W Cieniu Jupiterów Mielec
Dentysta Mielec
EsteticDent Dentysta Mielec
fratelli
Image default
Informacje

Kwalifikacja wojskowa 2023

17 kwietnia br. na terenie całej Polski rusza kwalifikacja wojskowa.

W dniu 31 marca 2023 r. zostało opublikowane obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. na obszarze województwa podkarpackiego (OBWIESZCZENIE).

W ramach kwalifikacji przeprowadzone zostaną następujące czynności:

 • określenie zdolności do służby wojskowej,
 • wpisanie danych do ewidencji wojskowej,
 • w przypadku otrzymania pozytywnej zdolności do służby wojskowej- nadania stopnia “SZEREGOWY”,
 • przekazanie informacji o rodzajach służby wojskowej oraz możliwości rozwoju zawodowego w Wojsku Polskim,
 • przeniesienie do pasywnej rezerwy.

Należy pamiętać, że stawiennictwo na kwalifikacji jest obowiązkowe.

Na terenie administrowanym przez Wojskowe Centrum Rekrutacji w Mielcu Kwalifikacja Wojskowa będzie prowadzona w następujących terminach:

– Powiatowa Komisja Lekarska w Mielcu
Z siedzibą w Mielcu w budynku Zespołu Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego przy ul. Kilińskiego 24
– od 15.05. do 29.06.2023 roku. W godzinach 7.00 – 15.00

– Powiatowa Komisja Lekarska w Ropczycach
Z siedzibą w Ropczycach w budynku Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół im. ks. dr Jana Zwierza przy ul. Konopnickiej
– od 16.05. do 12.06.2023 roku. W godzinach 8.00 – 16.00

– Powiatowa Komisja Lekarska w Dębicy
Z siedzibą w Dębicy w budynku Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II przy ul . Rzeszowskiej 78
– od 15.05. do 26.06.2023 roku. W godzinach 8.00 – 16.00

– Powiatowa Komisja Lekarska w Kolbuszowej
Z siedzibą w Kolbuszowej w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego przy ul. Jana Pawła 8
– od 12.06. do 05.07.2023 roku. W godzinach 8.30 – 16.30

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

– mężczyzn urodzonych w 2004 r., a także mężczyzn urodzonych w latach 1999–2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

– osoby, które w latach 2021-2022:

 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej

– kobiety urodzone w latach 1999–2004, posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;

– osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej powinna zabrać ze sobą:

 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
 • dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
 • dokumentację medyczną, o której mowa w art. 62 ust. 3 ustawy, albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego niezdolność lub niepełnosprawność, o których mowa w art. 62 ust. 4 ustawy;
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe,
 • potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku,
 • wojskowy dokument osobisty w przypadku jego posiadania.

Podstawa prawna:

– Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. z 2022 r. poz. 2305 z późn. zm.),
– Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 440) w związku z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. (Dz. U. z 2023 poz. 333).

e-leclerc-mielec
Navi

POWIĄZANE POSTY

Kilkudniowy kurs doskonalący dla Ratowników Medycznych

Wiadomości Mielec

Tragedia na ulicy Legionów

Wiadomości Mielec

Rowerzyści po potrąceniach odwiezieni do szpitala

Wiadomości Mielec

Napisz komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa