W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Informacje

Magistrat kontynuuje projekt ”Migiem po…moc”

Mielecki magistrat pozyskał środki na kontynuację realizowanego w 2019 roku projektu „MIGIEM PO…MOC”,. Tegoroczna edycja projektu została przygotowana w ramach konkursu „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – Edycja 2020”.

Projekt skierowany jest głównie do osób niesłyszących i niedosłyszących oraz mieszkańców miasta Mielca w wieku 60 +.

Grupami docelowymi są również rodzice dzieci w wieku wczesnoszkolnym, pracownicy służb działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz grona pedagogiczne mieleckich szkół podstawowych.

Konkurs składał się z dwóch etapów: wojewódzkiego i centralnego. Następnie w oparciu
o przyznaną punktację wyłoniona została lista projektów zakwalifikowanych do dofinansowania. Wśród nich znalazł się projekt „Migiem po…moc – edycja II”, którego wartość wynosi ponad 69 000 zł z czego 47 450 zł stanowi przyznaną dotację z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Zobacz też...