W Cieniu Jupiterów Mielec
fratelli
Image default
Informacje

Mielczanin Roku 2023 według czytelników Korso

Tytuł w ubiegłym roku zdobył Wacław Świerczyński. Plebiscyt „Mielczanin Roku” organizowany jest przez Tygodnik Regionalny KORSO od ponad dwudziestu lat. W jego ramach, wyróżniane są osoby zasłużone społecznie, działające charytatywnie, aktywne na rzecz kultury czy lokalnej gospodarki.

Kandydatów mogą zgłaszać czytelnicy Tygodnika KORSO, stowarzyszenia, komitety obywatelskie oraz dotychczasowi laureaci plebiscytu.

W tym roku o tytuł walczyło siedem osób:

Włodzimierz Adamski – wieloletni pracownik PZL Mielec, zajmujący główne stanowiska kierownicze, laureat tytułu „Złotego Inżyniera”, wykładowca, społecznik
Krystian Gettinger – wieloletni zawodnik Stali Mielec i kapitan drużyny piłki nożnej
Tomasz Łępa – dziennikarz radia Leliwa, prowadzący wielu imprez kulturalnych i patriotycznych
Marta Reguła – właścicielka Muffiniarni na mieleckim Rynku, społeczniczka
 ks. Stanisław Składzień – wieloletni proboszcz i twórca parafii Trójcy Przenajświętszej, budowniczy kościoła i plebanii
Jerzy Skrzypczak – dyrektor Muzeum Regionalnego w Mielcu, promotor mieleckiej historii i kultury
Andrzej Zemmel – działacz, wolontariusz,  dowódca Jednostki Strzeleckiej 2093 im gen. broni Władysława Sikorskiego w Mielcu, prezes Stowarzyszenia Społeczno – Edukacyjnego „Orzeł Biały – Strzelec”

Przez kilka tygodni na łamach tygodnika przedstawiano sylwetki kandydatów, jednocześnie zbierano głosy czytelników.  Do decydującej rundy przeszły trzy osoby: Włodzimierz Adamski, Tomasz Łępa i ks. Stanisław Składzień.

W tym roku został nim Włodzimierz Adamski.

WŁODZIMIERZ ADAMSKI  – urodził się 24 maja 1948 r. Ukończył Technikum Mechaniczne w Mielcu z maturą w 1967 r. oraz w 1973 r. Politechnikę Śląską  w Gliwicach z tytułem magistra inżyniera. Do pracy w OBR  WSK „PZL-Mielec” przyjęty w 1973 r. Od 1976 r. pełnił stanowiska kierownicze w: sekcji programowania geometrii samolotu, pracowni numerycznego odwzorowania geometrii i wydziale odwzorowania geometrii, a w latach 1988-1990 był zastępcą dyrektora OBR ds. rozwoju technik wytwarzania. Od 1990 r. do 1994 r. kierował służbą wdrażania technik komputerowych, a ponadto był wykładowcą Politechniki Rzeszowskiej. W latach 1994-1998 pełnił funkcję Głównego Informatyka Zakładu Lotniczego „PZL-Mielec”, a od 1998 r. jest kierownikiem Działu Informatycznego Polskich Zakładów Lotniczych. Kontynuował działalność pedagogiczną – w latach 1995-1999 był wykładowcą w Mieleckiej Szkole Biznesu. W 1997 r. obronił pracę doktorską na Politechnice Rzeszowskiej. Uzyskał też specjalizację zawodową inżynierów I i II stopnia. 

Niemal od początku pracy w Mielcu dążył do wprowadzania nowatorskich rozwiązań technicznych z użyciem technik komputerowych, np. w 1976 r. zastosował mało wówczas znaną technikę projektowania i wytwarzania wspomaganego komputerem CAD/ CAM. Zaprojektował numeryczny kształt wielu samolotów, w tym wszystkich mieleckich, za co otrzymał (wspólnie z zespołem) kilkanaście nagród. Za opracowanie i wdrożenie oprogramowania obrabiarek sterowanych numerycznie SPO został uhonorowany Nagrodą Rady Stołecznej NOT MICROLAUR-1988 r. Ponadto jest autorem szeregu unikalnych rozwiązań technicznych, z których kilka zostało opatentowanych. Prowadzi działalność naukowo-publicystyczną na łamach fachowych czasopism polskich i zagranicznych – opublikował łącznie kilkadziesiąt prac. 

Obok pracy zawodowej i naukowej angażował się w działalność organizacji społecznych. Był członkiem pierwszej Rady Pracowniczej WSK „PZL-Mielec” (1980 r.), przewodniczącym Koła Zakładowego SIMP PZL Mielec, wiceprzewodniczącym ZW SIMP w Rzeszowie oraz członkiem szeregu stowarzyszeń związanych z użytkowaniem technik komputerowych w przemyśle. 

Uprawia czynnie żeglarstwo i jest członkiem Zarządu Klubu Żeglarskiego „Orkan” w Mielcu. W 1998 r. został wybrany do Rady Powiatu Mieleckiego w kadencji 1998-2002. W 2005 r. zdobył Główną Nagrodę „Złoty Laur Teleinfo” za najlepszy system informatyczny w Polsce. W 2006 r. otrzymał Nagrodę I stopnia NOT za zaprojektowanie i techniczne przygotowanie produkcji samochodu „Leopard”. Zdobył I miejsce w kraju w kategorii „Najlepsze osiągnięcie techniczne roku 2007” za opracowanie i wdrożenie Komputerowej Linii Technologicznej Części Samolotu DREAMLINER Boeing 787. W 2014 r. uzyskał tytuł doktora habilitowanego na Politechnice Rzeszowskiej. 

Pełni liczne funkcje: prezesa Stowarzyszenia Techników i Mechaników Polskich przy „PZL-Mielec”, wiceprezesa SIMP Oddział Rzeszów oraz wiceprezesa Głównej Komisji Rewizyjnej SIMP w Warszawie i dyplomowanego rzeczoznawcy SIMP, członka Komitetu Naukowego-Technicznego FSNT-NOT Polityki Techniczno-Gospodarczej w Warszawie, członka międzynarodowego stowarzyszenia The International Association for Computational Mechanics IASM, a także eksperta Narodowego Centrum Badań i Rozwoju NCBiR, eksperta Polskiej Agencji Rozwoju Przemysłu PARP i  Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie oraz członka Rady Naukowej czasopisma naukowo-technicznego „STAL Metale&Nowe Technologie”. W 2010 r. otrzymał godność członka honorowego SIMP za wybitne zasługi w rozwoju systemów projektowania i wytwarzania wspomaganych komputerem CAD/CAM w nauce i polskim przemyśle. Jako członek Zarządu Stowarzyszenia Promocji Polskiego Lotnictwa „PROMLOT” w Mielcu i stowarzyszenia PROCAX aktywnie występuje o umocnienie rangi mieleckiej wytwórni samolotów. W związku z rozpoczętą realizacją programów Krajowej Inteligentnej Specjalizacji, został powołany przez Ministerstwo Gospodarki na członka Grupy Roboczej ds. automatyzacji i robotyki procesów technologicznych. Wykładowca Politechniki Rzeszowskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Techniczno Humanistycznego w Radomiu i Politechniki Warszawskiej. 

Wyróżniony m.in. Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Diamentowym Odznaczeniem NOT, statuetką LEONARDO w kategorii „nauka” oraz tytułem „Złoty Inżynier 2022” w kategorii Infotechnologie.

Gala odbywa się pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Mieleckiego Kazimierza Gacka i Prezydenta Miasta Mielca Radosława Swóła.

e-leclerc-mielec
Navi

POWIĄZANE POSTY

Spędź wakacje z wojskiem

Wiadomości Mielec

Tegoroczne święto Policji w Parku Oborskich [FOTO, VIDEO]

Wiadomości Mielec

Humanizacja zwierząt domowych: to moda czy norma?

Wiadomości Mielec

Napisz komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa