W Cieniu Jupiterów Mielec
Dentysta Mielec
EsteticDent Dentysta Mielec
fratelli
Image default
Przestępstwa, skandale, afery

Kontrowersje wokół nadajnika w Podleszanach

W Wydziale Architektury i Budownictwa mieleckiego Starostwa toczy się postępowanie dotyczące wydania pozwolenia na budowę masztu nadawczego telefonii komórkowej ze wskazaną lokalizacją w miejscowości Podleszany.

Wnioskodawca został wezwany do uzupełnienia braków w dostarczonej dokumentacji. Do czasu ich uzupełnienia nie może być wydane pozwolenie na budowę przedmiotowego masztu.

Pozwolenie, o które ubiega się inwestor nie dotyczy instalacji, która już znajduje się w Podleszanach, więc w myśl przepisów Prawa Budowlanego nie można tego obiektu traktować jako samowoli budowlanej. Parametry przyszłego obiektu, który inwestor zamierza wybudować nie są tożsame z tym już istniejącym. 

Jednocześnie informuję, iż w dniu 3 lipca 2019 Powiatowy Nadzór Budowlany dokonał oględzin działki nr 1163, na której – jak to wynika z wyjaśnień inwestora – pracuje maszt tymczasowy.

W czasie oględzin stwierdzono, że na gruncie znajduje się kabel zasilający maszt. Stwierdzono  naruszenie warunków umowy zawartej z dnia 24 maja 2019 roku pomiędzy Skarbem Państwa, a inwestorem, który nie powiadomił właściciela o zamiarze wejścia w teren.  Ponadto stwierdzono, że ułożenie i poprowadzenie kabla energetycznego, zasilającego maszt tymczasowy, stanowi bezpośrednie i realne zagrożenie dla osób trzecich. Stan zastany „na gruncie” nie odpowiada i nie jest zgodny z dokumentacja projektową.

Z uwagi na nieobecność przedstawiciela właściciela gruntu w dniu 3 lipca został wyznaczony kolejny termin oględzin w/w działki, tym razem na dzień 18 lipca.

Przypomnijmy – mieszkańcy Podleszan nie chcą u siebie także mobilnego masztu. Twierdzą, że konstrukcja na kołach jest samowolą budowlaną.

Pod protestem podpisało się ponad pół tysiąca osób.


e-leclerc-mielec
Navi

Zobacz też...

Zostaw komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa