22 września 2019 (niedziela) - 17:16
KRONOSPAN DONOSI NA AERIS
KRONOSPAN DONOSI NA AERIS
KRONOSPAN DONOSI NA AERIS
Przestępstwa, skandale, i afery

KRONOSPAN DONOSI NA AERIS

Mielecki Sztab Kryzysowy Aeris

29 sierpnia 2015 przedstawiciele „AERIS” zostali wezwani na komendę straży miejskiej w Mielcu, w związku z prowadzoną przez Sztab kampanią społeczną na rzecz czystego powietrza. Strażnicy miejscy zwrócili się z prośbą o udzielenie informacji odnośnie rozwieszonych przez aktywistów „AERIS” banerów o treściach związanych z problemem zanieczyszczania powietrza przez przemysł.

Straż miejska została zmuszona do podjęcia działań w wyniku niecodziennego zgłoszenia. Fakt pojawienia się w ubiegłym tygodniu w kilku miejscach miasta transparentów z hasłami dotyczącymi problemu zanieczyszczenia powietrza dostrzegły bowiem władze samej firmy Kronospan. Przedstawiciele dyrekcji koncernu, w licznych telefonach do urzędników oraz w oficjalnym piśmie domagali się od władz miasta natychmiastowego usunięcia banerów, które według nich zostały zawieszone nielegalnie. Po udzieleniu wyjaśnień komendantowi straży miejskiej, reprezentanci „AERIS” zostali pouczeni, że działania tego typu stanowią wykroczenie porządkowe w trybie art. 63a kodeksu wykroczeń, oraz że transparenty zostaną usunięte.

W imieniu członków i działaczy Sztabu „AERIS” pragniemy poinformować, iż ze zdumieniem obserwujemy próby uciszania głosu mieszkańców w sprawie tak istotnego problemu, przez przedstawicieli firmy, która na tle innych zakładów w SSE wyróżnia się (według dokumentów) najwyższymi poziomami emisji substancji szkodliwych do powietrza. Niepokojąca naszym zdaniem jest ponadto gorliwość Kronospanu w zgłaszaniu nielegalnego wieszania transparentów, które, pomimo tego, iż były niewielkie, skutecznie dotarły z przesłaniem do jednego z ich adresatów. Liczymy na to, iż władze koncernu z równym zainteresowaniem i wigorem podchodzą do problemu zanieczyszczeń w postaci pyłów, gazów czy nawet trocin, które z terenu ich zakładów trafiają do płuc i na posesje mieszkańców miasta i powiatu.

Więcej informacji odnośnie kampanii informacyjnej i nowych banerów wkrótce.

fot. STOP DLA FIRMY Kronospan                                     Mielecki Sztab Kryzysowy Aeris

 
KRONOSPAN DONOSI NA AERIS  KRONOSPAN DONOSI NA AERIS
KRONOSPAN DONOSI NA AERIS  KRONOSPAN DONOSI NA AERIS  KRONOSPAN DONOSI NA AERIS

KRONOSPAN DONOSI NA AERIS
KRONOSPAN DONOSI NA AERIS
KRONOSPAN DONOSI NA AERIS

Zobacz też...

Mielec: Informacje, Relacje, Wiadomości, Wydarzenia, Ogłoszenia, Nowości