W Cieniu Jupiterów Mielec
Dentysta Mielec
EsteticDent Dentysta Mielec
fratelli
Image default
Informacje

Mielec z nagrodą „Budowa Roku Podkarpacia 2020”

„Budowa układów retencji wód opadowych i roztopowych na terenie Gminy Miejskiej Mielec” uzyskała nagrodę I stopnia i tytuł Budowa Roku Podkarpacia 2020 w kategorii Gospodarka Zasobami Wodnymi na Terenach Miejskich.

W dniu 19 listopada 2021 r. w rzeszowskiej siedzibie Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa odbyła się uroczystość przyznania nagród laureatom konkursu Budowa Roku Podkarpacie 2020.
Celem konkursu jest prezentacja osiągnięć inwestycyjnych jednostek inwestorskich, projektowych i wykonawczych działających na Podkarpaciu.
Współorganizatorami konkursu są: Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Podkarpacki, Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Rzeszowski, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Rzeszowie, Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Rzeszowsko-Lubelski, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej.

Konkurs jest wynikiem aktywnej współpracy środowisk techników i inżynierów budownictwa, które niezrażone utrudnieniami spowodowanymi kolejną falą pandemii nie ograniczyły swej działalności. Wyróżnione obiekty budowlane, oddane do użytkowania w 2020 roku, to efekt pracy wielobranżowych zespołów projektowych i wykonawczych działających na Podkarpaciu.

Komisje konkursowe, odrębne dla każdej branży budowlanej, dokonały wyboru najlepszych obiektów i uhonorowały je nagrodami i wyróżnieniami. Główną nagrodę GRAND PRIX i  tytuł Budowa Roku Podkarpacia 2019 otrzymał obiekt pn.:„Budynek biurowy ASSECO POLAND S.A.”

W kategorii „Gospodarka Zasobami Wodnymi na Terenach Miejskich” pierwsze miejsce przypadło budowie układów retencji wód opadowych i roztopowych na terenie Gminy Miejskiej Mielec. Nagrodę w postaci statuetki oraz dyplomu odebrał Zastępca Prezydenta Miasta Mielca Paweł Pazdan.

Firma SANTEX Kazimierz Czapka jako Generalny Realizator Inwestycji etapu II wykonała w okresie od grudnia 2019 do końca września 2020 układ retencji przy ul. Solskiego, obok Hotelu Polskiego w Mielcu w zakresie budowy kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym, przebudową kolidującej infrastruktury wraz z budową pompowni wód deszczowych ze sterowaniem i zasilaniem energetycznym.

ETAP I

W zadaniu tym, w ramach robót dodatkowych uporządkowano tereny położone pomiędzy ulicami Solskiego, Grunwaldzką, Kusocińskiego, a boiskiem MOSIR nr 2 poprzez: wyburzenie starego ogrodzenia MOSIR, zagospodarowanie terenów MOSIR pomiędzy boiskiem nr 2, a ulicami Kusocińskiego i Solskiego oraz budowę łącznika pomiędzy ulicami Solskiego i Kusocińskiego wraz z 64 miejscami parkingowymi (wg projektu zagospodarowania terenów wokół nowej Biblioteki Miejskiej).

Budowa układu retencji wód opadowych i roztopowych – etap I obejmował następujący zakres:

  • układ retencji UR – 2, zbiornik o średnicy DN1000 mm i pojemności 864 m3 z grawitacyjnym opróżnianiem,
  • układ retencji UR – 3, zbiornik o średnicy DN1000 mm i pojemności 263 m3 z grawitacyjnym opróżnianiem,
  • układ retencji UR – 4, zbiornik o średnicy DN2500 mm i pojemności 1443 m3 z pompowym opróżnianiem poprzez pompownie P4

ETAP II

Budowa układu retencji wód opadowych i roztopowych – etap II obejmował następujący zakres: układ retencji – zbiornik o średnicy DN3000 i poj. 1590 m3 i pompowym opróżnianiem poprzez pompownię P1 wraz z odtworzeniem nawierzchni na terenie MOSiR w Mielcu. Roboty budowlane przy realizacji etapu II obejmowała podobny zakres jak dla etapu I.

Łączna wartość projektu pn. „Budowa układów retencji wód opadowych i roztopowych na terenie Gminy Miejskiej Mielec” wyniosła 25 395 531,37 zł, z czego dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 to kwota 17 435 904,03 zł.

e-leclerc-mielec
Navi

Zobacz też...

Zostaw komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa