W Cieniu Jupiterów Mielec
fratelli
Image default
Informacje

Najniższe stawki w za odbiór odpadów komunalnych w Padwi Narodowej

W roku 2021 w gminie Padew Narodowa opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wynosić będzie 14,80 zł od osoby ( jedna z najniższych stawek w regionie)

Od 1 stycznia 2020 r. w Gminie Padew Narodowa zmienił się sposób naliczania opłaty za wywóz śmieci. Przypominamy, że zmiana metody związana była z radykalnym wzrostem kosztów funkcjonowania systemu śmieciowego w całym kraju. Pozostawienie metody i opłaty „od gospodarstwa” wiązałoby się ze znacznym wzrostem opłaty śmieciowej dla wielu rodzin w naszej gminie, dlatego podjęta została decyzja o zmianie metody i opłaty uzależnionej od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

Po roku funkcjonowania metody i opłaty „od mieszkańca” oraz z doświadczeń i opinii naszych mieszkańców można powiedzieć, że sposób ten spotkał się z akceptacją społeczeństwa naszej gminy.

Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Padew Narodowa w 2021 roku podjęta została uchwała Rady Gminy w Padwi Narodowej zgodnie z którą stawka opłaty wynosić będzie 14,80 zł od osoby – w przypadku gdy bioodpady powstające na nieruchomości będą zagospodarowane we własnym zakresie tj. poprzez ich kompostowanie w przydomowym kompostowniku.

Z informacji posiadanych przez gminę (na podstawie złożonych przez mieszkańców deklaracji) wiadome jest, że 99% gospodarstw z terenu naszej gminy posiada kompostowniki i zagospodarowuje odpady biodegradowalne we własnym zakresie. I tu należy podkreślić, iż zagospodarowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku znacznie obniża koszty funkcjonowania systemu, dlatego Ci mieszkańcy, którzy nie posiadają kompostowników  (10 gospodarstw w całej gminie) będą objęci stawką w wysokości 20 zł za mieszkańca miesięcznie. 

Zmiana stawki nie powoduje obowiązku złożenia przez mieszkańców nowych deklaracji, a zgodnie z przepisami mieszkańcy o zmianie stawki zostaną poinformowani stosownym zawiadomieniem.

Przypominamy również, że zgodnie z przepisami właściciel nieruchomości ma obowiązek zmiany deklaracji i dokonania zgłoszenia w przypadku gdy w gospodarstwie zamieszka dodatkowa osoba (np. urodzenie dziecka, powrót studenta z uczelni na czas wakacji lub przyjazd osoby, która przebywała za granicą).

Ważną zmianą, wprowadzoną zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,   obowiązującą od 1 września 2019 r. jest obowiązek segregowania odpadów. Według tych przepisów właściciele nieruchomości, którzy oddają odpady w sposób nieselektywny, ponoszą opłatę podwyższoną, która wynosi 60 zł od osoby, dlatego cieszy nas fakt, iż w ostatnim roku wszyscy właściciele z terenu naszej gminy oddawali odpady w sposób selektywny do czego nadal zachęcamy.    

Według harmonogramu odbioru odpadów komunalnych w 2021 r. zmieszane odpady komunalne oraz bioodpady będą odbierane z większą częstotliwością w okresie letnim. Wynika to z obowiązku ustawowego, który stanowi, że w okresie od kwietnia do października odpady zmieszane i bioodpady muszą być odbierane nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie. 

Z informacji posiadanych przez tut. urząd wynika, że stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2021 r. w Gminie Padew Narodowa będą jednymi z najniższych w regionie.  

e-leclerc-mielec
Navi

POWIĄZANE POSTY

Komunikat Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Wiadomości Mielec

Badanie Osteoporozy w Mielcu 22.07.2024

Wiadomości Mielec

Letnia Akademia Artystyczna [FOTO]

Wiadomości Mielec

Napisz komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa