W Cieniu Jupiterów Mielec
Dentysta Mielec
EsteticDent Dentysta Mielec
fratelli
Image default
Informacje Kultura i nauka

Nauczyciel z ZST z tytułem Profesora Oświaty

Mieczysław Wilk, nauczyciel Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu otrzymał tytuł honorowy Profesora Oświaty. Gratulacje z tej okazji złożył Poseł Fryderyk Kapinos. 

Tytuł honorowy profesora oświaty może otrzymać nauczyciel dyplomowany, który posiada co najmniej 20-letni okres pracy w zawodzie nauczyciela, w tym co najmniej 10-letni okres pracy jako nauczyciel dyplomowany oraz znaczący i uznany dorobek zawodowy. To najwyższy stopień awansu zawodowego nauczyciela w naszym kraju.

W przeddzień Święta Edukacji Narodowej Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki włączył do zaszczytnego grona Profesorów Oświaty 24 nauczycieli. Był wśród nich Mieczysław Wilk, nauczyciel z Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu z 32-letnim stażem dydaktycznym, w przeszłości wyróżniany m.in. Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Nagrodami Ministra Edukacji Narodowej.

Podczas spotkania w Zespole Szkół Technicznych w Mielcu gratulacje Mieczysławowi Wilkowi złożył Poseł Fryderyk Kapinos. W spotkaniu wziął również udział Dyrektor ZST w Mielcu, Arkadiusz Gałkowski. 

– Bardzo się cieszę, że Pan Mieczysław Wilk dołączył do zacnego grona profesorów oświaty w powiecie mieleckim. Jest to nieliczne grono, więc tym bardziej się cieszę z tego wielkiego wyróżnienia, ponieważ jego zasługi i zaangażowanie w zakresie wychowania młodych uczniów, ich nauki i kształcenia, pozyskiwania środków zewnętrznych, w życie szkoły, jak również w życie miasta Mielca, powiatu mieleckiego są bardzo duże i  dało to właśnie taki efekt, iż został profesorem oświaty – powiedział poseł Fryderyk Kapinos. – Jest też wzorem do naśladowania, z którego mogą czerpać nie tylko koledzy nauczyciele, ale także uczniowie, że pracą, zaangażowaniem, też pracą społeczną można wiele osiągnąć. Gratuluję mu tego wielkiego osiągnięcia i życzę sukcesów na dalsze lata pracy – dodał poseł.

Rangę otrzymanego tytułu podkreślał Dyrektor ZST w Mielcu, Arkadiusz Gałkowski. – Bardzo się cieszę, że nasz nauczyciel przedmiotów mechanicznych, Pan Mieczysław Wilk, uzyskał zaszczytny tytuł profesora oświaty przyznany przez Ministra Edukacji i Nauki. Oczywiście przeszedł całą weryfikację, najpierw w Rzeszowie, później w Warszawie. Odebrał ten zaszczytny tytuł 13 października. To świadczy o tym, że Zespół Szkół Technicznych jest znakomitą szkołą, skoro ma tak znakomitych nauczycieli. Przy okazji chciałbym podkreślić, że temu zaszczytnemu celowi patronował Pan Poseł Fryderyk Kapinos, który nas wspierał i wspiera nadal, za co też serdecznie dziękuję – powiedział.

Profesor Oświaty Mieczysław Wilk mówił o swoim postrzeganiu otrzymanego tytułu. – Najważniejszy w szkole jest uczeń. Bez uczniów nie miałbym tych sukcesów, bez ucznia nie było by sukcesów całej szkoły. Najważniejszy jest i zawsze będzie uczeń. Uczniom zawsze powtarzam takie sformułowanie, że nie ważne ile się nauczysz na pamięć, ważne, że jest co zrobisznacisk kładziemy na umiejętności ucznia. Umiejętność poradzenia sobie w życiu w praktycznych działaniach, stąd wysuwa się na pierwsze miejsce kształcenie dualne – powiedział. – Prowadzimy je w ZST w Mielcu w szerokim paśmie firm współpracujących ze szkołą, wymienię tylko niektóre, to firmy: Kirchoff, R&G, Gardner, Bibmot, Polskie Zakłady Lotnicze oraz szereg innych, z którymi współpracujemy na różnych płaszczyznach, nie tylko w branży mechanicznej, którą reprezentuje, ale także w branży gastronomicznej, poprzez praktyki zawodowe, przez staże uczniowskie, poprzez doskonalenie naszych koleżanek i kolegów nauczycieli, którzy podnoszą swoje kwalifikacje w ten sposób –  tłumaczył.

– Ja ze swojej strony chciałbym bardzo podziękować w sumie pięciu najważniejszym kobietom w moim życiu. To jest mojej mamie, mojej żonie, moim dwóm córkom, Dianie i Monice oraz  najmłodszemu członkowi rodziny, mojej wnuczce Idzie oraz pozostałym czterem wnukom. Nie zapominam również o moich koleżankach i kolegach ze szkoły, dyrekcji , która była wcześniej i jest obecnie – dodał Mieczysław Wilk.

W swojej pracy pedagogicznej Mieczysław Wilk zwraca szczególną uwagę na ucznia, jego predyspozycje i umiejętności zawodowe. Zawsze powtarza swoim uczniom, że „Nie ważne jest ile wiesz, ważne jest to co zrobisz z tym co wiesz”. Kieruje się przekonaniem, że każdy postęp ma swój początek, ale nigdy nie ma końca, zawsze można coś ulepszyć, unowocześnić, co jest dziesiątą zasadą Dekalogu Kaizen. W swojej pracy pedagogicznej, jako nauczyciel zawodowych przedmiotów mechanicznych oraz matematyki, kładzie ogromny nacisk na kształcenie dualne, łączące biznes z nauką. 

Na pytanie „Dlaczego kształcenie dualne każdego ucznia, nie tyko zdolnego, należy stosować i unowocześniać?” odpowiada następująco: „Bo w procesie dydaktycznym uczeń zapamiętuje około 90% z tego, co sam robi, 70% z tego, co sam powtarza, tylko połowę z tego co sam słyszy i widzi, 30% z tego, co sam tylko widzi, 20% z tego, co tylko słyszy, niespełna 10% z tego, co tylko przeczyta oraz niespełna 1% z tego, co zapamięta, bo go w ogóle kształcenie zawodowe nie interesuje (piramida sukcesu).

Kształcenie dualne dla ucznia to korzyści w postaci wzrostu umiejętności w nauczanym zawodzie, bardzo duże ułatwienia w przyszłym zatrudnieniu i to na dobrych warunkach, wzrost komunikacji interpersonalnych, wzrost umiejętności organizacyjnych w pracy zespołowej.  

Według M. Wilka, działania na rzecz kształcenia dualnego wszystkich uczniów (zdolnych i mniej zdolnych) kształcących się w wybranym zawodzie można opisać, stosując metodę 5-Why, która jest powszechnie stosowana w produkcji. 

Przykład metody 5-Why dla kształcenia dualnego:

1. Dlaczego kształcenie dualne jest tak ważne?    Bo należy łączyć biznes z nauką! 

2. Dlaczego należy łączyć biznes z nauką?           Bo należy tworzyć klasy patronackie!

3. Dlaczego należy tworzyć klasy patronackie?    Bo należy kształcić w rzeczywistych warunkach pracy!

4. Dlaczego młodzież należy kształcić w rzeczywistych warunkach pracy?   Bo należy optymalizować zdobywane umiejętności i czas wdrażania do pracy zawodowej potencjalnych pracowników partnerskiej firmy!

5. Dlaczego należy optymalizować zdobywane umiejętności i czas wdrażania do pracy w firmie?  Bo należy efektywnie kształcić obecnych uczniów, a przyszłych pracowników firmy!

Podczas 41 lat pracy zawodowej, w tym 32 jako nauczyciel Mieczysław Wilk osiągnął wiele sukcesów. Wśród najważniejszych można wymienić: pozyskanie około dwóch milionów złotych z projektów unijnych dla uczniów mieleckich szkół: ZST w Mielcu i ZSE w Mielcu; autorstwo ponad 250 różnych publikacji, w tym całościowych i przedmiotowych programów nauczania; autorstwo czterech publikacji z mechaniki technicznej wydanych w 1999 roku przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Rzeszowie; autorstwo sześciu publikacji z matematyki wyższej wydanych w 2001 i 2007 roku przez Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki i Zarządzania w Mielcu; nagrody i wyróżnienia: Brązowy Krzyż Zasługi w 2005 roku w uznaniu za dotychczasowy dorobek i osiągnięcia w pracy zawodowej (numer legitymacji: 103230), Medal Komisji Edukacji Narodowej w 2007 roku  w uznaniu za dotychczasowy dorobek i osiągnięcia w pracy zawodowej (numer legitymacji: 110-2005-182), Nagroda Ministra Edukacji Narodowej w 2009 roku w uznaniu szczególnych zasług w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, Nagroda Ministra Edukacji i Nauki w 2021 roku za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej, Nagroda Podkarpackiego Kuratora Oświaty w 1999 roku za wybitne osiągnięcia w pracy pedagogicznej, dwie nagrody Starosty Powiatu Mieleckiego w 2012 roku za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz w 2019 roku w uznaniu osiągnięć pedagogicznych i zasług dla oświaty w Powiecie Mieleckim; jedenaście nagród Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu (rok: 1992, 1995, 1997, 1998, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2017), Medal Złoty Za Długoletnią Służbę w 2013 roku w uznaniu dorobku i osiągnięć w pracy zawodowej (numer legitymacji: 313-2013-70), Medal Powiatu Mieleckiego w 2009 roku za wybitne zasługi w krzewieniu edukacji, dwie nagrody Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki i Zarządzania w Krakowie w uznaniu dorobku naukowego – rok 2008 i 2010, dwukrotnie, w latach 2007 i 2008, tytuł Twórczego Nauczyciela w ogólnopolskim programie „Twórczy Nauczyciel – Twórcza Edukacja”; w pierwszej edycji programu TNTE zdobycie drugiego miejsca, a w drugiej edycji piątego miejsca, uzyskanie drugiego miejsce w plebiscycie „Belfer Roku” –  rok 2011; w latach 1982 – 1988 uzyskał 6. nagród Dyrektora WSK PZL – Mielec za wzorową i twórczą pracę z zakresu racjonalizacji i wynalazczości; w latach 1982 – 1988 opracował osiem projektów racjonalizatorskich, które zostały przyjęte i wdrożone do produkcji WSK PZL Mielec; nagroda Dyrektora Kirchhoff Automotive w Mielcu – 17.12.2019r. za promocję firmy Kirchhoff oraz za rozwój kształcenia dualnego; nagroda Dyrektora P.W. Bibmot Sp. J. w Mielcu – 30.10.2020r.  za rozwój kształcenia dualnego i promocję firmy.

Mieczysław Wilk jest absolwentem wyższych studiów zawodowych w zakresie mechaniki na  Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie (1987r.), z tytułem inżynier mechanik o specjalności technologia maszyn; studiów wyższych magisterskich w zakresie wychowania technicznego na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie (1992 r.) z tytułem magister techniki o specjalności nauczycielskiej, studiów wyższych zawodowych na kierunku matematyka na Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, (1996 r.) z tytułem licencjata z matematyki.

e-leclerc-mielec
Navi

Zobacz też...

Zostaw komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa