W Cieniu Jupiterów Mielec
Paliwa Mielec Zbiorniki
Paliwa Mielec Zbiorniki
Paliwa Mielec
Paliwa Mielec
fratelli
Image default
Informacje

Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Mielcu trwa nabór na:  Niskooprocentowaną pożyczkę z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych (art. 15zzda) – z możliwością całkowitego umorzenia pod warunkiem prowadzenia organizacji przez 3 miesiące.

Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych rozumiana jako pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej/ statutowej organizacji pozarządowej w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy, przyznawanej na podstawie art. 15zzda ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Główne zasady:

 1. Przychód organizacji pozarządowej w ostatnim roku bilansowym nie może przekroczyć 100 000 zł
 2. Wysokość pożyczki nie może przekroczyć 10% przychodów w poprzednim roku bilansowym
 3. Wielkość pożyczki to maksymalnie 5 000 zł
 4. O pożyczkę mogą starać się organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą lub statutową przed dniem 1 kwietnia 2020 r. Działalność gospodarcza lub statutowa nie może być zawieszona przynajmniej w jednym z wymienionych dni: 29 lutego 2020 r. lub 31 marca 2020 r. Ponadto, działalność gospodarcza lub statutowa nie może być zawieszona w dniu składania wniosku o udzielenie pożyczki.
 5. Pożyczka udzielana jest jednorazowo.
 6. Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu pod warunkiem, że organizacja pozarządowa będzie prowadziła działalność gospodarczą lub statutową przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.
 7. O pożyczkę dla organizacji mogą ubiegać się uprawnieni przedstawiciele (WAŻNE: osoby uprawnione do podejmowania zobowiązań majątkowych, w przypadku reprezentacji wieloosobowej konieczne jest złożenie podpisu wszystkich członów lub dołączenie stosownego pełnomocnictwa)
 8. Wnioski przyjmowane są w terminie od 24.06.2020 roku do odwołania.
 9. Wnioski można składać elektronicznie przez portal https://www.praca.gov.pl lub w wersji papierowej (wniosek+3 egz umowy+ 1 egz formularz pomocy COVID-19)

Przykład 1:

 • przychód organizacji w ostatnim roku wyniósł 80 000,00 zł, podmiot może wnioskować o 5 000,00 zł

Przykład 2:

 • przychód organizacji w ostatnim roku wyniósł 30 452,38 zł, podmiot może wnioskować o 3 045,23 zł

Przykład 2:

 • przychód organizacji w ostatnim roku wyniósł 200 000,00 zł, podmiot nie kwalifikuje się w naborze wniosków o ww. pożyczkę

Szczegółowe zasady oraz pliki do pobrania (wniosek, umowa, załączniki, zasady, instrukcje) znajdują się na stronie www Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu.

e-leclerc-mielec
Navi

POWIĄZANE POSTY

Spotkanie z nieletnimi w Ośrodku Kuratorskim

Wiadomości Mielec

Oficjalne wyniki PKW wyborów samorządowych 2024 w Mielcu

Wiadomości Mielec

Dwaj mężczyźni usłyszeli zarzuty posiadania narkotyków

Wiadomości Mielec

Napisz komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa