19 listopada 2019 (wtorek) - 9:38
MIELCZANIN ODZNACZONY
MIELCZANIN ODZNACZONY
MIELCZANIN ODZNACZONY
Wydarzenia

MIELCZANIN ODZNACZONY

Prezydent Rzeczypospolitej w uznaniu wybitnych zasług na polu czynnej walki o niepodległość i suwerenność Rzeczypospolitej nadał panu Jerzemu Dębickiemu Krzyż z Mieczami Orderu Krzyża Niepodległości. Odznaczenie zostało wręczone przez Panią Wojewodę Podkarpackiego w dniu 12 maja br. podczas specjalnej uroczystości w Urzędzie Wojewódzkim.

Jerzy Dębicki (1929) podczas okupacji hitlerowskiej, był harcerzem Szarych Szeregów AK w Mielcu – współzałożycielem konspiracyjnej Drużyny Szarych Szeregów. Uczestniczył w działaniach pomocniczych AK. W latach 1945 – 1951 był członkiem Tajnej Niepodległościowej Drużyny Harcerskiej im. J. Wiśniowieckiego, występującej też pod nazwą WiS (Wolność i Sprawiedliwość). Grupa ta prowadziła przez cały okres swojego istnienia działalność antykomunistyczną i niepodległościową, wydając konspiracyjne pismo, oraz z niezwykłym poświęceniem i zaangażowaniem prowadząc działania o charakterze zbrojnym, z bronią w ręku walcząc o niepodległy i suwerenny byt Polski. W 1951 r. wraz z towarzyszami broni został aresztowany i skazany na 12 lat więzienia za przynależność i działalność w tajnych organizacjach niepodległościowych oraz posiadanie broni. W okresie „odwilży” został uwolniony. Następnie ukończył studia wyższe na Politechnice Krakowskiej i otrzymał tytuł inżyniera. Pracował w WSK Mielec w służbach konstrukcyjno-badawczych, m.in. na stanowiskach: kierownika sekcji konstruktorskiej nadwozia samochodu „Mikrus” a także jako nauczyciel w Technikum Mechanicznym. Do końca lat 70-tych był inwigilowany przez SB, jako były działacz niepodległościowej konspiracji zbrojnej.

Pan Jerzy, który niedawno skończył 85 lat, nadal aktywnie realizuje się społecznie: wspiera ofiarnie liczne inicjatywy kulturalne, społeczne i patriotyczne nt. Mielca. Jest prezesem ŚZŻ Armii Krajowej w Mielcu, przewodniczy mieleckiemu Komitetowi Katyńskiemu w Mielcu, jest ponadto członkiem innych szacownych organizacji w tym również mieleckiego Strzelca.

MIELCZANIN ODZNACZONY

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki
w Rzeszowie

MIELCZANIN ODZNACZONY
MIELCZANIN ODZNACZONY
MIELCZANIN ODZNACZONY
MIELCZANIN ODZNACZONY

Zobacz też...

Mielec: Informacje, Relacje, Wiadomości, Wydarzenia, Ogłoszenia, Nowości