W Cieniu Jupiterów Mielec
Dentysta Mielec
EsteticDent Dentysta Mielec
fratelli
Image default
Informacje

MOPS ma nowe świadczenia

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w informuje o możliwości składania wniosków o nowe świadczenie – dodatek osłonowy.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 grudnia 2021 o dodatku osłonowym
(Dz. U z 2022 r. poz. 1)

Wnioski można składać do 31 października 2022 r – decyduje data wpływu do Ośrodka:

 • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP;
 • osobiście lub
 • wrzucając wniosek do skrzynek podawczych w  siedzibie Ośrodka

Druk wniosku do pobrania TUTAJ

Wskazówki jak uzupełnić wniosek TUTAJ

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, świadczenie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym,
w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu, w rozumieniu ustawy
o świadczeniach rodzinnych, nie przekracza kwoty 2100 zł oraz osobie
w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Składając wniosek do 31 lipca 2022 przyjmuje się dochód za 2020 rok natomiast, wnioski złożone od 1 sierpnia do 31 października 2022r. obowiązuje dochód
z roku 2021.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje jedno świadczenie dla całej rodziny. W przypadku złożenia kilku wniosków przez różnych członków gospodarstwa zostanie rozpatrzony wniosek wnioskodawcy, który złożył jako pierwszy.

Dodatek osłonowy zostanie przyznany również osobie/rodzinie, gdy wysokość jej przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza powyższe kwoty. Otrzyma różnicę między kwotą dodatku osłonowego, a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód na zasadzie „złotówka za złotówkę”. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego jest niższa niż 20 zł, dodatek osłonowy nie przysługuje.

Terminy składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie do 31 października 2022 roku. Wnioskodawcy, którzy złożą wniosek do końca stycznia 2022r., otrzymają świadczenie w dwóch ratach. Pierwsza rata zostanie wypłacona w terminie do 31 marca 2022 roku, druga w terminie do 2 grudnia 2022 roku.

Pozostali, którzy złożą wniosek w terminie od 01 lutego 2022 r. do 31 października 2022r. otrzymają cały dodatek jednorazowo.

Wysokość dodatku

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

 • 400 zł dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
 • 600 zł dla gospodarstw domowych składających się z 2 do 3 osób,
 • 850 zł dla gospodarstw domowych składających się z 4 do 5 osób,
 • 1150 zł dla gospodarstw domowych składających się z co najmniej 6 osób.

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynkówświadczenie jest podwyższone i wynosi rocznie:

 • 500 zł dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
 • 750 zł dla gospodarstw domowych składających się z 2 do 3 osób,
 • 1062,50 zł dla gospodarstw domowych składających się z 4 do 5 osób,
 • 1437,50 zł dla gospodarstw domowych składających się z co najmniej 6 osób.

Informacja o przyznaniu świadczenia.

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Informacja
o przyznaniu dodatku osłonowego będzie przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji.

e-leclerc-mielec
Navi

Zobacz też...

Zostaw komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa