20 sierpnia 2019 (wtorek) - 16:47
Nie musisz nie wychodź
Nie musisz nie wychodź
Nie musisz nie wychodź
Przestępstwa, skandale, i afery

Nie musisz nie wychodź

Od dziś w Rzeszowie, przez cały dzień, będzie można korzystać z darmowej komunikacji miejskiej. Żeby skorzystać z darmowych przejazdów nie potrzeba żadnych dokumentów. Decyzję o takim rozwiązaniu podjął Prezydent Tadeusz Ferenc w oparciu o  niekorzystne prognozy dla miasta na portalu www.powietrze.podkarpackie.pl.

Czy w Mielec ma szanse na takie rozwiązanie? Na mapach widać dzisiejszą kumulacje zanieczyszczonego powietrza [http://www.powietrze.podkarpackie.pl./index.php/ct-menu-item-1/ct-menu-item-15] Od jakiegoś czasu mamy wysokie stężenia w powietrzu pyłów niebezpiecznych dla zdrowia.

Chodzi tu o poziom pyłów zawieszonych PM 10 i PM 2,5 pochodzących z niskiej emisji, czyli ze spalin samochodowych i dymów z pieców domowych centralnego ogrzewania opalanych niskiej węglem i śmieciami. Do tego dochodzi prężnie funkcjonująca nam SSE. W Rzeszowie decyzje o darmowej komunikacji będą podejmowane, gdy zostaną przekroczone dopuszczalne normy a u nas? Nie musisz nie wychodź

Nie musisz nie wychodź
Nie musisz nie wychodź
Nie musisz nie wychodź

Zobacz też...

Mielec: Informacje, Relacje, Wiadomości, Wydarzenia, Ogłoszenia, Nowości