22 listopada 2019 (piątek) - 3:47
Nagroda Marszałka Województwa dla Klubu Żeglarskiego ,,Orkan”
Nagroda Marszałka Województwa dla Klubu Żeglarskiego ,,Orkan”
Nagroda Marszałka Województwa dla Klubu Żeglarskiego ,,Orkan”
Informacje

Nagroda Marszałka Województwa dla Klubu Żeglarskiego ,,Orkan”

Po raz pierwszy organizacje pozarządowe z terenu Podkarpacia prowadzące działalność pożytku publicznego i wolontariatu, zostały uhonorowane przez Marszałka Województwa podkarpackiego specjalną nagrodą. Statuetki wręczono podczas uroczystej gali.

W pierwszej edycji konkursu nagrody wręczono w pięciu kategoriach:

– polityka społeczna, zdrowie oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

– ochrona dziedzictwa kulturowego

– edukacja i nauka

– sport i turystyka

– ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Ideą konkursu jest uhonorowanie i nagrodzenie najlepszych organizacji pozarządowych, które angażują się w działania na rzecz mieszkańców Podkarpacia.

 Dwie organizacje z Mielca zdobyły uznanie kapituły konkursu.

KATEGORIA Polityka społeczna, zdrowie oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

MIEJSCE I

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Autystycznych i Niepełnosprawnych Sun Rise w Mielcu

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Autystycznych i Niepełnosprawnych Sun Rise w Mielcu powstało w lipcu 2012 roku z inicjatywy rodziców dzieci niepełnosprawnych oraz terapeutów. Od samego początku, zgodnie z zamysłem założycieli, stowarzyszenie stało się skutecznym narzędziem oddziaływania edukacyjnego i terapeutycznego dla dzieci autystycznych i niepełnosprawnych. Stowarzyszenie organizuje wiele zajęć, aby wyrównać szanse dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Podopieczni to najczęściej dzieci w wieku od 4 do 16 lat. Dzięki stowarzyszeniu otrzymują one pomoc ze strony pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów oraz terapeutów zajęciowych.

Oraz  w KATEGORII Sport, turystyka

 MIEJSCE II

Klub Żeglarski „Orkan”

Klub istnieje od 1973 roku i  zajmuje się różnymi formami wypoczynku na wodzie, duży nacisk kładąc na kwestie bezpieczeństwa.  . Przez 40 lat klub wyszkolił przeszło 300 osób. Klub Żeglarski Orkan propaguje aktywny tryb życia. Promuje także  ekologię, współpracując z  Nadleśnictwem Mielec.

 .  Z zajęciem II miejsca wiązała się nagroda rzeczowa w kwocie 2 tys. zł. Zaś pierwsze miejsce wzbogaciło laureata o 3 tysiące złotych.

 

 

Nagroda Marszałka Województwa dla Klubu Żeglarskiego ,,Orkan”

Nagroda Marszałka Województwa dla Klubu Żeglarskiego ,,Orkan”

Nagroda Marszałka Województwa dla Klubu Żeglarskiego ,,Orkan”

MW.

Nagroda Marszałka Województwa dla Klubu Żeglarskiego ,,Orkan”
Nagroda Marszałka Województwa dla Klubu Żeglarskiego ,,Orkan”
Nagroda Marszałka Województwa dla Klubu Żeglarskiego ,,Orkan”
Nagroda Marszałka Województwa dla Klubu Żeglarskiego ,,Orkan”

Zobacz też...

Mielec: Informacje, Relacje, Wiadomości, Wydarzenia, Ogłoszenia, Nowości