W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Informacje

Magistrat zaprasza do udziału konsultacji społecznych

Urząd Miasta zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii rozwoju miasta Mielca na lata 2021-2026 z prognozą do roku 2030

Prezydent miasta Mielca serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii rozwoju miasta Mielca na lata 2021-2026 z prognozą do roku 2030.  Dokument wyznacza cele strategiczne oraz kierunki działań określające nową ścieżkę rozwoju Mielca na najbliższe lata.

Potrzeba opracowania nowej strategii rozwoju wynika ze zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych oraz zmian wdrożonych w Gminie w poprzednich latach. Ponadto zakończył się okres obowiązywania dotychczasowej strategii, a nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej obejmująca lata 2021-2027 stwarza szanse na pozyskanie źródeł finansowania na realizację inwestycji rozwojowych, dlatego by ułatwić ten proces, konieczne stało się opracowanie nowego dokumentu strategicznego. Konsultacje społeczne stanowią ostatni etap opracowania Strategii rozwoju.

Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców na temat projektu dokumentu oraz zebranie uwag od zainteresowanych interesariuszy.  Proces konsultacji pozwala na współuczestnictwo
i zaangażowanie mieszkańców w prace nad dokumentami strategicznymi oraz umożliwia współodpowiedzialność za rozwój miasta.

Konsultacje prowadzone są od dnia  15.02.2021 r. do dnia 28.02.2021 r. w formie:

  • otwarte spotkanie konsultacyjnego odbyło się online w dniu 16 lutego o godzinie 16:00.
  • zbierania uwag w postaci elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Każdy zainteresowany może wyrazić swoją opinię, zgłaszając uwagi i wnioski drogą elektroniczną poprzez wypełnienie poniższego formularza konsultacyjnego i wysłanie go na adres e-mail: [email protected] w terminie od dnia  02.2021 r. do dnia 28.02.2021 r.

Projekt Strategii rozwoju miasta Mielca na lata 2021-2026 z prognozą do roku 2030 dostępny jest również na stronie internetowej miasta w zakładce Ważne informacje/Strategia Rozwoju Miasta Mielca, na BIP-e w zakładce: Strategie, programy, plany  BIP oraz został wyłożony w Urzędzie Miejskim W Biurze Pozyskiwania Funduszy (pokój 33).

Po uzupełnieniu Strategii o uwagi i wnioski mieszkańców, dokument zostanie przedstawiony na Komisjach Rady Miejskiej oraz poddany głosowaniu na marcowej sesji.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii.

e-leclerc-mielec
Navi

Zobacz też...

Zostaw komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa