumentem, a także wyrazić swoją opinię na temat przyszłości naszego miasta.

Dziękujemy za dotychczasowe zaangażowanie

Prace nad Strategią są kontynuacją intensywnego procesu przygotowań do aplikowania o dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021, który rozpoczęliśmy w lutym 2020 roku. Prezydent miasta Mielca powołał zarządzeniem dwa zespoły, w których skład wchodziło łącznie 48 osób, a także Radę Rozwoju ds. przygotowania projektu, w której znalazło się 25 osób, w tym między innymi przedstawiciel mieleckiej młodzieży, przewodnicząca Mieleckiej Rady Seniorów, eksperci z Agencji Rozwoju Przemysłu SA. W tworzenie projektu została także zaangażowana  lokalna społeczność.

Tylko w okresie luty-sierpień 2020 roku, przeprowadzono 9 różnych badań (m.in. ankiety uliczne, ankiety online, warsztaty, debaty społeczne, konsultacje, nabory pomysłów), w których łącznie wzięło udział ponad 1500 osób reprezentujących mieszkańców miasta z różnych grup wiekowych, społecznych i zawodowych. Warto także przypomnieć o debacie „Porozmawiajmy o przyszłości Mielca”, która odbyła się w lipcu 2020 roku i dotyczyła m.in. omówienia wykorzystanej w projekcie Strategii diagnozy stanu istniejącego oraz zidentyfikowanych kluczowych problemów i potencjałów Mielca (Dokumenty omawiane na debacie: Raport-z-badań-społecznych-Mielec-lipiec-2020, Streszczenie-diagnozy-PRL-Mielec-1). Debata była okazją do spotkania i rozmów osób z wielu środowisk (link do debaty). Żywa dyskusja z uczestnikami doprowadziła do sformułowania wstępnej wizji i priorytetów rozwojowych miasta na najbliższe lata. Te z kolei zostały przekute przez zespół miejski w cele szczegółowe i kierunki działań tworzące nową ścieżkę rozwoju Mielca, która będą stanowić podstawę do planowania konkretnych działań.

Rozpoczynając proces konsultacji Strategii, w dniu 3 lutego br. zorganizowane zostało spotkanie on-lin, na które zaproszeni zostali Radni Miejscy oraz Przewodniczący Rad osiedli, a w dniu 16 lutego br. na podobne spotkanie konsultacyjne zostali zaproszeni już wszyscy mieszkańcy miasta. Niestety ze względu na panująca sytuację pandemiczną nie możemy sobie pozwolić na osobiste spotkanie i bezpośrednią rozmowę w większym gronie.

Strategia jako drogowskaz dla miasta

W celu rozwiązania zidentyfikowanych na etapie diagnozy problemów, w ramach Strategii Rozwoju miasta Mielca zidentyfikowano cele główne, cele szczegółowe oraz kierunki działań, które wyznaczają także ścieżkę rozwoju Mielca na nadchodzące lata. Ich realizację umożliwi wdrożenie typów projektów określonych dla poszczególnych kierunków działań.

Liczy się każda opinia!

Chcemy poznać Państwa opinie na temat projektu Strategii, dlatego konsultacje społeczne, które trwają od 15 lutego bieżącego roku, zostają wydłużone do 7 marca.

Zachęcamy tym samym Państwa Radnych Miejskich oraz przewodniczących Rad Osiedli do podjęcia rozmów z mieszkańcami i zachęcenia ich do wypowiedzenia się na temat Strategii.

Proces konsultacji pozwala na współuczestnictwo  i zaangażowanie mieszkańców w prace nad dokumentami strategicznymi oraz umożliwia współodpowiedzialność za rozwój miasta.

Każdy zainteresowany może wyrazić swoją opinię, zgłaszając uwagi i wnioski drogą elektroniczną poprzez wypełnienie poniższego formularza konsultacyjnego i wysłanie go na adres e-mail: [email protected] w terminie od dnia  7.03.2021 r.

Link do formularza: FORMULARZ KONSULTACYJNY

W celu zapoznania się z projektem dokumentu kliknij tutaj: Strategia Rozwoju miasta Mielca na lata 2021-2026 z prognozą do 2030 r.

LINK DO PREZENTACJI PRZEDSTAWIANEJ NA SPOTKANIU KONSULTACYJNYM: Strategia rozwoju miasta Mielca – spotkanie konsultacyjne

e-leclerc-mielec
Navi

Zobacz też...

Zostaw komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa