16 września 2019 (poniedziałek) - 23:14
Migiem po zdrowie
Migiem po zdrowie
Migiem po zdrowie
Informacje

Migiem po zdrowie

Cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, zawał, miażdżyca – to coraz częstsze i niezwykle niebezpieczne choroby, na które narażony jest każdy z nas. W świecie osób słyszących informacje o zagrożeniu związanym z tymi chorobami napływają z różnych źródeł, niestety w świecie osób niesłyszących szanse na pozyskanie tych informacji są mocno ograniczone.

Aby zwiększyć szansę na pozyskanie tych cennych informacji Gmina Miejska Mielec współfinansowała zadanie publiczne pn. „MIGIEM PO ZDROWIE”.

W ramach zadania odbył się cykl szkoleń związanych z tematyką zdrowotną przestrzegającą przed zagrożeniami i promującą zdrowy tryb życia.

Celem szkolenia osób niesłyszących było podniesienie poczucia bezpieczeństwa, zdobycie umiejętności w zakresie niesienia pomocy w nagłych przypadkach życia, nauki zachowań i postępowania na wypadek osób wymagających pierwszej pomocy.

 

Migiem po zdrowie

 

Jestem przekonany, że każda z osób, która skorzystała z zajęć, niezależnie od wieku, sytuacji życiowej znalazła dla siebie coś co wykorzysta w życiu– podkreśla Jan Myśliwiec – zastępca Prezydenta Miasta Mielca.

Po przekazaniu osobom niesłyszącym „koperty życia”, która ułatwi ratownikom medycznym pozyskanie szybkiej informacji na temat dotychczasowego stanu zdrowia potencjalnego pacjenta, Agata Ćwięka Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia  z okazji Międzynarodowego Dnia Głuchego życzyła owocnej współpracy z osobami słyszącymi, które z pasją pracują na rzecz uznania kulturowego Głuchych.

Nadmieniła również, że władze miasta poprzez likwidację barier w komunikowaniu starają się stworzyć godne warunki do życia w słyszącym społeczeństwie.

 

Joanna Szteliga  UM

 

Migiem po zdrowie

 

Migiem po zdrowie

 

Migiem po zdrowie

 

Migiem po zdrowie
Migiem po zdrowie
Migiem po zdrowie

Zobacz też...

Mielec: Informacje, Relacje, Wiadomości, Wydarzenia, Ogłoszenia, Nowości