W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Informacje

Na ratunek Parkowi Leśnemu przy ulicy Kazimiera Wielkiego

Aż 500 nowych drzew i ponad 10 000 krzewów zostanie posadzonych w Parku Leśnym przy ul. Kazimierza Wielkiego. Będzie bezpieczniej, czyściej i estetyczniej.

Modernizacja Parku Leśnego w Mielcu to jeden z etapów prac, w ramach projektu pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni w Gminie Miejskiej Mielec”, na które Mielec otrzymał dofinansowanie  ze środków unijnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. 

Park przyjazny mieszkańcom

Dzięki modernizacji park zyska nowy, bardziej przyjazny charakter. Głównym założeniem projektu jest stworzenie miejsca bezpiecznego, przeznaczonego do spacerów i wypoczynku w cieniu drzew. W ramach pierwszego etapu inwestycji zostaną przeprowadzone kompleksowe prace pielęgnacyjne drzewostanu, wspomniane już nowe nasadzenia drzew, krzewów, bylin, modernizacja głównej alei spacerowej, która zostanie poszerzona, a także montaż elementów małej architektury i budek lęgowych dla ptaków. Z biegiem lat, jeśli zabiegi pielęgnacyjne będą kontynuowane, przywrócony zostanie charakter lasu  z przewagą drzew liściastych rodzimych. Jednak by było to możliwe, koniecznie jest uporządkowanie lasu, a także późniejsze dbanie o stan roślin.

Zdrowie drzew 

Prace w Parku Leśnym wpłyną także na poprawę jakości i stanu zdrowotnego całego drzewostanu. Już w 2001 roku, podczas sporządzania planu ochrony parku przez Ryszarda Krynickiego – przedstawiciela firmy zajmującej się m.in. ekspertyzami przyrodniczymi i środowiskowymi, stwierdzono, że w mieleckim Parku Leśnym występuje bardzo duże ryzyko zachorowalności drzew, czego następstwem będzie ich umieranie. Niestety, właśnie takiej śmierci drzew jesteśmy obecnie świadkami. Stan części drzew jest tragiczny. Na wielu z nich pojawiły się grzyby i szkodniki. Chore drzewa nie uczestniczą już w produkcji tlenu, a ich zły stan zdrowia stwarza bezpośrednie zagrożenie dla przechodniów. Nadmierne zagęszczenie lasu nie pozwala natomiast na wzmocnienie się drzew zdrowych. W Parku Leśnym pojawiły się także gatunki drzew obcego pochodzenia, które mają negatywny wpływ na rodzime drzewa. Pozostawienie Parku w takim stanie jaki jest obecnie spowoduje dalsze zamieranie drzewostanu parkowego.

Jakie prace zostaną wykonane

Wśród drzew, które zostaną posadzone w Parku Leśnym będą nasze rodzime gatunki – sosny, jesiony, buki, klony, brzozy, świerki. Kolorytu dodadzą natomiast krzewy – kwitnące, owocujące, miododajne, dające schronienie i pożywienie ptakom, owadom i drobnym ssakom. Nieuniknione jest także usunięcie drzew martwych, o złym stanie zdrowotnym i zagrażających bezpieczeństwu przechodniów. Według wykonanej wiosną inwentaryzacji, takich drzew w Parku Leśnym jest około 15% i to one w pierwszej kolejności zostaną usunięte. Naturalnym etapem pielęgnacyjnym kompleksów leśnych jest także trzebież gatunków ekspansywnych. Zabieg ten wzmocni przyrost drzew najbardziej wartościowych, poprawi się także stan sanitarny lasu, a drzewa dojrzałe i zdrowe będą mogły rozwijać się swobodnie w warunkach im sprzyjających. 

Przewidywane koszty realizacji wyżej wymienionych prac to ok.  1,9 mln zł, z czego aż 85% stanowi dofinansowanie ze środków unijnych przyznanych Gminie Miejskiej Mielec w 2018 roku.


Zobacz też...