W Cieniu Jupiterów Mielec
Paliwa Mielec Zbiorniki
Paliwa Mielec Zbiorniki
Paliwa Mielec
Paliwa Mielec
fratelli
Image default
Informacje

Nasze miasto zajęło 2. miejsce w Rankingu Gmin Podkarpacia 2020 roku

To najwyższa lokata w historii. Pięć lat temu mogliśmy cieszyć się z 3. miejsca, w tegorocznym rankingu pokonaliśmy ten wynik. Warto wspomnieć, że w rankingu wyprzedziła nas tylko Solina (gmina wiejska), na trzecim miejscu uplasowała się Padew Narodowa.

Ideą Rankingu Gmin Podkarpacia jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego na terenie woj. podkarpackiego. Wyniki Rankingu oparte zostały o dane statystyki publicznej, zebrane i przeanalizowane przez Urząd Statystyczny w Rzeszowie.

W wyliczeniu wskaźnika za 2020 r., rokiem bazowym jest rok 2019. W ubiegłych edycjach było to maksymalnie jedenaście wskaźników cząstkowych, w tym roku ich liczba wzrosła do szesnastu, oznacza to, że „pod lupą” znalazło się znacznie więcej aspektów, które zostały poddane ocenie.

Tak wysokie miejsce bardzo cieszy, ale i mobilizuje do dalszej ciężkiej pracy. Miło, że została ona doceniona. Liczby nie kłamią, a to oznacza, że podejmowane decyzje, obierany kierunek rozwoju są słuszne. Oczywiście, dzięki rankingowi oraz przeanalizowaniu aż szesnastu wskaźników mierzących wszystkie aspekty wpływające na rozwój gmin, wiemy co jest także do poprawy, niemniej jednak druga lokata w tak prestiżowym rankingu jest bardzo satysfakcjonująca – mówi Prezydent Mielca Jacek Wiśniewski.

W tym roku brano pod uwagę następujące wskaźniki:

 • Średnioroczne dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2017–2019.
 • Średnioroczne wydatki majątkowe inwestycyjne budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2017–2019.
 • Średnioroczny wskaźnik zadłużenia budżetów gmin w latach 2017–2019.
 • Wydatki bieżące budżetów gmin na administrację publiczną na 1 mieszkańca w 2019r.
 • Średnioroczne środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi na finansowanie programów i projektów unijnych stanowiące dochód budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2017–2019.
 • Liczba podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w REGON na 1000 ludności w wieku produkcyjnym w 2019 r.
 • Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020 – średni wynik w %.
 • Saldo migracji na 1000 ludności w 2019 r.
 • Wydatki budżetów gmin na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (z wyłączeniem wydatków majątkowych inwestycyjnych) na 1 mieszkańca w 2019 r.
 • Udział środków przekazanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wydatkach bieżących budżetów gmin w 2019r.
 • Wydatki budżetów gmin na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu na 1 mieszkańca w 2019r.
 • Odsetek korzystających z sieci kanalizacyjnej w 2019r.
 • Przyrost naturalny na 1000 ludności w 2019r.
 • Udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w powierzchni ogółem gminy w 2019r.
 • Wydatki bieżące na oświatę, wychowanie i opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 3 na 1 mieszkańca w wieku przedprodukcyjnym w 2019r.
 • Udział nakładów na szkolenia pracowników rad i urzędów gmin w wydatkach bieżących budżetów gmin na administrację publiczną w 2019r.

Wyniki Rankingu Gmin 2020 zostały ogłoszone 23 marca 2021 roku podczas Konferencji „Strategia rozwoju gminy oraz możliwości pozyskania środków w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027” organizowanej przez FRDL Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego oraz działające przy nim Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Podkarpacia.

Patronat honorowy nad Rankingiem objęli: Wojewoda Podkarpacki oraz Marszałek Województwa Podkarpackiego, patronat medialny Gazeta Codzienna Nowiny. Partnerem wydarzenia jest Urząd Statystyczny w Rzeszowie.

e-leclerc-mielec
Navi

POWIĄZANE POSTY

Dachowanie bmw w Padwi Narodowej

Wiadomości Mielec

Cztery pory roku w gminie Mielec – konkurs fotograficzny [FOTO]

Wiadomości Mielec

Kolejne zwycięstwo Czeczeńców. Handball Stal Mielec – AZS Biała Podlaska 33:27 [FOTO, VIDEO]

Wiadomości Mielec

Napisz komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa