Slider

Urząd Miejski w Mielcu otrzyma blisko 6 milionów złotych dofinansowania na rozbudowę i modernizację Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu.

Projekt zgłoszony w ramach konkursu dedykowanego dla Miejskich Obszarów Funkcjonalnych, jest jednym z sześciu ocenionych pozytywnie i wybranych do dofinansowania przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 .

Całkowity koszt projektu to kwota 21 216 294 zł. Dofinansowanie wyniesie 5 991 205 zł.

– Jest to inwestycja bardzo potrzebna dla naszych mieszkańców. Dlatego wsparcie finansowe w ramach konkursu dedykowanego dla Miejskich Obszarów Funkcjonalnych, przy aktualnych bardzo szerokich planach inwestycyjnych naszego miasta, jest tak istotne. Za przychylność dla naszych działań pragnę w tym miejscu podziękować Panu Marszałkowi Władysławowi Ortylowi, który jako mielczanin najlepiej rozumie nasze potrzeby – powiedział Prezydent Miasta Mielca Daniel Kozdęba.

W budżecie miasta Mielca na rok 2017 na pierwszy etap prac związanych z modernizacją
i rozbudową Miejskiej Biblioteki Publicznej zarezerwowano 11 784 797 zł. Prace przewidziane do wykonania przy współudziale dofinansowania nie obejmują zagospodarowania terenu wokół modernizowanej biblioteki.

Doceniając znaczenie działalności miejskiej biblioteki i dostrzegając potrzebę rozszerzenia oferty kulturalnej dla mieszkańców już w roku 2015 prezydent Daniel Kozdęba ogłosił po raz pierwszy w historii naszego miasta konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu przylegającego do Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z rozbudową budynku.

W konkursie złożono 40 propozycji. Do realizacji wybrano koncepcję projektową przygotowaną przez pracownię architektoniczną z Nowego Sącza. W rezultacie rozbudowy powstanie nowoczesna biblioteka z bogatą ofertą kulturalną dla wszystkich grup wiekowych, znacznie wykraczającą poza ofertę czytelniczą. Cały obiekt zwiększy swoją kubaturę, zyska nowoczesny wygląd i nowe funkcje.

W zmodernizowanym budynku pojawi dwukondygnacyjna przestrzeń wystawiennicza zlokalizowana w holu, Centrum Wiedzy o Regionie – połączone z Pracownią Dokumentów Życia Społecznego, czytelnia czasopism bieżących, czytelnia naukowa, E-czytelnia, E-biblioteka. Ponadto pojawią się nowości: Kącik Malucha – wyjątkowe miejsce w przestrzeni biblioteki, szczególnie przyjazne dzieciom, które ma ułatwić młodym użytkownikom kontakt z książką, sprawić by był radosny i wyjątkowy oraz Strefa Nastolatka Biblioteka 13 +.

Biblioteki przeznaczone wyłącznie dla nastolatków nie są zbyt popularne, ale z obserwacji bibliotekarzy wynika, że osobne miejsce do pracy z nastolatkami jest niezbędne. Przy Strefie Nastolatka planuje się również pracę z grupami zorganizowanymi (Wolna Strefa Odkrywców, Specjalna Strefa Odkrywców lub Centrum Eksperymentów Naukowych) – wydzielony obszar dla czytelników zainteresowanych poszerzaniem swojej wiedzy ściśle technicznej (chemia, fizyka, przyroda).

Przewidziano również salę spotkań autorskich i artystycznych oraz kawiarnię z zapleczem.
W założeniu planowany projekt przyczyni się zarówno do wzrostu udziału mieszkańców regionu w życiu kulturalnym, jak i do zwiększenia poczucia tożsamości mieszkańców, integracji społecznej i aktywizacji.

– Naszym celem jest z jednej strony dostosowanie biblioteki do wymogów współczesnych użytkowników, którzy cenią sobie m.in. nowe technologie, ale jednocześnie chcemy zachować kameralny charakter wypożyczalni i czytelni woluminów, do której tak wielu z nas jest przyzwyczajonych – mówił prezydent Daniel Kozdęba podczas ogłaszania wyników konkursu.

Nowa biblioteka ma podnieść atrakcyjność kulturalną regionu i poprawić dostępność oferty kulturalnej mieszkańcom miasta Mielca, Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz innych gmin powiatu.

Kolejnym krokiem w realizacji tej inwestycji po przygotowaniu dokumentacji projektowej
i uzyskaniu dofinansowania, będzie ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy.

Edward Tabor

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


Slider

Slider
Slider
Slider
Redaguj z nami…
napisz
Slider
Slider
Slider