20 sierpnia 2019 (wtorek) - 21:02
Na ratunek Parkowi Leśnemu przy ulicy Kazimiera Wielkiego
Na ratunek Parkowi Leśnemu przy ulicy Kazimiera Wielkiego
Na ratunek Parkowi Leśnemu przy ulicy Kazimiera Wielkiego
Informacje

Na ratunek Parkowi Leśnemu przy ulicy Kazimiera Wielkiego

Aż 500 nowych drzew i ponad 10 000 krzewów zostanie posadzonych w Parku Leśnym przy ul. Kazimierza Wielkiego. Będzie bezpieczniej, czyściej i estetyczniej.

Modernizacja Parku Leśnego w Mielcu to jeden z etapów prac, w ramach projektu pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni w Gminie Miejskiej Mielec”, na które Mielec otrzymał dofinansowanie  ze środków unijnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. 

Park przyjazny mieszkańcom

Dzięki modernizacji park zyska nowy, bardziej przyjazny charakter. Głównym założeniem projektu jest stworzenie miejsca bezpiecznego, przeznaczonego do spacerów i wypoczynku w cieniu drzew. W ramach pierwszego etapu inwestycji zostaną przeprowadzone kompleksowe prace pielęgnacyjne drzewostanu, wspomniane już nowe nasadzenia drzew, krzewów, bylin, modernizacja głównej alei spacerowej, która zostanie poszerzona, a także montaż elementów małej architektury i budek lęgowych dla ptaków. Z biegiem lat, jeśli zabiegi pielęgnacyjne będą kontynuowane, przywrócony zostanie charakter lasu  z przewagą drzew liściastych rodzimych. Jednak by było to możliwe, koniecznie jest uporządkowanie lasu, a także późniejsze dbanie o stan roślin.

Zdrowie drzew 

Prace w Parku Leśnym wpłyną także na poprawę jakości i stanu zdrowotnego całego drzewostanu. Już w 2001 roku, podczas sporządzania planu ochrony parku przez Ryszarda Krynickiego – przedstawiciela firmy zajmującej się m.in. ekspertyzami przyrodniczymi i środowiskowymi, stwierdzono, że w mieleckim Parku Leśnym występuje bardzo duże ryzyko zachorowalności drzew, czego następstwem będzie ich umieranie. Niestety, właśnie takiej śmierci drzew jesteśmy obecnie świadkami. Stan części drzew jest tragiczny. Na wielu z nich pojawiły się grzyby i szkodniki. Chore drzewa nie uczestniczą już w produkcji tlenu, a ich zły stan zdrowia stwarza bezpośrednie zagrożenie dla przechodniów. Nadmierne zagęszczenie lasu nie pozwala natomiast na wzmocnienie się drzew zdrowych. W Parku Leśnym pojawiły się także gatunki drzew obcego pochodzenia, które mają negatywny wpływ na rodzime drzewa. Pozostawienie Parku w takim stanie jaki jest obecnie spowoduje dalsze zamieranie drzewostanu parkowego.

Jakie prace zostaną wykonane

Wśród drzew, które zostaną posadzone w Parku Leśnym będą nasze rodzime gatunki – sosny, jesiony, buki, klony, brzozy, świerki. Kolorytu dodadzą natomiast krzewy – kwitnące, owocujące, miododajne, dające schronienie i pożywienie ptakom, owadom i drobnym ssakom. Nieuniknione jest także usunięcie drzew martwych, o złym stanie zdrowotnym i zagrażających bezpieczeństwu przechodniów. Według wykonanej wiosną inwentaryzacji, takich drzew w Parku Leśnym jest około 15% i to one w pierwszej kolejności zostaną usunięte. Naturalnym etapem pielęgnacyjnym kompleksów leśnych jest także trzebież gatunków ekspansywnych. Zabieg ten wzmocni przyrost drzew najbardziej wartościowych, poprawi się także stan sanitarny lasu, a drzewa dojrzałe i zdrowe będą mogły rozwijać się swobodnie w warunkach im sprzyjających. 

Przewidywane koszty realizacji wyżej wymienionych prac to ok.  1,9 mln zł, z czego aż 85% stanowi dofinansowanie ze środków unijnych przyznanych Gminie Miejskiej Mielec w 2018 roku.

Na ratunek Parkowi Leśnemu przy ulicy Kazimiera Wielkiego
Na ratunek Parkowi Leśnemu przy ulicy Kazimiera Wielkiego
Na ratunek Parkowi Leśnemu przy ulicy Kazimiera Wielkiego


Na ratunek Parkowi Leśnemu przy ulicy Kazimiera Wielkiego
Na ratunek Parkowi Leśnemu przy ulicy Kazimiera Wielkiego
Na ratunek Parkowi Leśnemu przy ulicy Kazimiera Wielkiego

Zobacz też...

Mielec: Informacje, Relacje, Wiadomości, Wydarzenia, Ogłoszenia, Nowości