W Cieniu Jupiterów Mielec
Dentysta Mielec
fratelli
EsteticDent Dentysta Mielec
Image default
Informacje

Magistrat w sprawie gromadzenia i przeładunku odpadów komunalnych i śmieci na terenie SSE

Informacja Urzędu Miasta w sprawie powstania oddziału Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Empol na terenie SSE. Firma ta działa na rynku gospodarki odpadami od kilkunastu lat:

Przed kilkoma dniami w przestrzeni publicznej pojawiły się informacje o firmie Empol z Tylmanowej (województwo małopolskie), która na terenie mieleckiej strefy ekonomicznej chce urządzić miejsce gromadzenia i przeładunku odpadów komunalnych i śmieci uznawanych za niebezpieczne. Autorzy tej informacji twierdzą, że decyzję w tej sprawie wydał już prezydent Mielca.

Tendencyjne i wybiórcze przedstawienie faktów związanych z tą sprawą sugeruje, że to prezydent odpowiada za wyrażenie zgody na realizację tego przedsięwzięcia, co jest niezgodne z prawdą.

Zgodnie z procedurą przedsięwzięcie to oceniały organy specjalistyczne: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Dyrektor Zarządu Zlewni w Stalowej Woli Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu.

Mielecki Sanepid w milczącej zgodzie uznał, że w związku z tym przedsięwzięciem, warunki sanitarno-epidemiologiczne nie zostaną naruszone. Z kolei zarówno RDOŚ jak i Wody Polskie uznały, że przedmiotowe zamierzenie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Uznając za zasadne przedstawione stanowiska Prezydent Mielca wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Decyzja ta nie jest decyzją uznaniową, ma natomiast charakter związany, co oznacza że odmowa ustalenia środowiskowych uwarunkowań może nastąpić jedynie w przypadkach określonych w ustawie.

Organ właściwy do wydania tej decyzji winien przeprowadzić postępowanie przewidziane przepisami powołanej ustawy i jest zobligowany wydać tę decyzję, jeżeli inwestor spełni wymagania określone przepisami ustawy.

Jeżeli nie zachodzi żadna z okoliczności wskazanych w art. 81 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, organ jest obowiązany do określenia środowiskowych uwarunkowań. Wszystkie te procedury zostały zachowane.

Wartym zaznaczenia jest, że przedmiotowa decyzja środowiskowa nie jest sama w sobie pozwoleniem na rozpoczęcie takiej dzielności. Decyzja określa wyłącznie wpływ planowanego przedsięwzięcia na środowisko i wymagania, jakie powinny być spełnione, by zminimalizować skutki negatywnego wpływu na środowisko.

Decyzja ta nie kończy drogi przedsiębiorcy do podjęcia działalności. Wymagane będzie zezwolenie na zbieranie odpadów wydane przez Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz niezbędne zgody budowlane ze strony Agencji Rozwoju Przemysłu zarządzającej mielecką strefą.

Inwestor nie będzie mógł odpadów gromadzić, tylko będą one tymczasowo magazynowane. Proces ten polegał będzie na dowozie odpadów komunalnych przystosowanymi samochodami do transportu odpadów (np. śmieciarkami). Na terenie hali nastąpi przeładunek dostarczonych odpadów komunalnych do dużych samochodów. Przeładunek/rozładunek/załadunek odpadów komunalnych będzie prowadzony wewnątrz hali, wyłącznie przy zamkniętych drzwiach/bramach.

W hali zamontowane będą bramy szybkobieżne, które pozwolą na skrócenie czasu wjazdu i wyjazdu samochodów. W ramach przedsięwzięcia nie będą prowadzone procesy przetwarzania odpadów.

Odpady zmieszane komunalne i typu bio (czyli mogące być w dłuższym okresie źródłem powstawania odorów) – będą wywożone w tym samym dniu lub najpóźniej w następnym dniu roboczym po uzyskaniu ilości potrzebnej do ekonomicznego transportu. Najdłuższy okres magazynowania tego typu odpadów to 72 h w okresach świątecznych lub weekendowych. Wewnątrz hali prowadzone będzie okresowe (minimum raz w tygodniu w porze zimowej lub w miarę potrzeb częściej w porze letniej) rozpylanie środków dezynfekcyjnych. Za wyjątkiem części opon i szkła, wszystkie odpady będą magazynowane w pomieszaniach zamkniętych.

Wyraźnie należy wyjaśnić, że odpady niebezpieczne, które będą tymczasowo magazynowane, są typowymi odpadami powstającymi w naszych domach, takimi jak: lampy fluorescencyjne i zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, pozostałości farb, klejów, rozpuszczalników z remontów domowych oraz opakowaniami po nich. Odpady te niczym się nie różnią od tych, które magazynujemy na swoich strychach, w garażach i sami dostarczmy do mieleckiego PSZOK lub sklepów elektrycznych.

DCIM\105GOPRO
e-leclerc-mielec
Navi

POWIĄZANE POSTY

Ważne kroki po rozmowie kwalifikacyjnej: podziękowanie i kontynuacja

Wiadomości Mielec

Odpowie za posiadanie narkotyków

Wiadomości Mielec

Mistrzostwa Pierogowe w Górkach [FOTO]

Wiadomości Mielec

1 Komentarz

ARKADIUSZ 30 grudnia 2020 (środa) at 18:16

a co do tej pory robiono, nas, nie obcy………………

Odpowiedz

Napisz komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa