W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Przestępstwa, skandale, afery

Kronospan komentuje emisje programu „Sprawa dla Reportera”

Wielokrotnie przedstawialiśmy merytoryczne komentarze odnosząc się do opinii na temat działalności naszego zakładu, rozpowszechnianych między innymi  przez grupę osób będących tzw. „stroną społeczną”.

Temat działalności zakładu jest bardzo obszerny, wymaga solidnej  merytoryki,  rzeczowego dialogu popartego udziałem niezależnych ekspertów, a przede wszystkim chęci zaakceptowania faktów, niekoniecznie zgodnych z przekonaniami głoszonymi przez naszych oponentów.

Wielokrotnie próbowaliśmy inicjować spotkania, zwracając się do Pana Prezydenta Fryderyka Kapinosa jak również trzykrotnie do Pana Prezydenta Jacka Wiśniewskiego z prośbą o włączenie przedstawicieli Kronospan do prac zespołu zajmującego się kwestią czystego powietrza w Mielcu.  Jedyną odpowiedź jaką otrzymaliśmy przedstawiamy w załączeniu.  Ze względu na brak ciągu dalszego w tej sprawie, jest to dla nas jednoznaczny sygnał, że „strona społeczna” nie jest zainteresowana ani faktami dotyczącymi naszej działalności ani merytorycznym dialogiem.  

Konsekwentnie odmawiamy udziału w programach,  w których na pierwszy plan wysuwają się emocje, a okrojony czas antenowy pozwala na manipulowanie informacją,  ponieważ osiągnięcie  zrozumienia na takiej płaszczyźnie jest według nas absolutnie niemożliwe. Po emisji programu jeszcze mocniej się w tym przekonaniu utwierdziliśmy.

Treść oświadczenia, które przesłaliśmy do programu:

Oświadczenie

Od jakiegoś czasu, kilka anonimowych osób, głównie za pośrednictwem mediów społecznościowych, próbuje narzucić mielczanom narrację, w której odpowiedzialnym za jakość powietrza w mieście jest tylko jeden zakład. Posługują się przy tym wyrwanymi z kontekstu danymi, fragmentami urzędowych dokumentów i zdjęć. Wszystkie te dane interpretowane są w dowolny sposób, przez osoby nie mające wystarczającej merytorycznej wiedzy do ich analizy.

Te kilka osób, które mianowały się przedstawicielami mielczan, wykorzystując nazwę „strona społeczna”, straszą mieszkańców, manipulując emocjami. Twierdzą, że są „zaniepokojeni działalnością zakładu”, o którym nic nie wiedzą.

Wielokrotnie, publicznie zapraszaliśmy przedstawicieli tzw. „strony społecznej” do zakładu, żeby porozmawiać o faktach. „Strona społeczna” woli jednak posługiwać się danymi odczytywanymi ze zdjęć, niż na własne oczy przekonać się jak zakład funkcjonuje.

Kronospan Mielec jako jedyny zakład w Mielcu zainwestował prawie pół miliarda złotych w rozwiązania, które zredukowały do minimum wpływ produkcji zakładu na środowisko. Zainstalowaliśmy i uruchomiliśmy, jako pierwszy zakład z naszej branży w Polsce, system ochrony powietrza – UTWS. To obecnie najlepsza dostępna technologia ochrony powietrza. W zakładzie działa ciągły monitoring urządzeń. Jako pierwsi w branży w  kraju zainstalowaliśmy system pomiaru ciągłego emisji, który jest dostępny w formie graficznej  dla każdego mieszkańca Mielca zainteresowanego ich  prawdziwym  poziomem. Wyniki pomiarów można przeanalizować w przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu, które mieści się przy zakładzie.

Wywiązaliśmy się w terminie z postawionych przed nami bardzo restrykcyjnych wymagań zawartych w zaostrzonym Pozwoleniu Zintegrowanym. Emisje zakładów Kronospan są dzisiaj  zdecydowanie niższe zarówno od wymogów Unii Europejskiej jak również od dopuszczalnych emisji w pozwoleniach dla  innych producentów płyt drewnopochodnych w Polsce.

Zminimalizowanie naszego wpływu na jakość powietrza w Mielcu  potwierdzają zarówno pomiary bieżące jak również  badania  niezależnych, akredytowanych laboratoriów.

Kronospan Mielec zawsze działał, działa i będzie działać zgodnie z prawem. Zrealizowaliśmy wszystkie nałożone na nas, a wynikające z prawa unijnego i polskiego, obowiązki.

Emisje zakładu są pod kontrolą naszych systemów pomiarowych oraz państwowych instytucji, które są do kontroli uprawnione.

Proekologiczne działania i inwestycje Kronospan docenił Świętej Pamięci Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Pan Lech Kaczyński, który przyznał firmie certyfikat i tytuł „Firmy Przyjaznej Środowisku”.

Uważamy, że w Mielcu potrzebna jest merytoryczna dyskusja oparta na faktach z udziałem osób, które w spokojny sposób potrafią o faktach dyskutować. Potrzebna jest dyskusja z wszystkimi podmiotami, które mają wpływ na jakość powietrza w Mielcu, osobami które są otwarte na dialog i argumenty. Tylko szerokie ujęcie tak ważnego dla miasta tematu jak jakość powietrza, gwarantuje wypracowanie korzystnych dla lokalnej społeczności rozwiązań.

Dziękujemy za zaproszenie do programu, ale nie weźmiemy w nim udziału. O działalność takich zakładów jak Kronospan, który działa na podstawie przepisów prawa polskiego i unijnego, nie da się opowiedzieć w kilka minut. W naszej opinii, udział w programie – w którym na plan pierwszy wejdą emocje, odczucia i indywidualne opinie a nie fakty, liczby i przepisy – nie zagwarantuje dyskusji ani rozwiązań, o które chodzi wszystkim mielczanom.

Rozumiemy i szanujemy prawo do wyrażania swoich opinii, jednak nie godzimy się i nie będziemy się godzić na rozpowszechnianie przez kilka osób nieprawdziwych danych i oszczerstw kierowanych pod adresem naszych pracowników oraz firmy.  

Zobacz też...

Wzmacniacze sygnału GSM – policjanci przestrzegają

Redaktor naczelny

Policjanci proszą o zgłoszenie się właściciela pieniędzy

Redaktor naczelny

Kradł piwo w markecie

Redaktor naczelny