W Cieniu Jupiterów Mielec
Paliwa Mielec Zbiorniki
Paliwa Mielec
fratelli
Image default
Galerie Historia Informacje Kultura i nauka Materiały video

Miasta partnerskie – Löhne i Mielec [FOTO, VIDEO]

Miasto Mielec w dniach 21-23 października gościło delegację z miasta partnerskiego Stadt Löhne z Niemiec. Wizyta odbywa się z okazji 20-lecia współpracy partnerskiej pomiędzy naszymi miastami.

Goście zwiedzali dziś Muzeum Regionalne Pałacyk Oborskich, Jadernówkę i Miejską Bibliotekę Publiczną.

W Muzeum Historii Fotografii Jadernówka, podczas jubileuszowego spotkania wspólnie oglądano specjalnie przygotowaną prezentację autorstwa Józefa Witka, podczas której wspominano najważniejsze wydarzenia w 20 letniej historii partnerstwa.

Jacek Wiśniewski Prezydent Miasta Mielca i burmistrz Löhne Bernd Poggemöller specjalne podziękowania skierowali do Państwa Renaty i Henryka Bury, którzy byli inicjatorami współpracy między obydwoma miastami, a także m.in. do Janusza Chodorowskiego byłego prezydenta miasta Mielca.

PREZENTACJA „20 LAT PARTNERSTWA MIAST LÖHNE – MIELEC (2002-2022)

LÖHNE – niemieckie miasto w Północnej Westfalii, w powiecie Herford,( Niemcy środkowe) pomiędzy Hanowerem i Bielefeldem, przy skrzyżowaniu autostrad A 2 i A 30. Jako miasto powstało w 1968 r. z połączenia gmin: Loehne, Gohfeld, Mennighuffen, Obernbeck i Uhlenburg, ale jako region ma blisko tysiącletnią historię. Atrakcjami miasta są zabytki z XII i XVI w., muzeum regionalne i Aqua Park z kompleksem urządzeń rekreacyjnych. Liczy około 43 tysiące mieszkańców. Jest ośrodkiem przemysłu meblarskiego, budowlanego, spożywczego i tworzyw sztucznych. Jedną z bardziej znanych firm jest „THB Henryk Bury”, produkująca m.in. zestawy głośno mówiące do samochodów i posiadająca zakład produkcyjny w SSE EURO-PARK MIELEC. 

MIELEC – polskie miasto w województwie podkarpackim (Polska południowo-wschodnia), w niedalekiej odległości od autostrady A 4. Jako wieś istniał już na początku XIII w., a jako miasto został lokowany 18 XI 1470 r. Ważniejsze zabytki to: kościół (bazylika mn.) z XVI-XVIII w., Pałacyk Oborskich z przełomu XIX-XX w., dworek klasycystyczny z ok. 1830 r., budynek Rady Powiatowej (dziś Państwowa Szkoła Muzyczna) z unikatową Salą Królewską z pocz. XX w. Jeden z najważniejszych ośrodków przemysłowych w Polsce południowo-wschodniej, znany na całym świecie z produkcji helikopterów Black Hawk i innych samolotów oraz pojazdów elektrycznych Melex. Jedną z większych firm w SSE EURO-PARK MIELEC jest firma BURY Sp. z o.o..

JAK DOSZŁO DO PARTNERSTWA MIAST LÖHNE I MIELEC

001. 

W 1995 r. otwarto pierwszą w Polsce Specjalną Strefę Ekonomiczną – EURO-PARK MIELEC.  

001a. – 001b.

W 2000 r. działalność produkcyjną w strefie w Mielcu rozpoczął Henryk Bury – właściciel firmy w Löhne.

001c. – 001d. – 002 – 003 – 004a

Kursując między Löhne i Mielcem Henryk Bury i jego żona Renata postanowili doprowadzić do nawiązania kontaktów obu miast. W 2002 r. pomysł ten skonsultowali z burmistrzem Löhne Wernerem Hamelem i prezydentem Mielca Januszem Chodorowskim. Obie strony wyraziły chęć nawiązania kontaktów.

005 

Centrum Löhne 

006

Rynek Starego Mielca

PIERWSZE KONTAKTY  (2002-2003)  

2002

007 

Pierwsze spotkanie na stacji paliw Reg-Benz przed północą 

008-009-010-011-012-013

6-8.03. Do Mielca przybyła delegacja miasta Löhne (Niemcy) z misją nawiązania współpracy miast. 

014 – 014a

1-4.05.   Delegacja Mielca przebywała w Löhne. Zapoznała się z miastem i okolicą oraz przeprowadziła rozmowy w sprawie nawiązania współpracy miast.

015

22.08.  W Mielcu przebywała grupa reprezentantów Löhne. Zapoznano ją z głównymi atutami i atrakcjami Mielca.

016 – 016a – 017 – 017a

28.08.  W ratuszu w Löhne przedstawiciele samorządowych władz miast Löhne i Mielec podpisali deklarację o współpracy miast. Od lewej: Bogdan Bieniek, Zdzisław Nowakowski, Werner Hamel i Heinz-Dieter Held (28.08.2002 r.)

2003

018

Inspiratorzy i organizatorzy współpracy młodzieży – Antoni Rejman i Volker Hegemann

Już 12-26.04. i 4-18.07. nastąpiła pierwsza wymiana grup młodzieży I Liceum Ogólnokształcącego imienia Stanisława Konarskiego w Mielcu i Szkoły Ogólnokształcącej im. Bertolta Brechta w Löhne.

019a i 19b

1-5.10.   Udział mieleckiej ekipy w Oktoberfest i obsługa stoiska Mielca na wystawie.

(Mieczysław Wdowiarz, Marzena Bukała G2, Katarzyna Misiak G4, Werner Hamel z małżonką).

2004

020 i 020a

2-3.05.  Z okazji wstąpienia Polski do Unii Europejskiej zorganizowano miejskie uroczystości z udziałem delegacji miast partnerskich Mielca: Douchy-les-Mines (Francja), Löhne (Niemcy) i Vila Nova de Poiares (Portugalia). Wręczenie Wernerowi Hamelowi Medalu Przyjaciel Miasta Mielca. Główną imprezą był Unijny Piknik Lotniczy na mieleckim lotnisku.

021 – 024

13.09. W ratuszu w Löhne odbyła się konferencja na temat partnerstwa Löhne i Mielca w warunkach Unii Europejskiej. W skład delegacji z Mielca wchodzili pracownicy Urzędu Miejskiego i mieleckich instytucji. Po konferencji mielczanie zwiedzali placówki podległe samorządowi miasta Löhne.

025

26.06. – 3.07.  i 16-23.10.  Wymiana grup młodzieży I LO i BBG. Temat spotkań: „Obraz Polaka w Niemczech, obraz Niemca w Polsce”.

2005

025a

20-21.04. W IV Międzynarodowym Festiwalu Instrumentów Dętych Blaszanych w Mielcu wystąpiła orkiestra miejska z Löhne (Musikkorps der Stadt Löhne) pod dyrekcją Gerda Sowy i zajęła I miejsce w kategorii orkiestr dętych. 

Orkiestrze towarzyszył burmistrz Löhne Kurt Quernheim, który spotkał się z prezydentem miasta Mielca Januszem Chodorowskim i potwierdził wolę dalszego rozwijania współpracy miast.

026b.

06. Laureatem prestiżowego znaku promocyjnego „Teraz Polska” została firma „Henryk Bury – Mielec” Sp. z o.o. za produkt „System Samochodowej Nawigacji Satelitarnej NAVIFLASH”.

2006

026 – 027

25-26.09. W ramach „Oktoberfestu” w Löhne gościli mieleccy malarze artyści z wystawą malarską oraz eksponowano stoisko promocyjne „Mielec”.

028 – 029 – 030

19-27.04. i  9-17.06.   Wymiana młodzieży – I LO i BBG w Löhne i w Mielcu (m.in. wycieczka do Łańcuta). Tematy spotkań: „Muzyka – uniwersalny język (pamiątkowa płyta ze swoimi ulubionymi utworami muzycznymi)” oraz „Polska i niemiecka kuchnia”.

Ponadto:

28.09-1.10. W „Oktoberfeście” wzięła także udział delegacja nauczycieli z mieleckiego I LO – Małgorzata Pawlak (wicedyrektor I LO) i Antoni Rejmana.

2007

031 – 032 – 033

11.04-19.04. i 6.06-14.06. Wymiana młodzieży, temat spotkań: „Sztuka, która pozwala poznać, przeżyć, zrozumieć”.

12.04. Podpisanie aktu partnerstwa szkół I LO w Mielcu i BBG Löhne w Sali Królewskiej w Mielcu. Od lewej: Rena Braun – dyrektor Szkoły w Löhne i Janusz Świętoń – dyrektor I LO w Mielcu

Ponadto:

2-7.10. Udział ekipy Urzędu Miejskiego w Mielcu w „Oktoberfest”.

2008

034 – 035 – 035a – 036

8.05. Wizyta delegacji Löhne w Mielcu.

037

12-20.03. i 20-28.05.  Wymiana młodzieży – I LO i BBG, temat: „Religie świata”.

