W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Informacje

Nauczyciele SOSW promują postawy tolerancyjne wśród młodych mieszkańców powiatu mieleckiego

Nauczyciele SOSW im. Jadwigi Królowej w Mielcu w ramach współpracy z placówkami ogólnodostępnymi prowadzą w szkołach naszego regionu zajęcia edukacyjno – wychowawcze dla uczniów klas I-VI pod hasłem „Jestem tolerancyjny…”.

Ich celem jest uwrażliwienie dzieci i młodzieży na problematykę niepełnosprawności, poszerzenie wiedzy oraz budowanie postawy wzajemnej tolerancji i szacunku. Zajęcia są prowadzone w formie warsztatowej przez doświadczonych specjalistów pracujących na co dzień z osobami niepełnosprawnymi  w Ośrodku.


Zakres tematyczny zajęć oraz metody i formy dostosowane są do wieku i możliwości uczniów oraz ukierunkowane na ich aktywność. Do tej pory spotkania odbyły się w szkołach podstawowych w Borowej, Glinach Małych, Przecławiu, Książnicach, Padwi Narodowej, Wadowicach Górnych i Dolnych, Zdziarcu, Podborzu oraz SP nr 2 i 11 z Mielca.

Uczniowie uczestniczący w zajęciach wykazują duże zainteresowanie tematyką oraz metodyką prowadzonych spotkań. Są aktywni, chętnie się angażują, wykazują empatię i zrozumienie dla specyfiki funkcjonowania osób niepełnosprawnych i ich potrzeb.

Realizatorzy zajęć dokładają wszelkich starań, aby zajęcia były atrakcyjne, obrazowe i skutecznie kształtowały postawy tolerancyjne w myśl stwierdzenia, że integracja rodzi się w sercu, a różnorodność jest normą, a nie wyjątkiem.

 

422194037

 

Zobacz też...

W Cieniu Jupiterów Mielec
Mielec: Informacje, Relacje, Wiadomości, Wydarzenia, Ogłoszenia, Nowości