W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Galerie

Młodzieżowe drużyny pożarnicze kultywują tradycje patriotyczne [FOTO]

W dniu 1 sierpnia, jak co roku, Komisja ds. Młodzieży działająca przy Zarządzie Oddziału Gminnego ZOSP RP w Padwi Narodowej zorganizowała uroczystość patriotyczną z okazji 75 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W tym roku współorganizatorem uroczystości była Ochotnicza Straż Pożarna w Kębłowie oraz  lokalna społeczność.

Obchody 75 rocznicy Powstania Warszawskiego rozpoczęto od uroczystej zbiórki uczestników i  zaproszonych gości na placu OSP Kębłów, gdzie w godzinę „W” nastąpiło uroczyste wciągniecie flagi na maszt i  tradycyjnie rozbrzmiała syrena alarmowa.

Następnie młodzież miała okazję odbyć krótką lekcję historii o Powstaniu Warszawskim, którą w sali Domu Strażaka przeprowadziła Pani Lucyna Gunia – nauczyciel historii w Szkole Podstawowej w Padwi Narodowej.  Kolejno wszyscy udali się na  cmentarz parafialny gdzie złożono wieniec na grobie żołnierzy, w tym również złożono hołd uczestniczce Powstania Warszawskiego Ludwice Uzar-Krysiakowej, która oddał swoje życie w walce o Warszawę. 

Po czym rozpoczęła się Msza św., którą odprawił Ksiądz Krzysztof Czajkowski.   Finalnym punktem patriotycznego spotkania było wspólne śpiewanie pieśni powstańczych przy tradycyjnym ognisku.  Oprawę muzyczną spotkania przygotowali Państwo Renata i Grzegorz Kopeć, dzięki którym zabrzmiały takie melodie powstańcze jak: „Chłopcy silni jak stal”, „Warszawskie dzieci”, „Marsz Mokotwa”, „ Hej chłopcy bagnet na broń” itd. Celem uroczystości było krzewienie patriotyzmu i upamiętnienie bohaterów tamtych czasów.

W uroczystości uczestniczyli: sekcja MDP Kębłów, zastęp MDP Wojków, inicjatorzy corocznego przedsięwzięcia Druh Jacek Krępa, Druh Wiesław Panek,  gospodarze uroczystości Druhowie OSP Kębłów na czele z Prezesem OSP – Druhem  Piotrem Kędziorem.  Swoją obecnością obchody rocznicowe  Powstania Warszawskiego na terenie naszej gminy zaszczycili: bryg. Andrzej Marczenia – Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego, Robert Pluta – Wójt Gminy Padew Narodowa, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP – Janusz Bik, Joanna Skopińska – Mycek- Skarbnik Gminy, Mirosław Gonet-Wicedyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej wraz z nauczycielami, członkowie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Padwi Narodowej, mieszkańcy sołectwa i rodzice członków MDP.

Komisja ds. Młodzieży przy Zarządzie Oddziału Gminnego ZOSP RP w Padwi Narodowej składa serdeczne podziękowania Wójtowi Gminy Robertowi Plucie, Skarbnik Gminy Joannie Skopińskiej – Mycek, nauczycielom Lucynie Guni i Magdalenie Bobuli, jak również gospodarzom obiektu za wkład i pomoc w organizacji tej ważnej patriotycznej uroczystości. 

UG Padew Narodowa

Zobacz też...