038 – 039

2-5.02. i 22-26.08.  Wymiana nauczycieli I LO i BBG, temat: „Systemy szkolne w Niemczech i w Polsce.”

2009

040 – 040a

Wizyta delegacji Straży Pożarnej z Löhne w Mielcu (9.05.) i Państwowej Straży Pożarnej z Mielca w Löhne (18.12.)

041 – 042 – 043 

14-22.04. i 9-17.06.  Wymiana młodzieży – I LO i BBG, temat: „Niemcy w Polsce i Polacy w Niemczech”.

043. Delegacje młodzieży obu szkół z wizytą u burmistrza Löhne Kurta Quernheima (pierwszy od lewej) – (15.06.2009 r.) –

2010

DNI LÖHNE W MIELCU (13-15.05.2010 R.)

045a – 067a

m.in. Koncert finałowy – chór „Musical Choir” w Löhne pod dyrekcją Bernharda Margenberga, zespół folklorystyczny, pokaz wyrobu cygar

14-22.04. i 1-9.06. Wymiana młodzieży I LO i BBG; 20-lecie BBG, temat:

„Obraz Niemców i Niemiec w literaturze polskiej oraz źródła powstawania stereotypów”.

13-15.05.  Dni Kultury Löhne w Domu Kultury SCK w Mielcu.

Ponadto:

14-22.04. i 1-9.06. Wymiana młodzieży I LO i BBG; 20-lecie BBG, temat:

„Obraz Niemców i Niemiec w literaturze polskiej oraz źródła powstawania stereotypów”.

14-18.09. Karlina Łapa, Mateusz Zgórniakiewicz (uczniowie I LO) oraz Danuta

Konopka i A. Rejman przebywali w Löhne i Essen – chemiczny projekt badania wody pitnej w

powiatach Mielec i Herford.

2011 

DNI MIELCA W LÖHNE (1-2.05.2011 R.)

068a – 106b.

1–2.05. W Löhne odbyły się „Dni Kultury Mielca”. Wystąpiły: Chór „Akord” ZNP i SCK (dyrygent Paweł Lis), Zespół Muzyki Dawnej „Hortus Musicus” (instruktor Tomasz Nowakowski) i Grupa Tańca „BezNazwy” (instruktor Joanna Lonczak). Zaprezentowały się też Stowarzyszenie JARTE i Grupa Literacka „Słowo”. Eksponowano kilka wystaw. 

Ponadto:

6-14.04. i 16-24.06.  Wymiana młodzieży – I LO i BBG; temat: „Film i filmowy obraz Polaków i Niemców”.

2012

111 – 116

28.09. – 1.10.  Wizyta delegacji Löhne w Mielcu z okazji 10-lecia partnerstwa miast. Spotkanie w Pałacyku Oborskich – m.in. wręczenie burmistrzowi Löhne Heinzowi – Dieterowi Heldowi Medalu „Przyjaciel Miasta Mielca”, wymiana upominków, m.in. aparatów fotograficznych dla „Jadernówki”. Zdjęcie w jednakowych koszulkach z herbami obu miast i hasłem „Gramy w jednej drużynie”. Koncerty Seniorów ZPiT „Rzeszowiacy” i Leona Immanuela Sowy w kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

12-20.04. i 5.06-13.06.  Wymiana młodzieży, temat: „Media w Polsce i w Niemczech”.

2013

117 – 118

3-11.04. i 28.05-5.06. Wymiana młodzieży; temat: „Fotografia”; wystawa w SCK Mielec i Löhne.

3.04. I LO w Mielcu gościło grupę uczniów i nauczycieli z partnerskiej szkoły Bertolt-Brecht-Gesamtschule w Löhne. Niemieccy goście zwiedzili Kraków i Tarnów oraz Mielec, m.in. firmę Bury Technologies, O/ARP, I LO, „Jadernówkę” i uczestniczyli w Powiatowym Dniu Języka Niemieckiego.

120 – 124a

9-12.05. Samorząd miasta Mielca zaprosił reprezentacje miast partnerskich na spotkanie pod hasłem „Europejska Akademia Obywatelska”. Do Mielca przybyły delegacje: Morlaix i jego okręgu (Francja), Douchy-les-Mines (Francja), Tiszavöldvar (Węgry) i Löhne (Niemcy). Wręczenie Renacie i Henrykowi Burym Medali „Przyjaciel Miasta Mielca”.

125

3-5.10. W Löhne odbyły się uroczystości z okazji Dnia Jedności Niemiec – 3 października oraz  tradycyjnego Oktoberfestu w dniach 3 – 5 października 2013 r. Delegacja Mielca; wystawa promocyjna.

Ponadto: 

19-22.10.  Wymiana nauczycieli; temat: „Matura w Polsce i w Niemczech” .

2014

128 – 128 a

Prezentacja żartobliwego folderu „Löhne i Mielec – jedno miasto” z podpisami „na opak”

131

17 – 21.01. Wymiana nauczycieli; temat: „Matura w Polsce i w Niemczech” . 

Ponadto:

24.04. – 2.05. Wymiana młodzieży; temat: „Zdrowy tryb życia”. 

2015

9-17.04. i 2-10.06. Wymiana młodzieży; temat: „Odnawialne źródła energii”.

2016

132 – 136

31.03-8.04. i 24.05-1.06. Wymiana młodzieży; temat: „Migracje ludności”.

4.04. Do Mielca przybyła grupa młodzieży z Bertolt-Brecht-Gesamtschule w Löhne. Młodzi Niemcy i delegacja I LO w Mielcu odwiedzili Urząd Miejski w Mielcu, gdzie odbyli spotkanie z prezydentem Mielca Danielem Kozdębą (04.2016 r.) 

2017

138 – 139 

20-28.04. Wymiana młodzieży (w Mielcu); temat: „Polska-Niemcy-Europa – nasz rynek pracy”. M.in. zwiedzenie firmy BURY w Mielcu, wycieczka do Krakowa. 

13-21.06.   Wymiana młodzieży (w Löhne); temat: „Polska-Niemcy-Europa – nasz rynek pracy”. M.in. zwiedzenie firmy BURY w Löhne. 

2018

140 – 142b

5-13.04. i 29.05-6.06. Wymiana młodzieży; temat: „Różnorodność”

Wyróżniony przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży mural „Różnorodność” na peronie dworca kolejowego w Löhne, wykonany przez młodzież obu szkół (2018) 

143 – 150

14-17.06.  Występy chóru młodzieżowego I LO pod dyrekcją prof. Pawła Lisa w Löhne- Mennighüffen, Herford i Löhne.  

2019

154a – 155d

11-14.04. – Wizyta burmistrza Löhne Bernda Poggemöllera w Mielcu, w programie m.in. spotkanie z prezydentem Mielca Jackiem Wiśniewskim, spotkanie w firmie Bury z Henrykiem Bury, wizyta w I LO, zwiedzanie wystawy aparatów w Jadernówce oraz zwiedzanie Krakowa

157 – 157b

12-15.06.  30-lecie BBG – 8-osobowa grupa taneczna z I LO w BBG.

W latach 2002-2022 uczestniczyło aktywnie 183 uczniów z Mielca i 132 uczniów z Löhne oraz po 13 nauczycieli z obu szkół.

160a – 162

5-9. 10. Z okazji 50-lecia powstania miasta Löhne, na zaproszenie Bernda Poggemölera – burmistrza Löhne, w tym partnerskim mieście Mielca przebywał z wizytą zastępca prezydenta Mielca Paweł Pazdan. Poza udziałem w uroczystościach mielecki gość zwiedził Bertolt-Brecht-Gesamtschule –partnerską szkołę I LO w Mielcu.

2020 i 2021 

Brak kontaktów z powodu pandemii COVID-19.

2022

165 – 167 

26-29.08. Delegacja Löhne wzięła udział w Spotkaniu Miast Partnerskich Mielca. Zwiedzanie Mielca, przekazanie ławeczki. 

168a – 168b

Koncert zespołu Querbeat z Löhne na estradzie plenerowej Dni Mielca-2022.

200

Tschüss

Zdjęcia:

Archiwum Urzędu Miejskiego w Mielcu

Friedel Buenz

Andrzej Bury

Siegfried Harre

Damian Małek

Marietta Mateja-Nowak

Edward Tabor 

Paweł Trojanowski

Krzysztof Urbański 

Józef Witek

Zbiory prywatne

Finansowanie: 

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży,

Firma „Bury Technologies”,

Urząd Miejski w Löhne,

Urząd Miejski w Mielcu,

Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu,

Starostwo Powiatowe w Mielcu,

I LO i BBG,

wkłady własne uczestników.

e-leclerc-mielec
Navi

POWIĄZANE POSTY

Siedem goli w szalonym meczu. Warta Poznań – FKS Stal Mielec 5:2 [VIDEO]

Wiadomości Mielec

III Gala ‘Master of English’ w Sali Królewskiej [FOTO]

Wiadomości Mielec

Spektakl teatru „Magia” na scenie SCK [FOTO]

Wiadomości Mielec

Napisz komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa