W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Informacje

Mielec otrzymał pełne dofinansowanie dla Przedszkola Miejskiego nr 20

Miasto Mielec otrzymało dofinansowanie na budowę w standardzie pasywnym nowego budynku Przedszkola Miejskiego nr 20. To inwestycja realizowana od grudnia 2018 roku przy ulicy Warneńczyka przez wybraną w przetargu mielecką firmę Arkada. 

Na dofinansowanie budynków pasywnych w ramach realizacji planów niskoemisyjnych (Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020) pierwotnie przeznaczonych było 12 milionów złotych. Ogłoszone na początku lipca wyniki konkursu przewidywały dofinansowanie dla Mielca w wysokości 6 milionów 228 138 zł.

Była to kwota o 1 mln 540 617 zł. mniejsza niż zakładał wniosek zgłaszany przez miasto Mielec. Oprócz budynku przedszkola w Mielcu dofinansowanie przyznano także przedszkolu w Woli Zarczyckiej i budynkowi Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych.

Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 11 sierpnia dofinansowanie dla  Gminy Miejskiej Mielec zostało zwiększone do poziomu określonego w pierwotnym wniosku czyli do kwoty 7 768 756 zł. Było to możliwe dzięki uzyskanej od Komisji Europejskiej zgody na przesunięcie środków w ramach III osi priorytetowej Czysta Energia.

Zobacz też...