W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Informacje

Mamy drugi most na Wisłoce

Długo wyczekiwany przez mieszkańców powiatu mieleckiego drugi most na rzece Wisłoce został oficjalnie otwarty. W środę, 20 maja przejechały po nim pierwsze samochody.

Kilkanaście lat upłynęło od pierwszych propozycji dotyczących budowy drugiej przeprawy mostowej na rzece Wisłoce w powiecie mieleckim do oddania tej inwestycji do użytku. W lutym 2007 roku pierwszy wniosek o budowę drugiego mostu na rzece Wisłoce złożyli Fryderyk Kapinos, ówczesny Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Powiatu Mieleckiego, a obecnie Poseł na Sejm RP oraz Aleksander Kopeć, Przewodniczący Klubu Radnych PiS w Radzie Miejskiej w Mielcu. Zostały w nim zawarte prośby społeczności gmin położonych po prawej stronie rzeki Wisłoki, które mocno odczuwały problemy związane z możliwością dotarcia do Mielca tylko jednym mostem. 

– W 2007 roku złożyłem pierwszy sformalizowany wniosek w sprawie drugiej przeprawy mostowej na rzece Wisłoce, następnie podejmowałem działania w tej sprawie jako Wiceprezydent Miasta Mielca i Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego – wspomina poseł Fryderyk Kapinos. – W 2013 roku z mojej inicjatywy odbyło w Woli Mieleckiej wyjazdowe posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Zatrudnienia Sejmiku Województwa Podkarpackiego na którym omawialiśmy tą kluczową dla powiatu mieleckiego inwestycję – opowiada poseł Kapinos. – W 2018 roku, gdy pełniłem obowiązki Prezydenta Miasta Mielca brałem udział w rozpoczęciu budowy drugiego mostu na rzece Wisłoce, dziś już jako Poseł na Sejm miałem przyjemność go otworzyć – przekazuje poseł Fryderyk Kapinos.                      

– Budowa drugiego mostu na rzece Wisłoce w ogromnej mierze poprawi komunikację w powiecie mieleckim. O realizację tej kluczowej inwestycji zabiegało wiele osób, wśród których warto wymienić radnych Rady Powiatu Mieleckiego Waldemara Barnasia, Stanisława Kagana, Antoniego Skawińskiego i ś.p. Edwarda Graniczkę, radną Sejmiku Województwa Podkarpackiego Marię Napieracz  oraz wójta Gminy Mielec Józefa Piątka – mówi poseł Kapinos. – Za wykonanie tej inwestycji należą się słowa uznania dla Zarządu Województwa Podkarpackiego na czele z Marszałkiem Władysławem Ortylem i radnych Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz dla Wojewody Podkarpackiej Ewy Leniart – podkreśla poseł.– Głęboko wierzę, że drugi most na rzece Wisłoce będzie nowym otwarciem dla rozwoju naszego powiatu, a wraz z drogą z Rzędzianowic do Piątkowca oraz wiaduktem nad ulicą Sienkiewicza w Mielcu stworzy zupełnie nowe rozwiązanie komunikacyjne dla mieszkańców Mielca i powiatu mieleckiego – ocenia poseł Fryderyk Kapinos. – Będzie to także impuls do rozwoju oraz zwiększenie możliwości dla budownictwa mieszkaniowego gmin po prawej stronie rzeki Wisłoki – dodaje poseł Kapinos.

Zobacz też...

W Cieniu Jupiterów Mielec
Mielec: Informacje, Relacje, Wiadomości, Wydarzenia, Ogłoszenia, Nowości