W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Informacje

Magistrat ogłasza przetarg na realizację III etapu budowy systemu retencji [FOTO]

Tym razem inwestycja obejmie osiedle Borek Niski.

Przedmiotem zamówienia jest budowa układu retencji wód opadowych i roztopowych dla osiedla Borek Niski, w tym: przebudowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kasztanowej, przebudowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wspólnej, budowę podziemnego zbiornika, wycinkę kolidujących drzew i krzewów wraz z wykonaniem nowych nasadzeń.

Przewiduje także budowę pompowni wód opadowych i roztopowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zasilaniem, przebudowę istniejącego rowu Złotnicko-Berdechowskiego oraz budowę ciągów komunikacyjnych – dróg eksploatacyjnych wokół planowanego zbiornika oraz wjazdu od strony ul. Różanej.

Miasto chciałoby, żeby inwestycja zakończyła się do września 2021 r. Termin składania ofert wyznaczono na 23 listopada.

Drugi etap inwestycji realizowany był w okolicach Hotelu Polskiego w Mielcu. Zakres miejskiego zamówienia obejmował budowę: kanalizacji deszczowej wraz ze studniami rewizyjnymi, zbiorników retencyjnego i komór, osadnika i separatora lamelowego, pompowni ścieków, przyłącza energetycznego oraz układu sterowania pompownią, oraz przebudowę istniejącego wodociągu, zabezpieczenie istniejących i projekt linii kablowych energetycznych i teletechnicznych, a także wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Odbiór techniczny I etapu budowy zbiorników retencyjnych znajdujących się między ul. Solskiego a ul. Kusocińskiego odbył się już w lipcu tego roku.

Łączny koszt projektu „Budowa układów retencji wód opadowych i roztopowych na terenie Gminy Miejskiej Mielec” wynosi 29 192 865 zł, z czego ponad 20 mln zł stanowi dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

gospodarkapodkarpacka.pl

e-leclerc-mielec
Navi

Zobacz też...

Zostaw komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa