W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Informacje

Nowe nawierzchnie bitumiczne w Gminie Mielec

Wójt Gminy Mielec oficjalnie podpisał umowę na wykonanie kolejnej inwestycji drogowej tj. „Remont drogi gminnej nr 103 421 Książnice –Wólka Książnicka (Niemiecka) w km od 0+460 do 1+820.”

Wykonawcą remontu będzie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w  Mielcu. Na odcinku ponad 1,3 km istniejącą nawierzchnię z kruszywa zastąpi nawierzchnia bitumiczna, zostaną odmulone rowy oraz przebudowane przepusty.  Łączna wartość zadania to 833.141,80 zł brutto w tym 70% stanowi dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Termin zakończenia robót to 30.09.2020 r.

Jednocześnie informujemy, że Gmina Mielec otrzymała kolejne wsparcie w wysokości 929.945,00 PLN w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, tym razem na realizację przebudowy drogi gminnej nr 103 404 R Chorzelów przez wieś w km 0+013 – km 0+961. Przetarg i przebudowa drogi planowane są jeszcze w tym roku.

Zobacz też...

W Cieniu Jupiterów Mielec
Mielec: Informacje, Relacje, Wiadomości, Wydarzenia, Ogłoszenia, Nowości