W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Informacje

Największa inwestycja w toku

Trwa budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Radomyśl Wielki w miejscowościach Dąbrówka Wisłocka, Dulcza Wielka, Ruda i Żarówka. Z kolei w Pniu i w Dulczy Małej (w części wsi), a także z Radomyśla do Dulczy Wielkiej kolektory główne zostały już wykonane.

Te roboty wykonywane są w ramach realizacji dwóch wniosków z dofinansowaniem ze środków unijnych. Na przedsięwzięcie pod nazwą Budowa kanalizacji sanitarnej z pompowniami w miejscowości Pień, Dulcza Mała i Dulcza Wielka oraz sieci wodociągowej w miejscowości Ruda” radomyski magistrat pozyskał dofinansowanie w wysokości 2 mln zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-20. Wartość całkowita przedsięwzięcia po przetargach to prawie 5,1 mln zł. W ramach tego zadania jeszcze w ubiegłym roku powstał kolektor łączący Radomyśl Wielki z Dulczą Wielką wzdłuż drogi wojewódzkiej Lisia Góra – Mielec. Prace te, za 1,29 mln zł, wykonała Gminna Spółka Komunalna sp. z o.o. z Lisiej Góry.

Można się przyłączać, są dotacje

Z kolei w tym roku zakończono roboty w Pniu i w części Dulczy Małej. W tej drugiej wsi powstała też nieduża oczyszczalnia ścieków. Roboty te wykonało konsorcjum firm: Handlowo- Usługowy Zakład Instalacji Sanitarnych i Gazowych SANTEX Kazimierz Czapka (lider) i Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo- Handlowe ARBUD Artur Czapka (partner) z Sędziszowa Młp. Koszt to 3,65 mln zł. W sumie powstało ponad 12,3 km sieci kanalizacyjnej. Władze gminy apelują do mieszkańców o przyłączanie się do kanalizacji, tym bardziej, że możliwe jest jeszcze uzyskanie dopłaty do wykonywanych przyłączy.

Przy udziale unijnym

W lipcu 2018 r. Urząd Miejski pozyskał środki unijne na budowę kanalizacji w czterech kolejnych miejscowościach. Projekt przewiduje również rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków w Partyni i budowę nowych mniejszych oczyszczalni. Wartość inwestycji wyniesie ok. 25 mln zł przy dofinansowaniu unijnym w ramach RPO WP na lata 2014-20 na poziomie 10,33 mln zł. Po zakończeniu inwestycji gmina otrzyma zwrot podatku VAT, w wysokości ok. 2 mln zł.

Zaawansowane roboty

Obecnie budowa kanalizacji prowadzona jest w Dąbrówce Wisłockiej, Dulczy Wielkiej, Rudzie i Żarówce. Powstaje tam sieć z pompowniami, rurociągami tłocznymi, zasilaniem energetycznym, której łączna długość wyniesie 31,87 km. Kolektor główny będzie liczył 20,66 km, a sieć rozdzielcza 11,2 km. Koszt budowy kanalizacji w Dulczy Wielkiej to 6,1 mln zł (prace wykonane w połowie), Rudzie I – 4,3 mln zł (prace na ukończeniu), a w Żarówce – 4,9 mln zł (wykonanie: ok. 60 %). Prace prowadzi firma EKOKANWOD Czyszczoń i Półtorak sp. j. z Nowego Korczyna. Z kolei czwarte zadanie: Ruda (II etap) i Dąbrówka Wisłocka wykonuje Zakład Instalacji Sanitarnych i Gazowych „SANTEX” Kazimierz Czapka z Sędziszowa Małopolskiego za 4,83 mln zł (zadanie w początkowej fazie). W sumie koszt tych robót to ponad 20 mln zł.

Jedna z największych inwestycji w historii

– Ten projekt kanalizacyjny to druga w historii gminy inwestycja, jeśli chodzi o wielkość w ciągu ostatnich 2 dekad. Większą kwotę mieliśmy tylko w przypadku modernizacji ujęcia wodnego wraz wodociągowaniem 2/3 gminy. Czuję wewnętrzną satysfakcję, że ten projekt przeszedł, bo temat ochrony środowiska jest bardzo ważny i jest duże zapotrzebowanie ze strony mieszkańców gminy – mówi burmistrz Józef Rybiński.

Oczyszczalnie

Ponadto w ramach tego przedsięwzięcia powstanie trzy mniejsze oczyszczalnie. Rozbudowywana jest także oczyszczalnia ścieków w Partyni o jednokomorowy żelbetowy zbiornik uśredniający z przegrodami. Podłączony będzie do istniejącego systemu sterowania pracą oczyszczalni. Zmiany zajdą również w sposobie użytkowania starej oczyszczalni w Radomyślu. W inny sposób będzie tam wykorzystywany zbiornik retencyjny o pojemności 300 m sześc. Z dawnego reaktora biologicznego pozostanie zbiornik żelbetowy gromadzący ścieki, cyklicznie opróżniany z ich transportem rurociągiem tłocznym do partyńskiej oczyszczalni. Inwestycje te mają wpłynąć poprawę jakości oczyszczanych ścieków.

Zakres robót obejmuje także wykonanie fotowoltaiki podłączonej do wewnętrznej instalacji elektrycznej. Sterowanie procesami technologicznymi sprzężone będzie z głównym komputerem znajdującym się na oczyszczalni w Partyni.


Zobacz też...

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa