W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Informacje

Mielecki szpital Specjalistyczny im. E. Biernackiego czeka modernizacja infrastruktury

Starostwo Powiatowe złożyło wniosek do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację projektu „ Modernizacja infrastruktury energetycznej Szpitala Specjalistycznego w Mielcu”
Całkowity koszt prac to to blisko 18 mln PLN.

Mieleckie starostwo otrzymało wsparcie na ten w kwocie 3 mln PLN, więc projekt został podzielony na dwa etapy :

W ramach I etapu przewiduje się wykonanie w roku bieżącym następujących zadań:

– modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej oraz modernizacja sieci c.o. – 620 000 PLN
– dostawę magnetyzerów – 42 000 PLN
– instalację fotowoltaiki – 1 000 000 PLN
– modernizację oświetlenia w bloku J – 200 000 PLN
– termomodernizację przyziemia budynków – 520 000 PLN
– instalację okien połaciowych w budynku administracyjnym – 53 000 PLN
– wykonanie dokumentacji projektowej wentylacji i klimatyzacji bloku operacyjnego nr 1 – 100 000 PLN

Bogdan Bieniek, dyrektor Wydziału Funduszy, Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami podkreśla, iż wszystkie te inwestycje będą miały znaczący wpływ na poprawę sprawności mediów oraz obniżenie kosztów eksploatacji szpitalnej infrastruktury, co z kolei przełoży się na obniżenie kosztów generowanych przez lecznicę.

Przewidywane nakłady inwestycyjne w roku bieżącym wyniosą łącznie 2 535 000 PLN. Na rok 2022 zaplanowano wykonanie wentylacji i klimatyzacji bloku operacyjnego nr 1. Na to zadanie zarezerwowano środki w wysokości 930 000 PLN.

e-leclerc-mielec
Navi

Zobacz też...

Zostaw komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa