W Cieniu Jupiterów Mielec
fratelli
Image default
Informacje

Na osiedlu Smoczka powstaje nowy park

Jeszcze w tym roku mieszkańcy Mielca będą mogli skorzystać z nowych możliwości rekreacji i wypoczynku w parku – ogrodzie sensorycznym jaki powstaje na terenie dawnego wysypiska śmieci i na terenie przyległych lasów na osiedlu Smoczka.  

Przypomnijmy – wysypisko odpadów komunalnych na Smoczce zostało wyłączone z użytkowania w roku 1997. Jego rekultywacja po składowaniu  odpadów została zakończona w styczniu 2005 roku. Polegała na uszczelnieniu składowiska, wykonaniu rowów opaskowych i instalacji odgazowania. Teren nawieziono dwumetrową warstwą ziemi na której wykonano wysiew  roślin pionierskich – czyli w bardzo krótkim czasie porastających glebę.

W ten sposób tereny miejskiego śmietniska zmieniły się w tereny zieleni ze wzniesieniem o wysokości około 10 m, które jest chętnie wykorzystywane przez okolicznych mieszkańców m.in. do spacerów i różnych form aktywności ruchowej.

Zaczęły powstawać różne koncepcje zagospodarowania i wykorzystania tego obszaru. Przepisy o zrekultywowanych wysypiskach zabraniają wykonywania tam jakichkolwiek prac budowlanych przez okres 30 lat od zakończenia rekultywacji. Można je jednak w sposób bierny i mało inwazyjny wykorzystać jako tereny rekreacji i wypoczynku.   

W związku z tym zapadła decyzja o budowie na dawnym wysypisku śmieci parku składającego się m.in. z ogrodu sensorycznego, placu zabaw i osiedlowego boiska do piłki nożnej.

W styczniu 2018 r. Gmina Miejska Mielec otrzymała dofinansowanie ze środków unijnych na realizację tej inwestycji w wysokości 85% całkowitych kosztów oszacowanych na 3,7 mln zł. Ostateczny termin zakończenia budowy parku wyznaczono na 31 października 2019 r.

Wykonany został projekt zagospodarowania parku, który ma mieć charakter ogrodu sensorycznego, tzn. wpływającego w sposób bardziej wrażliwy niż zwykle na zmysły wzroku (kształty i kolory), dotyku (faktura powierzchni), węchu (róże, łąka kwietna) i słuchu (szum drzew, śpiew ptaków). Taka koncepcja została przyjęta i jest obecnie realizowana.

Inwestycję podzielono na kilka etapów. W pierwszym zrealizowanym w ubiegłym roku przeprowadzono prace porządkowe terenu polegające m.in. na przycince drzew leśnych pod budowę alejek żwirowych w lesie oraz wokół  czaszy wysypiska, a także na wycięciu drzew słabych oraz usunięciu gatunków inwazyjnych ze zbiorowiska drzewiastego.

Jesienią  ub. roku zostały rozwieszone budki lęgowe dla ptaków oraz domy-hotele  dla owadów i małych ssaków dziko żyjących, np. domki zimowe dla jeży. Został oczyszczony teren działki, na której będzie wybudowane rekreacyjne boisko do gry w piłkę nożną z nawierzchnią trawiastą, wzmocnioną oraz  plac zabaw dla dzieci. W listopadzie ubiegłego na czaszy wysypiska została założona łąka kwietna, a na skarpie czaszy – trawniki. Na szczycie parkowej górki posadzono krzewy róży. Wykonano także alpinistyczne prace pielęgnacyjne drzewostanu, polegające głównie na oczyszczeniu z posuszu pozostałych drzew.

Rozstrzygnięte zostały przetargi na budowę alejek żwirowych i ścieżek o nawierzchni z kostki brukowej oraz ciągu pieszo – jezdnego o nawierzchni asfaltowej, a także przetarg na wykonanie nasadzeń roślinnych 300 sztuk drzew (w tym 60 iglastych), 3115 sztuk krzewów liściastych oraz ponad 3 tysiące krzewów róży. Budowa alejek i ścieżek jest na ukończeniu, natomiast wykonanie nasadzeń drzew i krzewów rozpocznie się w kwietniu.

– Cieszę się, że w Mielcu powstaje kolejne sympatyczne miejsce, które posłuży mieszkańcom w aktywnym wypoczynku. Warto także podkreślić, że inwestycja zmienia nie tylko wygląd, ale także i przeznaczenie miejsca, które jeszcze niedawno było wysypiskiem śmieci – powiedział Prezydent Mielca Jacek Wiśniewski.

Plac zabaw, który powstanie w ostatnim etapie, będzie miał charakter naturalny. Urządzenia zabawowe będą wykonane z naturalnych materiałów –  drewna akacjowego gładko szlifowanego, a bezpieczna nawierzchnia placu z piasku. Powstanie wiele sprawnościowych urządzeń, np. „wróble gniazdo”, ścieżka bosych stóp, zjeżdżalnia linowa, ścieżki z przeplotniami i równoważniami, huśtawki dla dzieci niepełnosprawnych oraz w nawiązaniu do planowanego w przyszłości Ogrodu Doświadczeń – stacja meteorologiczna. Na czaszy wysypiska z której będzie można podziwiać widok na całą okolicę, powstaną siedziska na podstawie betonowej.

Prezydent  Mielca Jacek Wiśniewski ma nadzieję, że już jesienią bieżącego roku nie tylko mieszkańcy Smoczki, ale także innych części naszego miasta będą mogli aktywnie spędzać czas w nowym niezwykle urokliwym zielonym zakątku naszego miasta


e-leclerc-mielec
Navi

POWIĄZANE POSTY

Komunikat Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Wiadomości Mielec

Badanie Osteoporozy w Mielcu 22.07.2024

Wiadomości Mielec

Letnia Akademia Artystyczna [FOTO]

Wiadomości Mielec

Napisz komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa