16 października 2019 (środa) - 9:31
Mielecki epizod Powstańca Wielkopolskiego
Mielecki epizod Powstańca Wielkopolskiego
Mielecki epizod Powstańca Wielkopolskiego
Historia

Mielecki epizod Powstańca Wielkopolskiego

Jeden z uczestników Powstania Wielkopolskiego zrobił wiele dla Mielca. Mowa o Stanisławie Śledzikowskim (1901-1948). W młodości wraz z ojcem i bratem brał udział w Powstaniu Wielkopolskim w walkach o Szubin.

W okresie międzywojennym został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. Za udział w powstaniu otrzymał także pamiątkowy Krzyż Powstańca Broni. Był autorem pomnika powstańczego, który uroczyście odsłonięto w 1939 r. na cmentarzu w Szubinie. Niestety w 1940 r. pomnik został zburzony w 1940 r. przez Niemców.
Śledzikowski przyjechał do Mielca wraz z rodzicami, siostrą Henryką (ps. ,,Irys”) i bratem Julianem w 1940 r. z Szubina, gdzie jego ojciec prowadził duży zakład stolarski. W Mielcu podjął pracę w zakładzie stolarskim Rymanowskiego, w którym pracował do końca okupacji.

Do konspiracji AK został wciągnięty przez Władysława Nurkę ps. ,,Juhas”. Gdy ,,Juhas” został oficerem wywiadu w Komendzie Inspektoratu Mieleckiego, przekazał referat Śledzikowskiemu (ps.Drwal”), który prowadził go do września 1944 r. St. Śledzikowski rozbudował siatkę wywiadu opierając się głównie na wysiedleńcach z Wielkopolski, przebywających na terenie Mielca. Jednym z nich był ,,Flisak” (Antoni Łopuszański), b. student politechniki, referent wywiadu w FWM. Śledzikowski był wywiadowcą na mieleckim lotnisku. Jego meldunki przekazywane były do Okręgu AK Kraków.

Po wojnie wrócił do Szubina i nadal produkował meble i zajmował się naprawą i renowacją mebli. Zmarł w 1948 r. w dosyć tajemniczych okolicznościach. Znaleziono go nieprzytomnego w swoim zakładzie stolarskim. Pochowany jest na cmentarzu w Szubinie. W powieści historycznej „Miejsce”, autorstwa Włodzimierza Kłaczyńskiego, Stanisław Śledzikowski, pojawił się jako Stanisław Rybkowski.

Andrzej Krempa

Mielecki epizod Powstańca Wielkopolskiego
Mielecki epizod Powstańca Wielkopolskiego
Mielecki epizod Powstańca Wielkopolskiego
Mielecki epizod Powstańca Wielkopolskiego

Zobacz też...

Mielec: Informacje, Relacje, Wiadomości, Wydarzenia, Ogłoszenia, Nowości