Slider

Projekt Urzędu Miejskiego w Mielcu dotyczący poprawy jakości funkcjonowania transportu publicznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego uzyskał pozytywną ocenę, co oznacza że Mielec dostanie blisko 30 milionów złotych dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

Już w październiku 2013 r. w Urzędzie Marszałkowskim złożone zostały pierwsze pomysły projektów możliwych do realizacji w ramach MOF (Miejski Obszar Funkcjonalny) Mielec. Od tamtego czasu, w związku ze zmieniającymi się wytycznymi, projekty ewoluowały, a ich zakres rzeczowy ulegał wielokrotnym modyfikacjom.

W roku 2016 w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez marszałka województwa podkarpackiego, Urząd Miejski w Mielcu złożył wniosek o dofinansowanie dotyczący poprawy jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego w partnerstwie z Gminą Przecław.

16 marca br. ukazała się lista projektów wybranych do dofinansowania w konkursie dedykowanym na działania związane z niskoemisyjnym transportem miejskim (w ramach RPO na lata 2014 – 2020). Wniosek złożony przez Gminę Miejską Mielec był jednym z sześciu pozytywnie ocenionych.

Całkowita wartość przedsięwzięcia, które ma zostać zrealizowane do końca III kwartału 2018 roku, to ok. 45 mln zł, w tym prawie 30 mln zł stanowić będzie dofinansowanie ze środków UE.

Pieniądze te zostaną przeznaczone na następujące zadania:

– zakup 14 nowoczesnych niskoemisyjnych autobusów;

– przebudowę linii komunikacji miejskiej – budowa przedłużenia ul. Powstańców Warszawy (ok. 2,1 km) wraz z infrastrukturą towarzyszącą;

– budowa pętli autobusowej na skrzyżowaniu ul. Szarych Szeregów i Powstańców Warszawy wraz z infrastrukturą towarzyszącą;

– budowa parkingu „Park & Ride” z 69 miejscami parkingowymi (w tym 7 dla osób niepełnosprawnych) jako I etap przebudowy dworca przesiadkowego;

– budowa ścieżek rowerowych o długości ok. 2,8 km i chodnika wzdłuż ul. Powstańców Warszawy (zadanie już wykonane);

– budowa zaplecza technicznego do obsługi taboru (budynek warsztatowy, myjnia dla autobusów i infrastruktura towarzysząca);

– budowa zatoki autobusowej w Rzemieniu.

Joanna Szteliga

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


Slider

Slider
Slider
Slider
Redaguj z nami…
napisz
Slider

SliderSlider


Slider

Slider

Slider