W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Informacje

Marszałek Władysław Ortyl wybrany ponownie do Zarządu NEREUS

Jest to stowarzyszenie regionów europejskich wykorzystujących technologie satelitarne, które obecnie zrzesza 23 regiony oraz 37 członków stowarzyszonych (uczelnie, przedsiębiorcy, instytuty badawcze itp.).

NEREUS reprezentuje interesy europejskich regionów, podkreślając regionalny wymiar europejskiej polityki i programów kosmicznych. Kluczową misją NEREUS jest badanie korzyści płynących z technologii kosmicznych dla regionów europejskich i ich obywateli, a także promowanie wykorzystania przestrzeni kosmicznej i jej zastosowań.

Podczas Walnego Zgromadzenia stowarzyszenia NEREUS, które odbyło się w formule online 5 maja 2021 r., przeprowadzone zostały wybory do zarządu stowarzyszenia. Przewodniczącym Zarządu stowarzyszenia został wybrany po raz kolejny Bernard Plano (Oksytania). Do składu zarządu ponownie na funkcję wiceprezesa został wybrany Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl. Marszałek zadeklarował swoje zaangażowanie we wspieranie działalności NEREUS i programów realizowanych przez stowarzyszenie w Komitecie Regionów, a w szczególności w Komisji ENVE. Podkreślił, że popiera stosowanie zdigitalizowanych aplikacji w rozwoju gospodarki i technologii kosmicznych w regionach.

Obecnie zarząd liczy 12 członków reprezentujących regiony z Francji, Włoch, Niemiec, Portugalii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Polski. Kadencja trwa dwa lata.

Możliwości wsparcia firm działających w europejskim sektorze kosmicznym przedstawiła Maria Lundqvist z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Roya Ayazi zaprezentowała sprawozdanie z działalności NEREUSA w roku 2020. Przyjęty został program działania stowarzyszenia NEREUS na najbliższe lata, autorstwa Bernarda Plano – przewodniczącego Zarządu.

e-leclerc-mielec
Navi

Zobacz też...

Zostaw komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa