W Cieniu Jupiterów Mielec
Paliwa Mielec Zbiorniki
Paliwa Mielec
fratelli
Image default
Galerie

Konwent Samorządów Powiatu Mieleckiego z ministrem i parlamentarzystami [FOTO]

3 lutego br. w Urzędzie Gminy w Padwi Narodowej odbyło się posiedzenie Konwentu Samorządów Powiatu Mieleckiego. W spotkaniu uczestniczyli Wójtowie i Burmistrzowie z powiatu mieleckiego, Prezydent Miasta Mielca, Starosta Powiatu Mieleckiego, a także Prezydent Miasta Tarnobrzega oraz Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec, który w tym dniu został przyjęty w poczet członków Konwentu Samorządów Powiatu Mieleckiego.

Na zaproszenie Przewodniczącego Konwentu Wójta Gminy Padew Narodowa Roberta Pluty swoją obecnością odpowiedzieli Parlamentarzyści: Pan Minister Marcin Warchoł, Pani Poseł Krystyna Skowrońska oraz Pan Fryderyk Kapinos Poseł na Sejm RP, którzy uczestniczyli w posiedzeniu Konwentu.

Na spotkaniu omówiono kilka ważnych tematów m.in. podjęto decyzje w sprawie kontynuowania działań grupy zakupowej energii elektrycznej oraz gazu na najbliższe lata. Pan Artur Pisarczyk, prowadzący grupę zakupową, przedstawił wstępne warunki i możliwe do osiągnięcia ceny w latach 2021-2022.

Tematem wiodącym Konwentu była analiza stanu prawnego dot. zadań i obowiązków jednostki samorządu terytorialnego w zakresie bezdomności zwierząt.
W tym celu na spotkanie zaproszeni zostali także przedstawiciele służb Weterynaryjnych oraz Policji, którzy wypowiedzieli się w kontekście problemów wynikających z wykonywanych przez siebie zadań dot. zwierząt bezdomnych. Samorządowcy jednym głosem wyrazili swoje uwagi do zapisów ustawowych, które niejednoznacznie rozstrzygają problem zwierząt bezdomnych, natomiast ewidentnie i w znaczący sposób obciążają budżety finansowe j.s.t. – czyli koszty obarczają mieszkańców, a są niebagatelne.
W tym miejscu Wójtowie, Burmistrzowie i Prezydenci zaapelowali do Parlamentarzystów o pomoc w celu rozwiązania coraz częściej występującego problemu zwierząt bezdomnych poprzez uszczegółowienie zadań dot. ustalania bezdomności zwierząt, a także wprowadzenie obowiązku powszechnego znakowania zwierząt domowych (psów) w skali całego kraju, co zdecydowanie ograniczy problem bezdomności zwierząt.

Kolejnym ważnym tematem poruszonym na spotkaniu przez Samorządowców było zagadnienie związane z melioracją i działalnością spółek wodnych, a także rosnące koszty utrzymania oraz eksploatacji urządzeń wodnych służących do odprowadzania wody w czasie powodzi i zatrzymania jej podczas suszy. Członkowie Konwentu zaapelowali do parlamentarzystów o zmiany w przepisach umożliwiające spółkom wodnym bardziej efektywną działalność.        

Zaproszeni Parlamentarzyści zobowiązali się do przedstawienia na poszczególnych Komisjach Sejmowych, w których uczestniczą, poruszonych na spotkaniu problemów i pomoc w ich rozwiązaniu. Pan Minister Marcin Warchoł zadeklarował także zorganizowanie spotkania Przedstawicieli Samorządów Powiatu Mieleckiego z Ministrem Środowiska i Ministrem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w celu przedstawienia postulatów i zagadnień, wymagających rozwiązań ustawowych. 
Ponadto zaproszeni Parlamentarzyści przedstawili realizowane przez siebie, w ramach pełnionych funkcji poselskich,  tematy dotyczące funkcjonowania służby zdrowia na terenie naszego powiatu oraz kwestie finansowe związane z oświatą i szkolnictwem, deklarując działania na rzecz rozwiązywania trudnych problemów dotyczących mieszkańców regionu. 

 
e-leclerc-mielec
Navi

POWIĄZANE POSTY

Dzień Otwarty Oddziałów Ginekologiczno-Położniczego i Noworodkowego Szpitala Specjalistycznego [FOTO]

Wiadomości Mielec

Młodzi piłkarze Stali Mielec na turnieju we Włoszech [FOTO]

Wiadomości Mielec

Igrzyska Młodzieży Szkolnej [FOTO]

Wiadomości Mielec

Napisz komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa